رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

سازمان آگهی ها: ۸۸۵۳۰۰۲۰

اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

Advertisment

حمیدرضا عراقی

حمیدرضا عراقی
سمت اجرایی:

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دولت یازدهم
رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان تهران دولت دهم
مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران دولت نهم
رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان تهران دولت نهم
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران دولت هشتم
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان دولت هفتم
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان دولت ششم
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان دولت پنجم

صفحه

۴۹