Advertisment کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی برگزار شد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی برگزار شد

بیست و سومین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ به ریاست دکتر سعید نیریزی از متخصصان امور آب در مکزیکوسیتی آغاز به کار کرد.
فاطمه لطفی
بیست و سومین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ در مکزیکوسیتی آغاز به کار کرد. ریاست این کنگره را آقای دکتر سعید نیریزی از متخصصان امور آب در جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد که همزمان رئیس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی می باشد.به گزارش «انرژی امروز»، از وب سایت سفارت ایران در مکزیک، نیریزی در مراسم افتتاحیه این کنگره با اشاره به چالش‌های موجود درتامین آب سالم به ویژه درکشورهای در حال توسعه، اظهار داشت که کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا کشورهای دنیا با هدف کاهش فقر و رفع گرسنگی درتامین آب مورد نیاز خود با مشکلات کمتری مواجه باشند. وی همچنین گفت که چالش‌های جهانی نظیر کمبود آب شیرین و تغییرات آب و هوایی نیازمند ابتکار عمل جهانی با مشارکت و هم افزایی تمامی بخش های مرتبط در مناطق مختلف جغرافیایی است. پنیا نیتو رئیس جمهور مکزیک نیز در این کنگره با اشاره به تغییرات اقلیمی، تامین منابع آبی برای کشاورزی و آب شرب سالم را یک مسئولیت مشترک بین المللی توصیف کرد و از شرکت کنندگان کنگره خواست تا راه حل های عملی برای مقابله با چالش ها ارائه کنند. نمایندگان بانک جهانی و سازمان خواروبار و مواد غذایی نیز در این اجلاس سخنرانی کردند. علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی کشورمان در این اجلاس حضور دارد که طرح های کشورمان در امور آبیاری و زهکشی را تشریح خواهد کرد. همچنین نمایندگانی از وزارت نیرو و شرکت های بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در این کنگره شرکت کرده اند. محمدتقی حسینی سفیر کشورمان در مکزیک با تشریح اهداف این کنگره در مکزیکوسیتی، ریاست این کنگره توسط نیریزی یکی از متخصصان کشورمان را اتفاقی ارزشمند توصیف کرد که از توان بالای تخصصی ایران در این زمینه حکایت می کند و گفت جمهوری اسلامی ایران برای اقدامات و همکاری بین المللی در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست و حفط منابع پایدار آبی برای تضمین امنیت غذایی، اهمیت زیادی قائل است. وی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت منابع آب در سال های اخیر گفت که ایران آماده است با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری کند. وی گفت قرار است در این کنگره از کمیته آبیاری و زهکشی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقدامات انجام شده قدردانی به عمل آید. کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی مهمترین کنگره در این زمینه در سطح بین المللی است و با برخورداری از شبکه ای گسترده از دانشمندان و متخصصین از ۸۰ کشور دنیا در امور آبیاری و زهکشی فعالیت می کند. این کنگره در سال ۱۹۵۱ تشکیل گردید و در طی ۶۶ سال گذشته به طور منظم هر سه سال یکبار برگزار گردیده است. کشور مکزیک دومین بار است که میزبان این کنگره بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران از اعضای با سابقه این کنگره می باشد و متخصصان کشورمان نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن ایفا کرده اند.
به ریاست ایران در مکزیک:

کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی برگزار شد

بیست و سومین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ به ریاست دکتر سعید نیریزی از متخصصان امور آب در مکزیکوسیتی آغاز به کار کرد.
اخبار آب

بیست و سومین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ در مکزیکوسیتی آغاز به کار کرد. ریاست این کنگره را آقای دکتر سعید نیریزی از متخصصان امور آب در جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد که همزمان رئیس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی می باشد.

به گزارش «انرژی امروز»، از وب سایت سفارت ایران در مکزیک، نیریزی در مراسم افتتاحیه این کنگره با اشاره به چالش‌های موجود درتامین آب سالم به ویژه درکشورهای در حال توسعه، اظهار داشت که کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا کشورهای دنیا با هدف کاهش فقر و رفع گرسنگی درتامین آب مورد نیاز خود با مشکلات کمتری مواجه باشند.
وی همچنین گفت که چالش‌های جهانی نظیر کمبود آب شیرین و تغییرات آب و هوایی نیازمند ابتکار عمل جهانی با مشارکت و هم افزایی تمامی بخش های مرتبط در مناطق مختلف جغرافیایی است.
پنیا نیتو رئیس جمهور مکزیک نیز در این کنگره با اشاره به تغییرات اقلیمی، تامین منابع آبی برای کشاورزی و آب شرب سالم را یک مسئولیت مشترک بین المللی توصیف کرد و از شرکت کنندگان کنگره خواست تا راه حل های عملی برای مقابله با چالش ها ارائه کنند.
نمایندگان بانک جهانی و سازمان خواروبار و مواد غذایی نیز در این اجلاس سخنرانی کردند.
علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی کشورمان در این اجلاس حضور دارد که طرح های کشورمان در امور آبیاری و زهکشی را تشریح خواهد کرد. همچنین نمایندگانی از وزارت نیرو و شرکت های بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در این کنگره شرکت کرده اند.
محمدتقی حسینی سفیر کشورمان در مکزیک با تشریح اهداف این کنگره در مکزیکوسیتی، ریاست این کنگره توسط نیریزی یکی از متخصصان کشورمان را اتفاقی ارزشمند توصیف کرد که از توان بالای تخصصی ایران در این زمینه حکایت می کند و گفت جمهوری اسلامی ایران برای اقدامات و همکاری بین المللی در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست و حفط منابع پایدار آبی برای تضمین امنیت غذایی، اهمیت زیادی قائل است.
وی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت منابع آب در سال های اخیر گفت که ایران آماده است با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری کند.
وی گفت قرار است در این کنگره از کمیته آبیاری و زهکشی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقدامات انجام شده قدردانی به عمل آید.
کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی مهمترین کنگره در این زمینه در سطح بین المللی است و با برخورداری از شبکه ای گسترده از دانشمندان و متخصصین از ۸۰ کشور دنیا در امور آبیاری و زهکشی فعالیت می کند. این کنگره در سال ۱۹۵۱ تشکیل گردید و در طی ۶۶ سال گذشته به طور منظم هر سه سال یکبار برگزار گردیده است.
کشور مکزیک دومین بار است که میزبان این کنگره بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران از اعضای با سابقه این کنگره می باشد و متخصصان کشورمان نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن ایفا کرده اند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹