Advertisment تصفیه‌خانه‌هایی که دریاها را آلوده می‌کنند | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تصفیه‌خانه‌هایی که دریاها را آلوده می‌کنند

براساس تحقیقی ۲۰ ساله در بریتانیا مشخص شده است که ریزپلاستیک‌های مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب، به راحتی وارد اقیانوس‌ها و دریاها شده است.
فاطمه لطفی
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بریتانیا میلیون‌ها ریزپلاستیک را وارد دریاهای این کشور می‌کنند.به گزارش‌ «انرژی امروز» بر اساس یک گزارش جدید، دانه‌های پلاستیک مورد استفاده برای صافی‌های تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، خطراتی را برای حیات وحش ایجاد می‌نمایند.این گزارش می‌گوید که تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در بریتانیا با ورود میلیون‌ها ذره ریز پلاستیکی به آب‌های اقیانوس‌ها باعث آلودگی این آب‌ها می‌شوند.مطابق با تحقیقی که در ائتلاف پلاستیک کورنوال CPPC صورت گرفته است، بسیاری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در بریتانیا از پلیت‌های پلاستیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می‌کنند که به نام بیو‌بید شناخته می‌شوند. این دانه‌ها وظیفه صاف‌سازی فاضلاب از مواد شیمایی و آلودگی‌های آلی را بر عهده دارند.این گزارش می‌گوید میلیون‌ها عدد از این ریزدانه‌ها که معمولا قطری برابر با ۳.۵ میلی‌متر دارند در محیط زیست تخلیه می‌شوند.در تحقیق دیگری که توسط کلایر والستین، انجام شده است نشان داده شده است که بیوبیدهایی که در محیط تخلیه شده‌اند به سختی و به ندرت قابل جمع‌آوری هستند و باعث خطرات بسیاری برای محیط زیست خواهند شد.در این گزارش آمده است که ما هر روز بیشتر و بیشتر در مورد اثرات میکروپلاستیک‌ها بر  طبیعت یاد می‌گیریم. در حالی که حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که میکروپلاستیک‌های موجود در خود تصفیه‌خانه‌ها نیز باعث ایجاد خطر برای محیط زیست می‌شوند.اما گاردین بر همین اساس نوشته است که مقامات آب ساوت‌ولز گفته‌اند هیچ مدرکی دال بر اینکه بیوبیدها به داخل دریا تخلیه می‌شوند وجود ندارد. آنها می‌گویند فقط ۹ واحد از ۶۵۵ واحد تصفیه‌خانه موجود از بیوبیدها استفاده کرده‌اند.اما گزارش والستین می‌گوید که نمونه‌هایی از این آب‌ها توسط متخصصین پلاستیک به مدت ۲۰ سال آزمایش شده و آن‌ها تایید کرده‌اند که پلاستیک وجود دارد.طبق آمار CPPC بیوبیدها در حداقل ۵۵ تصفیه‌خانه فاضلاب در سراسر بریتانیا استفاده می‌شوند. گزارش والستین می‌گوید ما می‌دانیم تصفیه‌خانه‌هایی که از بیوبیدها استفاده می‌کنند کیفیت خروجی بهتری دارند اما باید بدانند که خطرات بیشتری هم برای دریاها به واسطه وجود میکروپلاستیک‌ها ایجاد می‌کنند.بیوبیدها در آخرین مرحله تصفیه فاضلاب در فرایندهای تصفیه فاضلاب استفاده می‌شوند و در همین مرحله هم به آب‌های دریاها راه می‌یابند. در حال حاضر هیچ مکانیسمی برای جمع‌آوری یا جلوگیری از ورود این بیوبیدها به آب دریاها وجود ندارد.به گزارش «انرژی امروز» پیش از این هم گاردین در گزارشی به بررسی وجود میکروپلاستیک‌ها در آب‌های آشامیدنی سراسر دنیا پرداخته بود و با هشدار نسبت به وجود چنین مواد خطرناکی در آب شرب، به این نتیجه رسیده بود که این ریزپلاستیک‌ها به دلیل عدم توانایی تاسیسات تصفیه آب وارد آب شرب تمام کشورهای دنیا از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا شده است. 
گاردین گزارش می‌دهد:

تصفیه‌خانه‌هایی که دریاها را آلوده می‌کنند

براساس تحقیقی ۲۰ ساله در بریتانیا مشخص شده است که ریزپلاستیک‌های مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب، به راحتی وارد اقیانوس‌ها و دریاها شده است.
اخبار آب

تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بریتانیا میلیون‌ها ریزپلاستیک را وارد دریاهای این کشور می‌کنند.

به گزارش‌ «انرژی امروز» بر اساس یک گزارش جدید، دانه‌های پلاستیک مورد استفاده برای صافی‌های تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، خطراتی را برای حیات وحش ایجاد می‌نمایند.

این گزارش می‌گوید که تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در بریتانیا با ورود میلیون‌ها ذره ریز پلاستیکی به آب‌های اقیانوس‌ها باعث آلودگی این آب‌ها می‌شوند.

مطابق با تحقیقی که در ائتلاف پلاستیک کورنوال CPPC صورت گرفته است، بسیاری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در بریتانیا از پلیت‌های پلاستیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می‌کنند که به نام بیو‌بید شناخته می‌شوند. این دانه‌ها وظیفه صاف‌سازی فاضلاب از مواد شیمایی و آلودگی‌های آلی را بر عهده دارند.

این گزارش می‌گوید میلیون‌ها عدد از این ریزدانه‌ها که معمولا قطری برابر با ۳.۵ میلی‌متر دارند در محیط زیست تخلیه می‌شوند.

در تحقیق دیگری که توسط کلایر والستین، انجام شده است نشان داده شده است که بیوبیدهایی که در محیط تخلیه شده‌اند به سختی و به ندرت قابل جمع‌آوری هستند و باعث خطرات بسیاری برای محیط زیست خواهند شد.

در این گزارش آمده است که ما هر روز بیشتر و بیشتر در مورد اثرات میکروپلاستیک‌ها بر  طبیعت یاد می‌گیریم. در حالی که حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که میکروپلاستیک‌های موجود در خود تصفیه‌خانه‌ها نیز باعث ایجاد خطر برای محیط زیست می‌شوند.

اما گاردین بر همین اساس نوشته است که مقامات آب ساوت‌ولز گفته‌اند هیچ مدرکی دال بر اینکه بیوبیدها به داخل دریا تخلیه می‌شوند وجود ندارد. آنها می‌گویند فقط ۹ واحد از ۶۵۵ واحد تصفیه‌خانه موجود از بیوبیدها استفاده کرده‌اند.

اما گزارش والستین می‌گوید که نمونه‌هایی از این آب‌ها توسط متخصصین پلاستیک به مدت ۲۰ سال آزمایش شده و آن‌ها تایید کرده‌اند که پلاستیک وجود دارد.

طبق آمار CPPC بیوبیدها در حداقل ۵۵ تصفیه‌خانه فاضلاب در سراسر بریتانیا استفاده می‌شوند. گزارش والستین می‌گوید ما می‌دانیم تصفیه‌خانه‌هایی که از بیوبیدها استفاده می‌کنند کیفیت خروجی بهتری دارند اما باید بدانند که خطرات بیشتری هم برای دریاها به واسطه وجود میکروپلاستیک‌ها ایجاد می‌کنند.

بیوبیدها در آخرین مرحله تصفیه فاضلاب در فرایندهای تصفیه فاضلاب استفاده می‌شوند و در همین مرحله هم به آب‌های دریاها راه می‌یابند. در حال حاضر هیچ مکانیسمی برای جمع‌آوری یا جلوگیری از ورود این بیوبیدها به آب دریاها وجود ندارد.

به گزارش «انرژی امروز» پیش از این هم گاردین در گزارشی به بررسی وجود میکروپلاستیک‌ها در آب‌های آشامیدنی سراسر دنیا پرداخته بود و با هشدار نسبت به وجود چنین مواد خطرناکی در آب شرب، به این نتیجه رسیده بود که این ریزپلاستیک‌ها به دلیل عدم توانایی تاسیسات تصفیه آب وارد آب شرب تمام کشورهای دنیا از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا شده است.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹