Advertisment انحلال کمیته « بازسازی شهرها پس از حوادث طبیعی» | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

انحلال کمیته « بازسازی شهرها پس از حوادث طبیعی»

این کمیته آخرین مجموعه از سازمان های فدرال مسئول رسیدگی به تغییرات اقلیمی بود که از زمان روی کار آمدن ترامپ منحل شده یا تغییر شکل پیدا کرده است.
فاطمه لطفی
دولت دونالد ترامپ؛ رئیس جمهوری آمریکا، کمیته میان سازمانی فدرال با مسئولیت آمادگی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را منحل کرد.باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۵ این کمیته را به منظور کمک به مقامات محلی برای حفاظت از شهروندان در برابر تغییرات شدید اقلیمی و بلاهای طبیعی تشکیل داد.اوباما کمیته مذکور را در چارچوب فعالیت موسسه ملی استانداردها و فناوری وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل داد.جِس کینان؛ استاد دانشگاه هاروراد و رئیس این کمیته دوشنبه در نشستی با حضور اعضای آن گفت منشور سازمانی این کمیته حذف شده و این آخرین نشست آنها خواهد بود.وی همچنین در پیامی که از طریق ایمیل در اختیار بلومبرگ قرار داد، گفت: این کمیته یکی از آخرین نهادهای فدرال بوده که به طور علنی درباره تغییرات آب وهوایی بحث و گفت و گو می‌کرد.این کمیته آخرین مجموعه از سازمان های فدرال مسئول رسیدگی به تغییرات اقلیمی بود که از زمان روی کار آمدن ترامپ منحل شده یا تغییر شکل پیدا کرده است.دولت آمریکا ژوئن (خرداد) گذشته به دانشمندان عضو هیات مشورتی علمی سازمان حمایت از محیط زیست آمریکا گفت که دوره خدمت آنها تمدید نخواهد شد.وی در اوت (مرداد) گذشته نیز به کار شورای مشورتی وابسته به ارزیابی آب و هوایی ملی پایان داد. ترامپ می گوید تغییرات آب و هوایی یک «نیرنگ» است تا رقابت پذیری آمریکا رادر مقابل چین کاهش دهد.وزارت بازرگانی آمریکا از پاسخگویی فوری به اظهار نظر درباره انحلال آخرین کمیته میان سازمانی فدرال خودداری کرد.کمیته مذکور شامل اعضایی از سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، سازمان مدیریت اضطراری فدرال و دیگر نهادها بود که طراحان شهری و کارشناسان خارجی نیز در آن شرکت داشتند.کینان در این زمینه گفت: این گروه به مقام های محلی درباره چگونگی ساخت و ساز، ساز و کارهای انرژی، حمل و نقل و آب به منظور توانمندسازی آنها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی مشاوره می داد.ترامپ چندی پیش با اعلام اینکه آمریکا ملزم به اجرای اهداف توافق آب و هوایی پاریس در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیست، رسما خروج کشورش رااز این توافق اعلام کرد.توافق بین المللی آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵ میلادی با هدف جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای منعقد شد.اعلام خروج دولت آمریکا از توافق پاریس با مخالفت برخی رهبران ایالتی در آمریکا در سطح ملی برای حفظ تلاش ها در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی روبه رو شد. 
اقدام جدید ترامپ:

انحلال کمیته « بازسازی شهرها پس از حوادث طبیعی»

این کمیته آخرین مجموعه از سازمان های فدرال مسئول رسیدگی به تغییرات اقلیمی بود که از زمان روی کار آمدن ترامپ منحل شده یا تغییر شکل پیدا کرده است.
اخبار بین االملل

دولت دونالد ترامپ؛ رئیس جمهوری آمریکا، کمیته میان سازمانی فدرال با مسئولیت آمادگی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را منحل کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۵ این کمیته را به منظور کمک به مقامات محلی برای حفاظت از شهروندان در برابر تغییرات شدید اقلیمی و بلاهای طبیعی تشکیل داد.

اوباما کمیته مذکور را در چارچوب فعالیت موسسه ملی استانداردها و فناوری وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل داد.

جِس کینان؛ استاد دانشگاه هاروراد و رئیس این کمیته دوشنبه در نشستی با حضور اعضای آن گفت منشور سازمانی این کمیته حذف شده و این آخرین نشست آنها خواهد بود.

وی همچنین در پیامی که از طریق ایمیل در اختیار بلومبرگ قرار داد، گفت: این کمیته یکی از آخرین نهادهای فدرال بوده که به طور علنی درباره تغییرات آب وهوایی بحث و گفت و گو می‌کرد.

این کمیته آخرین مجموعه از سازمان های فدرال مسئول رسیدگی به تغییرات اقلیمی بود که از زمان روی کار آمدن ترامپ منحل شده یا تغییر شکل پیدا کرده است.

دولت آمریکا ژوئن (خرداد) گذشته به دانشمندان عضو هیات مشورتی علمی سازمان حمایت از محیط زیست آمریکا گفت که دوره خدمت آنها تمدید نخواهد شد.

وی در اوت (مرداد) گذشته نیز به کار شورای مشورتی وابسته به ارزیابی آب و هوایی ملی پایان داد. ترامپ می گوید تغییرات آب و هوایی یک «نیرنگ» است تا رقابت پذیری آمریکا رادر مقابل چین کاهش دهد.

وزارت بازرگانی آمریکا از پاسخگویی فوری به اظهار نظر درباره انحلال آخرین کمیته میان سازمانی فدرال خودداری کرد.

کمیته مذکور شامل اعضایی از سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، سازمان مدیریت اضطراری فدرال و دیگر نهادها بود که طراحان شهری و کارشناسان خارجی نیز در آن شرکت داشتند.

کینان در این زمینه گفت: این گروه به مقام های محلی درباره چگونگی ساخت و ساز، ساز و کارهای انرژی، حمل و نقل و آب به منظور توانمندسازی آنها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی مشاوره می داد.

ترامپ چندی پیش با اعلام اینکه آمریکا ملزم به اجرای اهداف توافق آب و هوایی پاریس در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیست، رسما خروج کشورش رااز این توافق اعلام کرد.

توافق بین المللی آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵ میلادی با هدف جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای منعقد شد.

اعلام خروج دولت آمریکا از توافق پاریس با مخالفت برخی رهبران ایالتی در آمریکا در سطح ملی برای حفظ تلاش ها در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی روبه رو شد.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹