رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

بهمن بهزادی

بهمن بهزادی
سمت اجرایی:

مدیرعامل پتروشیمی فن آوران دولت یازدهم
مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) دولت یازدهم
عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فارابی دولت یازدهم
عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کارون دولت یازدهم
رئیس گروه فرآیند و کنترل تولید شرکت پتروشیمی اروند دولت دهم
رئیس گروه فرآیند و کنترل تولید شرکت پتروشیمی اروند دولت نهم
سرپرست گروه مهندسی فرآیند شرکت پتروشیمی بندر امام دولت هشتم
مهندس ارشد انرژی شرکت پتروشیمی بندر امام دولت هفتم

۴۹