Advertisment شناسایی 3811 فقره انشعاب غیرمجاز آب در مشهد | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

شناسایی ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز آب در مشهد

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی مشهد از شناسایی تعداد ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز و تعویض و استانداردسازی ۱۷۹۱ کنتور خراب آب شرب در روستاهای این شهرستان طی سه ماهه دوم نخست سال ۹۶ خبر داد.
پانیسا حسن زاده
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی مشهد از شناسایی تعداد ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز و تعویض و استانداردسازی ۱۷۹۱ کنتور خراب آب شرب در روستاهای این شهرستان طی سه ماهه دوم  نخست سال ۹۶ خبر داد.به گزارش انرژی امروز، محمد سهرابی، مدیر امور آبفار مشهد گفت: در راستای مدیریت مصرف، کاهش تلفات و توزیع عادلانه آب شرب در بخش های مرکزی، تبادکان، احمد آباد و رضویه شهرستان مشهد و با تلاش گروه‌های گشت و بازرسی امور آبفار این شهرستان طی سه ماهه دوم نخست سال ۹۶ نسبت به شناسایی و قطع ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز اقدام شده است.وی با بیان این ‌که استفاده غیرمجاز از شبکه آب جرم بوده و مشمول جریمه است، تصریح ‌کرد: در واقع کسانی که از طریق انشعابات غیرمجاز به شبکه وصل می‌شوند، علاوه بر نپرداختن هزینه خدمات خود و با تجاوز به حقوق دیگر مشترکان، شبکه را در معرض خطر آلودگی قرار می‌دهند؛ به همین خاطر موضوع شناسایی انشعابات غیرمجاز با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.وی همچنین، تعویض و استانداردسازی ۱۷۹۱ دستگاه کنتور خراب و ۱۷۴۷ مورد انشعابات واگذار شده را از خدمات و اقدامات انجام ‌شده در حوزه امور مشترکین دانست و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از هدررفت آب در شرکت‌های آب و فاضلاب توجه به امر تعویض کنتورهای خراب و تعویض به موقع آنهاست و به همین دلیل سعی می‌شود این گونه کنتورها در اولین فرصت جمع‌آوری و کنتور سالم جایگزین آن‌ها شود.سهرابی خاطر نشان کرد: تعویض کنتور، کاری مستمر و دائمی است. زیرا عواملی مانند: قدمت، نوع و جنس کنتور، سختی و سبکی آب عبوری از کنتورها و.. تاثیر مستقیم بر عمر مفید کنتورها دارد.

شناسایی ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز آب در مشهد

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی مشهد از شناسایی تعداد ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز و تعویض و استانداردسازی ۱۷۹۱ کنتور خراب آب شرب در روستاهای این شهرستان طی سه ماهه دوم نخست سال ۹۶ خبر داد.
اخبار آب

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی مشهد از شناسایی تعداد ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز و تعویض و استانداردسازی ۱۷۹۱ کنتور خراب آب شرب در روستاهای این شهرستان طی سه ماهه دوم  نخست سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش انرژی امروز، محمد سهرابی، مدیر امور آبفار مشهد گفت: در راستای مدیریت مصرف، کاهش تلفات و توزیع عادلانه آب شرب در بخش های مرکزی، تبادکان، احمد آباد و رضویه شهرستان مشهد و با تلاش گروه‌های گشت و بازرسی امور آبفار این شهرستان طی سه ماهه دوم نخست سال ۹۶ نسبت به شناسایی و قطع ۳۸۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز اقدام شده است.

وی با بیان این ‌که استفاده غیرمجاز از شبکه آب جرم بوده و مشمول جریمه است، تصریح ‌کرد: در واقع کسانی که از طریق انشعابات غیرمجاز به شبکه وصل می‌شوند، علاوه بر نپرداختن هزینه خدمات خود و با تجاوز به حقوق دیگر مشترکان، شبکه را در معرض خطر آلودگی قرار می‌دهند؛ به همین خاطر موضوع شناسایی انشعابات غیرمجاز با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.

وی همچنین، تعویض و استانداردسازی ۱۷۹۱ دستگاه کنتور خراب و ۱۷۴۷ مورد انشعابات واگذار شده را از خدمات و اقدامات انجام ‌شده در حوزه امور مشترکین دانست و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از هدررفت آب در شرکت‌های آب و فاضلاب توجه به امر تعویض کنتورهای خراب و تعویض به موقع آنهاست و به همین دلیل سعی می‌شود این گونه کنتورها در اولین فرصت جمع‌آوری و کنتور سالم جایگزین آن‌ها شود.

سهرابی خاطر نشان کرد: تعویض کنتور، کاری مستمر و دائمی است. زیرا عواملی مانند: قدمت، نوع و جنس کنتور، سختی و سبکی آب عبوری از کنتورها و.. تاثیر مستقیم بر عمر مفید کنتورها دارد.

کد خبر: 
۱۶۸۵۵

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹