Advertisment وضعیت آب زیر نرمال است/ کم‌آبی را تسهیم می‌کنیم | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

وضعیت آب زیر نرمال است/ کم‌آبی را تسهیم می‌کنیم

وزیر نیرو اعلام کرد: طبیعتا بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی با مضایقی مواجه خواهند شد.
دبیر تحریریه
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد، اعلام کرد: طبیعتا بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور ۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد.به گزارش انرژی امروز، رضا اردکانیان امروزدر حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به بیان تمهیدات و برنامه‌های وزارتخانه نیروخود برای مقابله با بحران کم‌آبی پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه تدبیر دولت آن است که با تامین آب شرب از مردم بخواهند که درچنین شرایطی که شرایط طبیعی از نظر میزان بارش‌ها نیست، از اسراف آب بپرهیزند.وی با تاکید بر اینکه «اسراف آب قطعا قابل تحمل نیست»، افزود: اینکه کشاورزان عزیز در حاشیه شهرها با مشکلات جدی از نظر تامین آب و کشت و استمرار معیشتشان مواجه اند، اما در همان شهرها تا چندبرابر الگوی متعارف مصرف شاهد مصرف آب شرب و بهداشت هستند، قابل پذیرش نیست.وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای شهرهایی که تحت تاثیر تنش آبی قرار دارند خاطر نشان کرد: در این زمینه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم که روز گذشته گزارش‌های آن در شورایعالی آب مطرح شد و انشاءالله اجرای آنها را دنبال‌ می‌کنیم تا با مشکلات جدی در این زمینه مواجه نباشیم.اردکانیان با تاکید بر اینکه «موضوع تخصیص  حق آبه در بخش‌های مختلف مربوط به سال‌های نرمال است»، گفت: زمانی که پروانه‌ای برای حق‌آبه در بخشی صادر‌ می‌شود در آن ذکر‌ می‌شود که میزان آب تخصیص یافته شده به فرض آن است که در آن سال روان آبها و بارش‌های کشور هم اندازه با سال‌های نرمال باشد و اگر که سال به اصطلاح زیر نرمال بود، متناسب با قوانین موجود سهمیه بخش‌هایی با کاهش مواجه خواهد شد.وزیر نیرو گفت: بخش‌های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست طبیعتا در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور ۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد؛ اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم عادلانه کم‌آبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود؛ براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.
وزیر نیرو شرایط کشور تا شهریور ۹۷ را اعلام کرد:

وضعیت آب زیر نرمال است/ کم‌آبی را تسهیم می‌کنیم

وزیر نیرو اعلام کرد: طبیعتا بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی با مضایقی مواجه خواهند شد.
اخبار آب

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد، اعلام کرد: طبیعتا بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور ۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد.

به گزارش انرژی امروز، رضا اردکانیان امروزدر حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به بیان تمهیدات و برنامه‌های وزارتخانه نیروخود برای مقابله با بحران کم‌آبی پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه تدبیر دولت آن است که با تامین آب شرب از مردم بخواهند که درچنین شرایطی که شرایط طبیعی از نظر میزان بارش‌ها نیست، از اسراف آب بپرهیزند.

وی با تاکید بر اینکه «اسراف آب قطعا قابل تحمل نیست»، افزود: اینکه کشاورزان عزیز در حاشیه شهرها با مشکلات جدی از نظر تامین آب و کشت و استمرار معیشتشان مواجه اند، اما در همان شهرها تا چندبرابر الگوی متعارف مصرف شاهد مصرف آب شرب و بهداشت هستند، قابل پذیرش نیست.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای شهرهایی که تحت تاثیر تنش آبی قرار دارند خاطر نشان کرد: در این زمینه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم که روز گذشته گزارش‌های آن در شورایعالی آب مطرح شد و انشاءالله اجرای آنها را دنبال‌ می‌کنیم تا با مشکلات جدی در این زمینه مواجه نباشیم.

اردکانیان با تاکید بر اینکه «موضوع تخصیص  حق آبه در بخش‌های مختلف مربوط به سال‌های نرمال است»، گفت: زمانی که پروانه‌ای برای حق‌آبه در بخشی صادر‌ می‌شود در آن ذکر‌ می‌شود که میزان آب تخصیص یافته شده به فرض آن است که در آن سال روان آبها و بارش‌های کشور هم اندازه با سال‌های نرمال باشد و اگر که سال به اصطلاح زیر نرمال بود، متناسب با قوانین موجود سهمیه بخش‌هایی با کاهش مواجه خواهد شد.

وزیر نیرو گفت: بخش‌های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست طبیعتا در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور ۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد؛ اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم عادلانه کم‌آبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود؛ براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.

کد خبر: 
۱۸۴۱۳
منبع خبر: 

دسته‌بندی‌ها

شخصیتها: 
جغرافیایی: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹