Advertisment طرح سه فوریتی توقف توتال مجلس را به هم ریخت | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

طرح سه فوریتی توقف توتال مجلس را به هم ریخت

در خصوص طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال دقایقی جو مجلس بین نمایندگان امضا کننده این طرح و کواکبیان متشنج شد.
دبیر تحریریه
در خلال صحبت‌های کواکبیان در خصوص طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال دقایقی جو مجلس بین نمایندگان امضا کننده این طرح و کواکبیان متشنج شد.به گزارش انرژی امروز، مصطفی کواکبیان در مخالفت با طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال گفت: حتی عزیزان موافق این طرح خود می‌گفتند که می‌دانم رای نمی‌آورد. بنده می خواهم بگویم  مگر کشور حالت جنگی و استثنایی دارد که سه فوریت آورده‌اند؟ می‌گویند برای ثبت در تاریخ است. بنده به ملت ایران عرض می‌کنم برای ثبت در تاریخ نیست. می‌خواهند در مسیر تحولات این کشور چوب لای چرخ بگذارند و قفلی در کار ایجاد کنند.مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به کواکبیان گفت: شما در مورد سه فوریت صحبت کنید.کواکبیان هم درادامه اظهار کرد:  وقتی اسامی امضاکنندگان این طرح را دیدم هشت و نه نفر از امضا کنندگان عزیزان روحانی هستند؛ مگر خیلی تخصص نفتی داشته‌اند؟در این هنگام تعدادی از نمایندگان روحانی نسبت به سخنان کواکبیان اعتراض کردند و جو مجلس متشنج شد.این نماینده مردم تهران در ادامه گفت: من مثل بعضی از نمایندگان نیستم که هر روز بخواهم حرف بزنم و اسم کسی را نبردم و هیچ کس نمی‌تواند تذکر دهد.مطهری در این هنگام اظهار کرد:  تشخیص ماده ۷۹ با هیئت رئیسه مجلس است. شما در مورد سه فوریت صحبت کنید و وارد حاشیه‌ها نشوید.نایب رییس مجلس همچنین از ذوالنور خواهش کرد که سرجای خود بنشیند. اما علیرغم تذکر نایب رئیس مجلس تعدادی از نمایندگان از جلمه احد آزادی خواه و نماینده ملایر  و ذوالنور با صدای بلند اعتراض خود را به هیئت رئیسه اعلام کردند که نسبت به آنان توهین شده است. در این میان تعدادی از نمایندگان از  یک طرف کواکبیان را به آرامش دعوت می‌کردند ولی از طرف دیگر نمایندگان معترض خواستار تذکر در این خصوص بودند. در نهایت مطهری اعلام کرد که پژمان‌فر به نمایندگی از این نمایندگان تذکر خود را مطرح کند.

طرح سه فوریتی توقف توتال مجلس را به هم ریخت

در خصوص طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال دقایقی جو مجلس بین نمایندگان امضا کننده این طرح و کواکبیان متشنج شد.
اخبار دولت مجلس

در خلال صحبت‌های کواکبیان در خصوص طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال دقایقی جو مجلس بین نمایندگان امضا کننده این طرح و کواکبیان متشنج شد.

به گزارش انرژی امروز، مصطفی کواکبیان در مخالفت با طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال گفت: حتی عزیزان موافق این طرح خود می‌گفتند که می‌دانم رای نمی‌آورد. بنده می خواهم بگویم  مگر کشور حالت جنگی و استثنایی دارد که سه فوریت آورده‌اند؟ می‌گویند برای ثبت در تاریخ است. بنده به ملت ایران عرض می‌کنم برای ثبت در تاریخ نیست. می‌خواهند در مسیر تحولات این کشور چوب لای چرخ بگذارند و قفلی در کار ایجاد کنند.

مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به کواکبیان گفت: شما در مورد سه فوریت صحبت کنید.

کواکبیان هم درادامه اظهار کرد:  وقتی اسامی امضاکنندگان این طرح را دیدم هشت و نه نفر از امضا کنندگان عزیزان روحانی هستند؛ مگر خیلی تخصص نفتی داشته‌اند؟

در این هنگام تعدادی از نمایندگان روحانی نسبت به سخنان کواکبیان اعتراض کردند و جو مجلس متشنج شد.

این نماینده مردم تهران در ادامه گفت: من مثل بعضی از نمایندگان نیستم که هر روز بخواهم حرف بزنم و اسم کسی را نبردم و هیچ کس نمی‌تواند تذکر دهد.

مطهری در این هنگام اظهار کرد:  تشخیص ماده ۷۹ با هیئت رئیسه مجلس است. شما در مورد سه فوریت صحبت کنید و وارد حاشیه‌ها نشوید.

نایب رییس مجلس همچنین از ذوالنور خواهش کرد که سرجای خود بنشیند. اما علیرغم تذکر نایب رئیس مجلس تعدادی از نمایندگان از جلمه احد آزادی خواه و نماینده ملایر  و ذوالنور با صدای بلند اعتراض خود را به هیئت رئیسه اعلام کردند که نسبت به آنان توهین شده است. در این میان تعدادی از نمایندگان از  یک طرف کواکبیان را به آرامش دعوت می‌کردند ولی از طرف دیگر نمایندگان معترض خواستار تذکر در این خصوص بودند. در نهایت مطهری اعلام کرد که پژمان‌فر به نمایندگی از این نمایندگان تذکر خود را مطرح کند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹