Advertisment احسان صابونیها | تازه‌های انرژی ایران

احسان صابونیها

احسان صابونیها
سمت مطبوعاتی:

خبرنگار دانش و فناوری انرژی امروز

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر و فارغ التحصیل کارشناسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
محقق و نویسنده مطالب علمی و تحقیقاتی برای موسسه مطبوعاتی آینده در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و انتشار چندین مقاله در حوزه بالادست نفت
سابقه تدريس در پايه هاى مختلف زبان انگليسى
تخصص در زمینه‌های «ازدیاد برداشت»، «مدل‌سازی مخزن»، «محیط متخلل»،«انگیزش چاه و افزایش تولید»و «بهینه سازی تولید»

صفحه

۴۹