Advertisment ردیابی آزمایش هسته‌ای کره شمالی در کره جنوبی | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ردیابی آزمایش هسته‌ای کره شمالی در کره جنوبی

کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرده است که گاز رادیواکتیو گزنون حاصل از آزمایش هسته‌ای کره شمالی را شناسایی کرده است.
فاطمه لطفی
کره جنوبی ردیابی گازهای رادیواکتیو آزمایش‌های کره شمالی را تایید کرد.به گزارش «انرژی امروز» کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرده است که گاز رادیواکتیو گزنون حاصل از آزمایش هسته‌ای کره شمالی را شناسایی کرده است اما نمی‌تواند به این نتیجه برسد که این گاز محصول آزمایش بمب هیدروژنی بوده است که پیونگ یانگ مدعی آزمایش آن است.کره شمالی روز سوم سپتامبر ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و از این رو ایالات متحده و شورای امنیت تحریم‌های شدیدتری علیه این کشور به اجرا گذاشتند. این تحریم‌ها بیشتر در حوزه نفت و صنایع نساجی کره شمالی بود.کمسیون امنیت و ایمنی هسته‌ای NSSC می‌گوید ردیاب‌های زمینی گزنون در بخش شمال شرق کره جنوبی ایزوتوپ‌های گزنون ۱۳۳ را در ۹ مورد شناسایی کرده‌اند و ردیاب‌های دستی هم در سواحل شرقی این کشور این ایزوتوپ‌ها را در چهار مورد شناسایی کرده‌‌اند.چویی جانگبا، عضو ارشد این کمسیون در یک کنفرانس مطبوعاتی در سئول گفته است که «با این مقدار گزنونی که شناسایی شده مشکل بتوان در خصوص قدرت بمب آزمایش شده کره شمالی نظر داد اما ما می‌توانیم بگوییم که این گزنون از کره شمالی آمده است».او اضافه کرد که کمسیون امنیت و ایمنی هسته‌ای قادر نیست نوع آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تایید کند.گزنون به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد، گازی بی‌رنگ است و در تولید نوعی لامپ به کار می‌رود. اما گزنون ۱۳۳ نوعی گاز رادیواکتیو است که به طور طبیعی در طبیعت وجود ندارد و وجود آن به آزمایش هسته‌ای کره شمالی ربط داده می‌شود.NSSC می‌گوید گزنون ردیابی شده تاثیری بر محیط زیست و سکنه کره جنوبی ندارد.

ردیابی آزمایش هسته‌ای کره شمالی در کره جنوبی

کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرده است که گاز رادیواکتیو گزنون حاصل از آزمایش هسته‌ای کره شمالی را شناسایی کرده است.
اخبار بین االملل

کره جنوبی ردیابی گازهای رادیواکتیو آزمایش‌های کره شمالی را تایید کرد.

به گزارش «انرژی امروز» کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرده است که گاز رادیواکتیو گزنون حاصل از آزمایش هسته‌ای کره شمالی را شناسایی کرده است اما نمی‌تواند به این نتیجه برسد که این گاز محصول آزمایش بمب هیدروژنی بوده است که پیونگ یانگ مدعی آزمایش آن است.

کره شمالی روز سوم سپتامبر ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و از این رو ایالات متحده و شورای امنیت تحریم‌های شدیدتری علیه این کشور به اجرا گذاشتند. این تحریم‌ها بیشتر در حوزه نفت و صنایع نساجی کره شمالی بود.

کمسیون امنیت و ایمنی هسته‌ای NSSC می‌گوید ردیاب‌های زمینی گزنون در بخش شمال شرق کره جنوبی ایزوتوپ‌های گزنون ۱۳۳ را در ۹ مورد شناسایی کرده‌اند و ردیاب‌های دستی هم در سواحل شرقی این کشور این ایزوتوپ‌ها را در چهار مورد شناسایی کرده‌‌اند.

چویی جانگبا، عضو ارشد این کمسیون در یک کنفرانس مطبوعاتی در سئول گفته است که «با این مقدار گزنونی که شناسایی شده مشکل بتوان در خصوص قدرت بمب آزمایش شده کره شمالی نظر داد اما ما می‌توانیم بگوییم که این گزنون از کره شمالی آمده است».

او اضافه کرد که کمسیون امنیت و ایمنی هسته‌ای قادر نیست نوع آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تایید کند.

گزنون به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد، گازی بی‌رنگ است و در تولید نوعی لامپ به کار می‌رود. اما گزنون ۱۳۳ نوعی گاز رادیواکتیو است که به طور طبیعی در طبیعت وجود ندارد و وجود آن به آزمایش هسته‌ای کره شمالی ربط داده می‌شود.

NSSC می‌گوید گزنون ردیابی شده تاثیری بر محیط زیست و سکنه کره جنوبی ندارد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹