Advertisment راه نجات حوضه زاینده رود مدیریت یکپارچه است | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

راه نجات حوضه زاینده رود مدیریت یکپارچه است

رشد و توزیع نامتناسب جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، سوءمدیریت اقتصادی و اجتماعی و نیز خشکسالی در حوضه زاینده‌رود از عوامل خشکی زاینده رود هستند.
فاطمه لطفی
مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان راه نجات حوضه زاینده رود را مدیریت یکپارچه منابع آبی دانست و گفت:‌ سرانه منابع آب تجدیدپذیر به شدت کاهش پیدا کرده و دچار تنش آبی شده‌ایم.به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو، غلامحسین حیدرپور در نشست اطلاع‌رسانی پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده‌رود با بیان این مطلب، افزود: ‌در سال‌های اخیر بحران آب باعث ایجاد پسامدهای خشکی، فرونشست دشت‌ها، کاهش کیفیت منابع آب و خشکی تالاب گاوخونی شده است؛ به همین دلیل نیازمند یک مدیریت یکپارچه به این موضوع مهم هستیم. وی خاطر نشان کرد: جمعیت در چهار دهه اخیر سه برابر شده در نتیجه سرانه منابع آب تجدید پذیر به شدت کاهش پیدا کرده است، تا جایی که در حال حاضر به ازای هر نفر کمتر از هزار مترمکعب آب وجود دارد و دچار تنش آبی شده‌ایم. مدیر پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده‌رود، ادامه داد: عوامل مختلفی در این تنش آبی دخیل هستند که از جمله آن می‌توان به رشد و توزیع نامتناسب جمعیت در دهه‌های اخیر، کشاورزی ناکارآمد، سوءمدیریت اقتصادی و اجتماعی و نیز خشکسالی در حوضه زاینده‌رود اشاره کرد. حیدرپور تصریح کرد: منابع آب زاینده رود تأمین کننده مصارف آب شرب و شهری، کشاورزی، صنعت و محیط زیست است؛ به همین دلایل مهم نیاز است تا همه ارگان‌ها و ذی‌نفعان دست‌به‌دست هم بدهند تا به منظور مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه بتوان اقدامات لازم صورت گیرد. وی درباره مدیریت یکپارچه منابع آب، گفت: از سال ۱۹۹۲ راهکاری بین‌المللی در سازمان ملل برای توسعه مدیریت آب، خاک و منابع مربوطه به‌منظور به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی و اجتماعی به‌صورت عادلانه، بدون به خطر انداختن اکوسیستم‌های حیاتی ایجاد گردید. 
مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان :

راه نجات حوضه زاینده رود مدیریت یکپارچه است

رشد و توزیع نامتناسب جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، سوءمدیریت اقتصادی و اجتماعی و نیز خشکسالی در حوضه زاینده‌رود از عوامل خشکی زاینده رود هستند.
اخبار آب

مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان راه نجات حوضه زاینده رود را مدیریت یکپارچه منابع آبی دانست و گفت:‌ سرانه منابع آب تجدیدپذیر به شدت کاهش پیدا کرده و دچار تنش آبی شده‌ایم.

به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو، غلامحسین حیدرپور در نشست اطلاع‌رسانی پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده‌رود با بیان این مطلب، افزود: ‌در سال‌های اخیر بحران آب باعث ایجاد پسامدهای خشکی، فرونشست دشت‌ها، کاهش کیفیت منابع آب و خشکی تالاب گاوخونی شده است؛ به همین دلیل نیازمند یک مدیریت یکپارچه به این موضوع مهم هستیم.
وی خاطر نشان کرد: جمعیت در چهار دهه اخیر سه برابر شده در نتیجه سرانه منابع آب تجدید پذیر به شدت کاهش پیدا کرده است، تا جایی که در حال حاضر به ازای هر نفر کمتر از هزار مترمکعب آب وجود دارد و دچار تنش آبی شده‌ایم.
مدیر پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده‌رود، ادامه داد: عوامل مختلفی در این تنش آبی دخیل هستند که از جمله آن می‌توان به رشد و توزیع نامتناسب جمعیت در دهه‌های اخیر، کشاورزی ناکارآمد، سوءمدیریت اقتصادی و اجتماعی و نیز خشکسالی در حوضه زاینده‌رود اشاره کرد.
حیدرپور تصریح کرد: منابع آب زاینده رود تأمین کننده مصارف آب شرب و شهری، کشاورزی، صنعت و محیط زیست است؛ به همین دلایل مهم نیاز است تا همه ارگان‌ها و ذی‌نفعان دست‌به‌دست هم بدهند تا به منظور مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه بتوان اقدامات لازم صورت گیرد.
وی درباره مدیریت یکپارچه منابع آب، گفت: از سال ۱۹۹۲ راهکاری بین‌المللی در سازمان ملل برای توسعه مدیریت آب، خاک و منابع مربوطه به‌منظور به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی و اجتماعی به‌صورت عادلانه، بدون به خطر انداختن اکوسیستم‌های حیاتی ایجاد گردید.

 

کد خبر: 
۱۳۱۷۶
منبع خبر: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹