رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

سازمان آگهی ها: ۸۸۵۳۰۰۲۰

اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

Advertisment

حسن بهرام نیا

حسن بهرام نیا
سمت اجرایی:

نماینده حوزه انتخابیه نهاوند مجلس دهم شورای اسلامی
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی

صفحه

۴۹