رفتن به محتوای اصلی

حسین امیری خامکانی

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

سازمان آگهی ها: ۸۸۵۳۰۰۲۰

اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

Advertisment

حسین امیری خامکانی

حسین امیری خامکانی
سمت اجرایی:

نماینده حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان مجلس دهم شورای اسلامی
نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی

سمت مطبوعاتی:

رئیس هیئت علمی گروه رسانه های تازه های انرژی
سردبیر پایگاه اطلاع‌رسانی انرژی امروز
سردبیر هفته نامه صنعت آب و برق امروز
سردبیر ماهنامه مدیریت سبز

صفحه

۴۹