Advertisment آبرسانی به شهرهای آسیب‌دیده کرمانشاه، تا پایان امروز | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

آبرسانی به شهرهای آسیب‌دیده کرمانشاه، تا پایان امروز

با مشکل کدورت آب در اثر رانش زمین مواجه هستیم و پس‌لرزه‌ها نیز کدورت را بیشتر کرده است.
پانیسا حسن زاده
معاون نظارت بر راهبری و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور خبر داد: امروز توانستیم آب را به سر پل ذهاب برسانیم؛ پس از وقوع زلزله و ریزش آوار، تاسیسات آب و برق به شدت آسیب دیدند و با مشکل کدورت آب در اثر رانش زمین مواجه هستیم و پس‌لرزه‌ها نیز کدورت را بیشتر کرده است.شاهین پاکروح در گفتگو با خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، گفت: در داخل شهر سر پل ذهاب، تاسیسات زیربنایی دچار شکستگی شدند. از سوی دیگر، با تلاش‌های صورت گرفته تا ساعت آینده آب به داخل شبکه توزیع شهر کرند می‌رسد.وی با تاکید بر اینکه ۵۵۰ روستای استان کرمانشاه متاثر از زلزله شده است، گفت: از طریق قریب به ۲۰ دستگاه تانکر به مناطق آسیب دیده آب رسانی‌شده است؛ همچنین ۴۰ هزار بسته آب معدنی ارسال شده است. در فاز بعدی نیز ۱۰۰ هزار بسته آب‌معدنی ارسال می‌شود. تلاش می کنیم تا فردا آب روستاهای آسیب دیده وصل شود.پاکروح ادامه داد: سعی می‌کینم وضعیت آبرسانی پایدار شود یعنی آب را لیتر بر ثانیه به دست مردم برسانیم. با توجه به اینکه وصل آب، کار آواربرداری را سخت می‌کند، ندریجا انشعاب خانه‌های تخریب‌شده را جدا می‌کنیم.وی با تاکید بر اعزام اکیپ‌ها از استان‌های معین، گفت: تا کنون ۲۰۰ هزار بطری آب در شهرها توزیع شده ست.معاون نظارت بر راهبری و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه کدورت آب بیش از ۱۰۰ واحد است، گفت: با وجود نیاز به صرف هزینه بسیار بالا، بادشواری کارها را انجام می‌دهیم.پاکروح تصریح کرد: تا پایان امروز آبرسانی شهرها طبق برنامه انجام می‌شود. در پی وقوع زلزله ۵۵۰ روستا آسیب دیدند که اکنون تعداد روستاهای دچار مشکل آب به ۱۲۳ روستا رسیده است و طی دو سه رو آینده تعداد این روستاها به حداق می‌رسد.
معاون آبفا در گفتگو با «انرژی امروز»:

آبرسانی به شهرهای آسیب‌دیده کرمانشاه، تا پایان امروز

با مشکل کدورت آب در اثر رانش زمین مواجه هستیم و پس‌لرزه‌ها نیز کدورت را بیشتر کرده است.
اخبار آب

معاون نظارت بر راهبری و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور خبر داد: امروز توانستیم آب را به سر پل ذهاب برسانیم؛ پس از وقوع زلزله و ریزش آوار، تاسیسات آب و برق به شدت آسیب دیدند و با مشکل کدورت آب در اثر رانش زمین مواجه هستیم و پس‌لرزه‌ها نیز کدورت را بیشتر کرده است.

شاهین پاکروح در گفتگو با خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، گفت: در داخل شهر سر پل ذهاب، تاسیسات زیربنایی دچار شکستگی شدند. از سوی دیگر، با تلاش‌های صورت گرفته تا ساعت آینده آب به داخل شبکه توزیع شهر کرند می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه ۵۵۰ روستای استان کرمانشاه متاثر از زلزله شده است، گفت: از طریق قریب به ۲۰ دستگاه تانکر به مناطق آسیب دیده آب رسانی‌شده است؛ همچنین ۴۰ هزار بسته آب معدنی ارسال شده است. در فاز بعدی نیز ۱۰۰ هزار بسته آب‌معدنی ارسال می‌شود. تلاش می کنیم تا فردا آب روستاهای آسیب دیده وصل شود.

پاکروح ادامه داد: سعی می‌کینم وضعیت آبرسانی پایدار شود یعنی آب را لیتر بر ثانیه به دست مردم برسانیم. با توجه به اینکه وصل آب، کار آواربرداری را سخت می‌کند، ندریجا انشعاب خانه‌های تخریب‌شده را جدا می‌کنیم.

وی با تاکید بر اعزام اکیپ‌ها از استان‌های معین، گفت: تا کنون ۲۰۰ هزار بطری آب در شهرها توزیع شده ست.

معاون نظارت بر راهبری و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه کدورت آب بیش از ۱۰۰ واحد است، گفت: با وجود نیاز به صرف هزینه بسیار بالا، بادشواری کارها را انجام می‌دهیم.

پاکروح تصریح کرد: تا پایان امروز آبرسانی شهرها طبق برنامه انجام می‌شود. در پی وقوع زلزله ۵۵۰ روستا آسیب دیدند که اکنون تعداد روستاهای دچار مشکل آب به ۱۲۳ روستا رسیده است و طی دو سه رو آینده تعداد این روستاها به حداق می‌رسد.

کد خبر: 
۱۶۰۸۴
منبع خبر: 

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹