Advertisment عراق: درآمدهای نفتی موجود ناکافی است | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

عراق: درآمدهای نفتی موجود ناکافی است

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد درآمدهای نفتی هنوز به اندازه کافی بالا نیستند تا به دولت این کشور امکان دهد هزینه بازسازی کشور را تامین کند.
دبیر تحریریه
نخست‌وزیر عراق اعلام کرد درآمدهای نفتی هنوز به اندازه کافی بالا نیستند تا به دولت این کشور امکان دهد هزینه بازسازی کشور را تامین کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، رسانه‌های عراقی به نقل از حیدر العبادی نوشتند: قیمت‌های نفت در سطح ضروری نیست تا برای توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.دولت عراق امسال پس از سه سال جنگ علیه گروه تروریستی داعش اعلام پیروزی کرد. این پیروزی بخشی از پول را آزاد کرد، اما این پول برای بازسازی این کشور پس از گذشت حدود ۱۵ سال از سرنگونی صدام حسین و حکومتش، کافی نیست.ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ فراهم کردن خدمات دولتی کلیدی برای شهروندان را برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دشوار کرد و عراق نیز از این امر نیز مصون نماند. در عراق سال‌ها سوء مدیریت مالی و ناآرامی‌های داخلی مشکلات مدیریت داخلی را تشدید کرده است.عراق در نوامبر سال گذشته با بی‌میلی برای مشارکت در توافق کاهش تولید اوپک که با هدف حمایت از قیمت‌ها اجرا می‌شود، موافقت کرد. این کشور اصرار داشت که به دلیل جنگ با داعش به درآمد نفتی نیاز دارد و نباید تولیدش را کاهش دهد و تا ماه گذشته در مقایسه با سایر مشارکت کنندگان، پایبندی کمتری به توافق کاهش تولید داشت.اوپک و متحدانش با هدف حذف اشباع عرضه در بازار جهانی موافقت کردند از ژانویه امسال میزان تولیدشان را حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز محدود کنند و در ۲۵ ماه مه موافقت کردند توافقشان را تا مارس ۲۰۱۸ تمدید کنند. در آستانه نشست ماه جاری اوپک، انتظار میرود این توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید شود.

عراق: درآمدهای نفتی موجود ناکافی است

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد درآمدهای نفتی هنوز به اندازه کافی بالا نیستند تا به دولت این کشور امکان دهد هزینه بازسازی کشور را تامین کند.
اخبار بین االملل

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد درآمدهای نفتی هنوز به اندازه کافی بالا نیستند تا به دولت این کشور امکان دهد هزینه بازسازی کشور را تامین کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، رسانه‌های عراقی به نقل از حیدر العبادی نوشتند: قیمت‌های نفت در سطح ضروری نیست تا برای توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
دولت عراق امسال پس از سه سال جنگ علیه گروه تروریستی داعش اعلام پیروزی کرد. این پیروزی بخشی از پول را آزاد کرد، اما این پول برای بازسازی این کشور پس از گذشت حدود ۱۵ سال از سرنگونی صدام حسین و حکومتش، کافی نیست.
ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ فراهم کردن خدمات دولتی کلیدی برای شهروندان را برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دشوار کرد و عراق نیز از این امر نیز مصون نماند. در عراق سال‌ها سوء مدیریت مالی و ناآرامی‌های داخلی مشکلات مدیریت داخلی را تشدید کرده است.
عراق در نوامبر سال گذشته با بی‌میلی برای مشارکت در توافق کاهش تولید اوپک که با هدف حمایت از قیمت‌ها اجرا می‌شود، موافقت کرد. این کشور اصرار داشت که به دلیل جنگ با داعش به درآمد نفتی نیاز دارد و نباید تولیدش را کاهش دهد و تا ماه گذشته در مقایسه با سایر مشارکت کنندگان، پایبندی کمتری به توافق کاهش تولید داشت.
اوپک و متحدانش با هدف حذف اشباع عرضه در بازار جهانی موافقت کردند از ژانویه امسال میزان تولیدشان را حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز محدود کنند و در ۲۵ ماه مه موافقت کردند توافقشان را تا مارس ۲۰۱۸ تمدید کنند. در آستانه نشست ماه جاری اوپک، انتظار میرود این توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹