Advertisment خسارت 1030 میلیارد دلاری زلزله به آب و برق کرمانشاه | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

خسارت ۱۰۳۰ میلیارد دلاری زلزله به آب و برق کرمانشاه

راه‌اندازی تصفیه‌خانه آب شهر کرمانشاه و شهرهای شرقی استان با دیزل اضطراری و ارسال ۹۰ دستگاه تانکرآبرسانی سیاراز جمله اقدامات وزارت نیرو بوده است.
فاطمه لطفی
مهمترین اقدامات و کمک‌های وزارت نیرو به مناطق زلزله‌زده غرب کشور تشریح شد. به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو، زمین لرزه ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله، ۳۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب مرکز کرمانشاه به هفت شهرستان و حدود یک هزار و ۹۵۰ روستای استان کرمانشاه خسارت وارده کرد. بر این اساس خسارت‌های زیادی هم به صنعت آب و برق این مناطق وارد شد که موجب قطعی آب و برق شد.بررسی‌ها نشان می‌هد حجم خسارت‌های وارد شده به آب و برق این مناطق در بخش برق ۳۲۰ میلیارد ریال و در بخش آب وآبفا۷۱۰میلیارد ریال بوده است.  برق دارشدن پست‌های فوق توزیع سرپل ذهاب وثلاث، قصرشیرین، شهیدسالمی، گیلانغرب ۲،۱ و مراکز حیاتی حساس و مهم و همچنین ۷۰ درصد معابر در روز اول حادثه، برق دارشدن مشترکان شهرستان سرپل ذهاب و۱۲۳روستا (با اولویت چاه‌های تامین آب شرب) در روز دوم حادثه، حضور تعداد ۶۴ اکیپ عملیاتی از استان‌های معین و تامین برق و روشنایی ۱۰ هزار چادر اسکان زلزله زدگان و پایداری شبکه برق‌رسانی در نقاط شهری و روستائی از مهمترین اقداماتی است که در بخش برق این استان انجام شده است. راه‌اندازی تصفیه‌خانه آب شهر کرمانشاه و شهرهای شرقی استان با دیزل اضطراری درشب حادثه، ارسال ۱۳ دستگاه تصفیه و بسته بندی آب و آزمایشگاه سیار آب به مناطق حادثه دیده به منظور اصلاح فرآیند تصفیه موجود و تزریق مواد منعقد کننده جدید به منابع آب که منجر به کاهش کدورت آب ازntu 400 به زیرntu 5 شده بخشی از اقدامات وزارت نیرو در حوزه آب بوده است. همچنین ارسال ۹۰ دستگاه تانکرآبرسانی سیار به نقاط حادثه دیده شهری و روستاها، توزیع بیش از دو میلیون آب بسته بندی در نقاط حادثه دیده، رفع عیب خطوط اصلی انتقال آب در شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب در پایان روز اول، حضور۴۵ اکیپ عملیات اجرائی با تجهیزات کامل ازاستان‌های معین، برق دار کردن چاه‌های روستائی و راه‌اندازی ۱۲۰ حمام نیز از اهم اقدامات وزارت نیرو در حوزه آّب بوده است.
مهمترین اقدامات و کمک‌های وزارت نیرو به مناطق زلزله‌زده غرب کشور

خسارت ۱۰۳۰ میلیارد دلاری زلزله به آب و برق کرمانشاه

راه‌اندازی تصفیه‌خانه آب شهر کرمانشاه و شهرهای شرقی استان با دیزل اضطراری و ارسال ۹۰ دستگاه تانکرآبرسانی سیاراز جمله اقدامات وزارت نیرو بوده است.
اخبار آب

مهمترین اقدامات و کمک‌های وزارت نیرو به مناطق زلزله‌زده غرب کشور تشریح شد.
به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو، زمین لرزه ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله، ۳۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب مرکز کرمانشاه به هفت شهرستان و حدود یک هزار و ۹۵۰ روستای استان کرمانشاه خسارت وارده کرد.
بر این اساس خسارت‌های زیادی هم به صنعت آب و برق این مناطق وارد شد که موجب قطعی آب و برق شد.

بررسی‌ها نشان می‌هد حجم خسارت‌های وارد شده به آب و برق این مناطق در بخش برق ۳۲۰ میلیارد ریال و در بخش آب وآبفا۷۱۰میلیارد ریال بوده است. 
برق دارشدن پست‌های فوق توزیع سرپل ذهاب وثلاث، قصرشیرین، شهیدسالمی، گیلانغرب ۲،۱ و مراکز حیاتی حساس و مهم و همچنین ۷۰ درصد معابر در روز اول حادثه، برق دارشدن مشترکان شهرستان سرپل ذهاب و۱۲۳روستا (با اولویت چاه‌های تامین آب شرب) در روز دوم حادثه، حضور تعداد ۶۴ اکیپ عملیاتی از استان‌های معین و تامین برق و روشنایی ۱۰ هزار چادر اسکان زلزله زدگان و پایداری شبکه برق‌رسانی در نقاط شهری و روستائی از مهمترین اقداماتی است که در بخش برق این استان انجام شده است.
راه‌اندازی تصفیه‌خانه آب شهر کرمانشاه و شهرهای شرقی استان با دیزل اضطراری درشب حادثه، ارسال ۱۳ دستگاه تصفیه و بسته بندی آب و آزمایشگاه سیار آب به مناطق حادثه دیده به منظور اصلاح فرآیند تصفیه موجود و تزریق مواد منعقد کننده جدید به منابع آب که منجر به کاهش کدورت آب ازntu 400 به زیرntu 5 شده بخشی از اقدامات وزارت نیرو در حوزه آب بوده است.
همچنین ارسال ۹۰ دستگاه تانکرآبرسانی سیار به نقاط حادثه دیده شهری و روستاها، توزیع بیش از دو میلیون آب بسته بندی در نقاط حادثه دیده، رفع عیب خطوط اصلی انتقال آب در شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب در پایان روز اول، حضور۴۵ اکیپ عملیات اجرائی با تجهیزات کامل ازاستان‌های معین، برق دار کردن چاه‌های روستائی و راه‌اندازی ۱۲۰ حمام نیز از اهم اقدامات وزارت نیرو در حوزه آّب بوده است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹