Advertisment کاهش مصرف آب تجدیدپذیر به 69 درصد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کاهش مصرف آب تجدیدپذیر به ۶۹ درصد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو گفت:اگر روند فعلی را در مصرف آب ادامه دهیم در سال ۱۴۲۰ بیش از ۹۲ درصد از آب تجدیدپذیر را مصرف کرده‌ایم.
فاطمه لطفی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو گفت: این وزارتخانه در نظر دارد در اجرای سندی که به تازگی تدوین کرده است، مصرف آب تجدیدپذیر را در یک افق مشخص از ۸۶ درصد کنونی به ۶۹ درصد کاهش دهد.به گزارش «انرژی امروز»، محمد ابراهیم نیا در نخستین جشنواره ملی فناوریهای آب، بهره وری و بازچرخانی در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در این سند ۱۰.۸ میلیارد مترمکعب حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها به رسمیت شناخته شده و تحقق همه برنامه‌های این سند مستلزم کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است. وی اظهار کرد: طبق آخرین نتایج مطالعات طرح جامع آب، بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که فقط ۱۳ درصد ارزش افزوده دارد، لذا باید مصرف آب در این بخش کاهش یابد. وی گفت: متوسط بارندگی در کشور سالانه ۲۴۳ میلی متر می باشد و هم اکنون کل ذخیره کشور از محل بارندگی‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است. ابراهیم نیا افزود: اگر میزان تبخیر آب سالانه در کشور را ۲۸۵ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، به ازای افزایش هر ۲ درجه سانتی گراد دمای هوا، ۲۷ میلیارد مترمکعب بر تبخیر آب در ایران افزوده می شود. وی اظهار کرد: میزان آب تجدید پذیر در کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب در سال جاری رسیده به این معنا که سرانه آب تجدیدپذیر در ایران به ازای هر نفر یکهزار و ۴۵۰ مترمکعب است. وی گفت: در طرح جامع آب کشور پیش بینی شده است که جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به ۱۰۸ میلیون نفر می رسد لذا اگر میزان آب تجدیدپذیر در کشور تا آن سال تغییر نکند، سرانه آب تجدیدپذیر برای هر نفر در سال ۱۴۲۰ به یکهزار مترمکعب خواهد رسید، این در حالی است که در سال یاد شده به حدود ۱۱.۵ میلیارد متر مکعب آب برای شرب نیاز خواهیم داشت. مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو افزود: هم اکنون مصرف آب در بخش صنعت کشور ۱.۸ میلیارد متر مکعب است که اگر ایران بخواهد به قطب صنعتی تبدیل شود، در سال ۱۴۲۰ به ۵.۶ میلیارد متر مکعب آب در بخش صنعت نیاز است. وی ادامه داد: این اعداد نشان می دهد اگر روند فعلی را در مصرف آب ادامه دهیم در سال ۱۴۲۰ بیش از ۹۲ درصد از آب تجدیدپذیر فعلی را مصرف کرده ایم. وی اظهار کرد: یکی از فعالیتهای وزارت نیرو برنامه ریزی برای تامین آب در افق سال ۱۴۲۰ است که براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، برای این سال با در نظر گرفتن تامین ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب آب برای بخش شرب، از آب تجدیدپذیر کشور به میزان ۱۱۶ میلیارد مترمکعب استفاده خواهیم کرد. ابراهیم نیا گفت: همچنین در افق ۱۴۲۰، میزان مصرف آب در بخش صنعت را از شرایط فعلی به ۲ برابر افزایش خواهیم داد و بهره گیری از صنایع پرآب در سواحل جنوب کشور را در نظر خواهیم گرفت که با این اقدامات میزان مصرف آب بخش کشاورزی باید به کمتر از ۷۰ میلیارد مترمکعب برسد. وی افزود: وزارت نیرو استفاده و استحصال از آب نامتعارف دریاها بویژه دریای عمان را نیز مورد نظر قرار داده است. وی اظهار کرد: طرح ملی بازیافت پساب نیز که توسط دانشگاه تهران تدوین شده است، به صورت آزمایشی در مشهد اجرا می شود تا پساب و بازچرخانی آن به نفع احیای دشتها و برای شرب مورد استفاده قرار گیرد. وی گفت: در طرح جامع آب کشور کل فاضلاب تولیدی از مصارف مختلف ۳۲ میلیارد متر مکعب عنوان شده که از این میزان ۲۶.۸ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، ۴.۵ میلیارد مترمکعب در فاضلاب های شهری و روستایی و یک میلیارد مترمکعب در بخش صنعت است. ابراهیم نیا، پساب و بازچرخانی آب را موضوع روز وزارت نیرو دانست و افزود: چندین معیار برای وضعیت پساب در قالب طرحهای مختلف شامل درجه توسعه یافتگی، دیدگاه به پساب به عنوان کمبود منابع آب یا ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد: سه گزینه برای تامین آب شهر مشهد نیز در نظر گرفته شده که شامل تامین آب از کوه های هزار مسجد، تامین آب از دریای عمان و بازچرخانی ۱۲۲ میلیون پساب آماده است. وی گفت: تامین ۴۰ یا ۵۰ میلیون مترمکعب آب از کوه های هزار مسجد نیاز به یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و در زمینه تامین آب از دریای عمان نیز با احتساب قیمت تمام شده هر متر مکعب انتقال آب به میزان ۱۰ هزار تومان، برای انتقال ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان به مشهد سالانه یکهزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
یک مسئول در وزارت نیرو اولویت‌ها را اعلام کرد:

کاهش مصرف آب تجدیدپذیر به ۶۹ درصد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو گفت:اگر روند فعلی را در مصرف آب ادامه دهیم در سال ۱۴۲۰ بیش از ۹۲ درصد از آب تجدیدپذیر را مصرف کرده‌ایم.
اخبار آب

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو گفت: این وزارتخانه در نظر دارد در اجرای سندی که به تازگی تدوین کرده است، مصرف آب تجدیدپذیر را در یک افق مشخص از ۸۶ درصد کنونی به ۶۹ درصد کاهش دهد.

به گزارش «انرژی امروز»، محمد ابراهیم نیا در نخستین جشنواره ملی فناوریهای آب، بهره وری و بازچرخانی در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در این سند ۱۰.۸ میلیارد مترمکعب حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها به رسمیت شناخته شده و تحقق همه برنامه‌های این سند مستلزم کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.
وی اظهار کرد: طبق آخرین نتایج مطالعات طرح جامع آب، بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که فقط ۱۳ درصد ارزش افزوده دارد، لذا باید مصرف آب در این بخش کاهش یابد.
وی گفت: متوسط بارندگی در کشور سالانه ۲۴۳ میلی متر می باشد و هم اکنون کل ذخیره کشور از محل بارندگی‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است.
ابراهیم نیا افزود: اگر میزان تبخیر آب سالانه در کشور را ۲۸۵ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، به ازای افزایش هر ۲ درجه سانتی گراد دمای هوا، ۲۷ میلیارد مترمکعب بر تبخیر آب در ایران افزوده می شود.
وی اظهار کرد: میزان آب تجدید پذیر در کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب در سال جاری رسیده به این معنا که سرانه آب تجدیدپذیر در ایران به ازای هر نفر یکهزار و ۴۵۰ مترمکعب است.
وی گفت: در طرح جامع آب کشور پیش بینی شده است که جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به ۱۰۸ میلیون نفر می رسد لذا اگر میزان آب تجدیدپذیر در کشور تا آن سال تغییر نکند، سرانه آب تجدیدپذیر برای هر نفر در سال ۱۴۲۰ به یکهزار مترمکعب خواهد رسید، این در حالی است که در سال یاد شده به حدود ۱۱.۵ میلیارد متر مکعب آب برای شرب نیاز خواهیم داشت.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو افزود: هم اکنون مصرف آب در بخش صنعت کشور ۱.۸ میلیارد متر مکعب است که اگر ایران بخواهد به قطب صنعتی تبدیل شود، در سال ۱۴۲۰ به ۵.۶ میلیارد متر مکعب آب در بخش صنعت نیاز است.
وی ادامه داد: این اعداد نشان می دهد اگر روند فعلی را در مصرف آب ادامه دهیم در سال ۱۴۲۰ بیش از ۹۲ درصد از آب تجدیدپذیر فعلی را مصرف کرده ایم.
وی اظهار کرد: یکی از فعالیتهای وزارت نیرو برنامه ریزی برای تامین آب در افق سال ۱۴۲۰ است که براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، برای این سال با در نظر گرفتن تامین ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب آب برای بخش شرب، از آب تجدیدپذیر کشور به میزان ۱۱۶ میلیارد مترمکعب استفاده خواهیم کرد.
ابراهیم نیا گفت: همچنین در افق ۱۴۲۰، میزان مصرف آب در بخش صنعت را از شرایط فعلی به ۲ برابر افزایش خواهیم داد و بهره گیری از صنایع پرآب در سواحل جنوب کشور را در نظر خواهیم گرفت که با این اقدامات میزان مصرف آب بخش کشاورزی باید به کمتر از ۷۰ میلیارد مترمکعب برسد.
وی افزود: وزارت نیرو استفاده و استحصال از آب نامتعارف دریاها بویژه دریای عمان را نیز مورد نظر قرار داده است.
وی اظهار کرد: طرح ملی بازیافت پساب نیز که توسط دانشگاه تهران تدوین شده است، به صورت آزمایشی در مشهد اجرا می شود تا پساب و بازچرخانی آن به نفع احیای دشتها و برای شرب مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: در طرح جامع آب کشور کل فاضلاب تولیدی از مصارف مختلف ۳۲ میلیارد متر مکعب عنوان شده که از این میزان ۲۶.۸ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، ۴.۵ میلیارد مترمکعب در فاضلاب های شهری و روستایی و یک میلیارد مترمکعب در بخش صنعت است.
ابراهیم نیا، پساب و بازچرخانی آب را موضوع روز وزارت نیرو دانست و افزود: چندین معیار برای وضعیت پساب در قالب طرحهای مختلف شامل درجه توسعه یافتگی، دیدگاه به پساب به عنوان کمبود منابع آب یا ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: سه گزینه برای تامین آب شهر مشهد نیز در نظر گرفته شده که شامل تامین آب از کوه های هزار مسجد، تامین آب از دریای عمان و بازچرخانی ۱۲۲ میلیون پساب آماده است.
وی گفت: تامین ۴۰ یا ۵۰ میلیون مترمکعب آب از کوه های هزار مسجد نیاز به یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و در زمینه تامین آب از دریای عمان نیز با احتساب قیمت تمام شده هر متر مکعب انتقال آب به میزان ۱۰ هزار تومان، برای انتقال ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان به مشهد سالانه یکهزار میلیارد تومان مورد نیاز است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹