Advertisment رهبری برق بادی دنیا در دست چین و بریتانیا | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

رهبری برق بادی دنیا در دست چین و بریتانیا

بریتانیا پیش از این بزرگ‌ترین نیروگاه‌ فراساحلی بادی دنیا را راه‌اندازی کرده و چین هم در سال گذشته ۲۳.۴ گیگاوات ظرفیت جدید برق بادی راه‌اندازی کرد.
فاطمه لطفی
چین و بریتانیا تصمیم دارند نسل بعدی نیروگاه‌های فراساحلی برق بادی با تمرکز بر شناسایی بهترین مکان برای نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها و مقاوم سازی آنها در برابر شرایط بد آب و هوایی و زلزله توسعه دهند.به گزارش «انرژی امروز» انجمن محیط زیست و منابع طبیعی بریتانیا می‌گوید تیم‌هایی از دو کشور گرد هم آمده‌‌اند تا بر روی پنج پروژه در این زمینه کار کنند، منابع مالی این پروژه‌ها از سوی برنامه انرژی‌های تجدیدپذیر چین-بریتانیا و نیز حمایت مالی از سوی NERC و بنیاد ملی علوم طبیعی چین تامین خواهد شد.  بریتانیا و چین در کنار هم به عنوان رهبران انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا شناخته می‌شوند و همکاری‌های نزدیک این دو کشور آنها را تبدیل به نفرات اول لیست پیشگامان انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کند.بریتانیا پیش از این بزرگ‌ترین نیروگاه‌ فراساحلی بادی دنیا را راه‌اندازی کرده است و سال آینده یک چهارم برق تولیدی این کشور از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد شد.چین هم در سال گذشته توانست ۲۳.۴ گیگاوات ظرفیت جدید برق بادی را راه‌اندازی نماید که برابر با ۴۰ درصد کل ظرفیت راه‌اندازی شده در سطح دنیاست.تا سال ۲۰۳۰ برق بادی ۲۶ درصد برق مورد نیاز کشور چین را تامین خواهد کرد.هر دو کشور مشتاق برای گسترش تلاش‌های خود در زمینه تجدیدپذیرها هستند.در بریتانیا هزینه‌های نیروگاه‌ فراساحلی کمتر شده است به طوری که برقی که در داخل دریا توسط نیروگاه فراساحلی بادی تولید می‌شود ارزان‌تر از برق تولیدی هسته‌ای است.وزارت استراتژی تجارت، انرژی و صنعت مزایده‌هایی برای برق تجدید پذیر برگزار می‌کند که در آن پیشهاد دهنده با کمترین پیشنهاد برنده می‌شوند.این مزایده‌ها ارزان‌تر از نیروگاه‌های هسته‌ای تمام می‌شود.چین نیز بر روی ساخت بزرگترین نیروگاه فراساحلی بادی دنیا کا می‌کند این پروژه نیروگاه ۸۰۰ مگاواتی یانچنگ است که سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران دنیا در تلاش است تا سال ۲۰۲۰ بتواند ظرفیت نصب شده انرژی بادی کشور را به ۲۱۰ گیگاوات برساند. بخش اعظمی از این پروژه ساحلی و حدود ۵ گیگاوات آن فراساحلی است.تا سال ۲۰۲۶ ظرفیت فراساحلی چین به ۲۶ گیگاوات می‌رسد.در سه سال آینده چین یارانه‌های بخش برق بادی را کنار خواهد گذاشت. اوایل امسال اداره ملی انرژی شرایط اولین گروه از نیروگاه‌های بادی را تصویب کرد که برق تولیدی آن‌ها هزینه‌ای معادل با برق تولید زغال سنگ داشت.هرچند هنوز مشکل اساسی تولید برق بادی و خورشیدی حل نشده است. این مشکل همان ادواری بودن برق تولیدی این نیروگاه‌هاست که باعث صرف هزینه‌های فراوان می‌شود. از این رو چین و بریتانیا برنامه‌هایی برای تحقیقات در این حوزه دارند.

رهبری برق بادی دنیا در دست چین و بریتانیا

بریتانیا پیش از این بزرگ‌ترین نیروگاه‌ فراساحلی بادی دنیا را راه‌اندازی کرده و چین هم در سال گذشته ۲۳.۴ گیگاوات ظرفیت جدید برق بادی راه‌اندازی کرد.
اخبار انرژیهای نو

چین و بریتانیا تصمیم دارند نسل بعدی نیروگاه‌های فراساحلی برق بادی با تمرکز بر شناسایی بهترین مکان برای نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها و مقاوم سازی آنها در برابر شرایط بد آب و هوایی و زلزله توسعه دهند.

به گزارش «انرژی امروز» انجمن محیط زیست و منابع طبیعی بریتانیا می‌گوید تیم‌هایی از دو کشور گرد هم آمده‌‌اند تا بر روی پنج پروژه در این زمینه کار کنند، منابع مالی این پروژه‌ها از سوی برنامه انرژی‌های تجدیدپذیر چین-بریتانیا و نیز حمایت مالی از سوی NERC و بنیاد ملی علوم طبیعی چین تامین خواهد شد.

  بریتانیا و چین در کنار هم به عنوان رهبران انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا شناخته می‌شوند و همکاری‌های نزدیک این دو کشور آنها را تبدیل به نفرات اول لیست پیشگامان انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کند.

بریتانیا پیش از این بزرگ‌ترین نیروگاه‌ فراساحلی بادی دنیا را راه‌اندازی کرده است و سال آینده یک چهارم برق تولیدی این کشور از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

چین هم در سال گذشته توانست ۲۳.۴ گیگاوات ظرفیت جدید برق بادی را راه‌اندازی نماید که برابر با ۴۰ درصد کل ظرفیت راه‌اندازی شده در سطح دنیاست.

تا سال ۲۰۳۰ برق بادی ۲۶ درصد برق مورد نیاز کشور چین را تامین خواهد کرد.

هر دو کشور مشتاق برای گسترش تلاش‌های خود در زمینه تجدیدپذیرها هستند.

در بریتانیا هزینه‌های نیروگاه‌ فراساحلی کمتر شده است به طوری که برقی که در داخل دریا توسط نیروگاه فراساحلی بادی تولید می‌شود ارزان‌تر از برق تولیدی هسته‌ای است.

وزارت استراتژی تجارت، انرژی و صنعت مزایده‌هایی برای برق تجدید پذیر برگزار می‌کند که در آن پیشهاد دهنده با کمترین پیشنهاد برنده می‌شوند.

این مزایده‌ها ارزان‌تر از نیروگاه‌های هسته‌ای تمام می‌شود.

چین نیز بر روی ساخت بزرگترین نیروگاه فراساحلی بادی دنیا کا می‌کند این پروژه نیروگاه ۸۰۰ مگاواتی یانچنگ است که سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران دنیا در تلاش است تا سال ۲۰۲۰ بتواند ظرفیت نصب شده انرژی بادی کشور را به ۲۱۰ گیگاوات برساند. بخش اعظمی از این پروژه ساحلی و حدود ۵ گیگاوات آن فراساحلی است.

تا سال ۲۰۲۶ ظرفیت فراساحلی چین به ۲۶ گیگاوات می‌رسد.

در سه سال آینده چین یارانه‌های بخش برق بادی را کنار خواهد گذاشت. اوایل امسال اداره ملی انرژی شرایط اولین گروه از نیروگاه‌های بادی را تصویب کرد که برق تولیدی آن‌ها هزینه‌ای معادل با برق تولید زغال سنگ داشت.

هرچند هنوز مشکل اساسی تولید برق بادی و خورشیدی حل نشده است. این مشکل همان ادواری بودن برق تولیدی این نیروگاه‌هاست که باعث صرف هزینه‌های فراوان می‌شود. از این رو چین و بریتانیا برنامه‌هایی برای تحقیقات در این حوزه دارند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹