رفتن به محتوای اصلی

حسن منتظر تربتی

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

سازمان آگهی ها: ۸۸۵۳۰۰۲۰

اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

Advertisment

حسن منتظر تربتی

حسن منتظر تربتی
سمت اجرایی:

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دولت یازدهم

۴۹