Advertisment حسن قاضی‌زاده هاشمی | تازه‌های انرژی ایران

حسن قاضی‌زاده هاشمی

حسن قاضی‌زاده هاشمی
سمت اجرایی:

رئیس بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی نور، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، رئیس دانشکده پزشکی

سمت علمی:

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه حسن روحانی

۴۹