Advertisment آبرسانی اضطراری به شورایعالی مدیریت بحران می‌رود | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

آبرسانی اضطراری به شورایعالی مدیریت بحران می‌رود

با شروع موفق این طرح در تهران، اجرای برنامه بلند مدت در نقاط با ریسک پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی است.
فاطمه لطفی
مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو از ارائه کلیات طرح آب رسانی اضطراری در شورای عالی مدیریت بحران کشور خبر داد.به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو میثم جعفرزاده این مطلب را در جریان بازدید از نخستین مخزن و سامانه آب رسانی اضطراری کشور در محله زرگنده بیان کرد و گفت: شروع این طرح در شهر تهران موفقیت آمیز بوده است و برنامه بلند مدت ما اجرای طرح در نقاطی از کشور است که از نظر جغرافیایی در برابر حوادث طبیعی ریسک پذیری بالایی دارند. جعفرزاده اضافه کرد: امیدواریم با تصویب طرح آب رسانی اضطراری در شورای عالی مدیریت بحران کشور بتوانیم گام های اساسی و بلندی در اجرای این طرح در سطح کشور برداریم. وی با بیان این مطلب که مقوله آب رسانی اضطراری در سند چشم انداز ۱۴۰۴کشور نیز دیده شده است، اظهار داشت: دو حوزه آب رسانی اضطراری و کیفیت آب در سند چشم انداز مطرح شده است و برای تحقق این اهداف برنامه ریزی های خوبی در وزارت نیرو انجام شده است. جعفرزاده عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حوزه اجرای طرح های پدافندی را نیز مثبت ارزیابی کرد و  گفت: شرکت های آب و فاضلاب آمادگی خوبی در زمینه پدافند غیرعامل در سطح کشور دارند و شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ایده پردازی و اجرای طرح های پدافندی همیشه پیشتاز بوده است. مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو همچنین به برنامه های این وزارت خانه در حوزه برق نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شهر تهران در زمینه برق رسانی اضطراری به ۲۱ حوزه تقسیم شده است و بر اساس تدابیر اندیشیده شده، مراکز و سازمان های حساس در زمینه تولید و توزیع برق در شرایط اضطراری هم اکنون خودکفا هستند.

آبرسانی اضطراری به شورایعالی مدیریت بحران می‌رود

با شروع موفق این طرح در تهران، اجرای برنامه بلند مدت در نقاط با ریسک پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی است.
اخبار آب

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو از ارائه کلیات طرح آب رسانی اضطراری در شورای عالی مدیریت بحران کشور خبر داد.

به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو میثم جعفرزاده این مطلب را در جریان بازدید از نخستین مخزن و سامانه آب رسانی اضطراری کشور در محله زرگنده بیان کرد و گفت: شروع این طرح در شهر تهران موفقیت آمیز بوده است و برنامه بلند مدت ما اجرای طرح در نقاطی از کشور است که از نظر جغرافیایی در برابر حوادث طبیعی ریسک پذیری بالایی دارند. 

جعفرزاده اضافه کرد: امیدواریم با تصویب طرح آب رسانی اضطراری در شورای عالی مدیریت بحران کشور بتوانیم گام های اساسی و بلندی در اجرای این طرح در سطح کشور برداریم. 

وی با بیان این مطلب که مقوله آب رسانی اضطراری در سند چشم انداز ۱۴۰۴کشور نیز دیده شده است، اظهار داشت: دو حوزه آب رسانی اضطراری و کیفیت آب در سند چشم انداز مطرح شده است و برای تحقق این اهداف برنامه ریزی های خوبی در وزارت نیرو انجام شده است. 

جعفرزاده عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حوزه اجرای طرح های پدافندی را نیز مثبت ارزیابی کرد و  گفت: شرکت های آب و فاضلاب آمادگی خوبی در زمینه پدافند غیرعامل در سطح کشور دارند و شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ایده پردازی و اجرای طرح های پدافندی همیشه پیشتاز بوده است. 

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو همچنین به برنامه های این وزارت خانه در حوزه برق نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شهر تهران در زمینه برق رسانی اضطراری به ۲۱ حوزه تقسیم شده است و بر اساس تدابیر اندیشیده شده، مراکز و سازمان های حساس در زمینه تولید و توزیع برق در شرایط اضطراری هم اکنون خودکفا هستند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹