رفتن به محتوای اصلی

جلال میرزایی

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

سازمان آگهی ها: ۸۸۵۳۰۰۲۰

اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

Advertisment

جلال میرزایی

جلال میرزایی
سمت اجرایی:

نماینده حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، شیروان، چرداول، ملکشاهی و مهران مجلس دهم شورای اسلامی
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی

صفحه

۴۹