رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
در جلسه امروز کمیسیون انرژی ارایه شد:

گزارش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به مجلس

گزارش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، مسایل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و عرضه قیر، خارج از بورس در کمسیون انرژی مطرح شد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گزارشی از اقدامات انجام شده و همچنین مشکلات موجود این شرکت را در جلسه کمیسیون انرژی مجلس ارائه کرد.

علی ادیانی با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون انرژی اظهار داشت: مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گزارش مبسوطی از اقدامات این شرکت را ارائه و همچنین چالش ها و مشکلاتی که برای تحقق اهداف برنامه‌هایشان وجود دارد را بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ یکی از وظایف جدی این شرکت تعیین استراتژی خطوط مربوط به مدیریت انرژی کشور است و با توجه به قانون اصلاح الگوی مصرف، بسیار مهم است که این شرکت بتواند اهداف خود را با کمک وزارت‌خانه های مرتبط از جمله نفت، نیرو،‌ کشور،‌ اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه محقق کند.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد: مسایل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با حضور مسئولان این اتحادیه، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی های اتحادیه مذکور در این جلسه ارائه شد.

نماینده مردم قائم شهر در مجلس در ادامه گفت: در این خصوص مساله عرضه قیر، خارج از بورس هم مطرح شد و همان طور که می‌دانیم ایران ۴۰ تا  ۵۰ دلار کمتر از بحرین قیر صادر می کند و این اقدامی غیر اقتصادی است،‌ لذا کمیسیون انرژی و دستگاه‌های ذیربط تاکید داشتند تا راهکارهای خوبی برای توزیع صحیح و نیز صادرات در چارچوب منافع ملی ارائه شود.

ادیانی در پایان اظهار داشت: طرح الحاقی به بند ی تبصره ۲ قانون بودجه که از سوی کمیسیون برنامه به کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود بررسی و رد شد. در واقع این طرح نیز مربوط به توزیع قیر رایگان بود که با توجه به بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسید که به دنبال آن رانت‌خواری به وجود می‌آید و متن الحاقی با احکام پنجگانه ای که در تبصره قانون بودجه وجود داشت،‌ سازگاری نداشت و به نظر می‌رسد که با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

گزارش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به مجلس

گزارش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، مسایل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و عرضه قیر، خارج از بورس در کمسیون انرژی مطرح شد.
فاطمه لطفی
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گزارشی از اقدامات انجام شده و همچنین مشکلات موجود این شرکت را در جلسه کمیسیون انرژی مجلس ارائه کرد.علی ادیانی با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون انرژی اظهار داشت: مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گزارش مبسوطی از اقدامات این شرکت را ارائه و همچنین چالش ها و مشکلاتی که برای تحقق اهداف برنامه‌هایشان وجود دارد را بیان کرد.وی خاطرنشان کرد:‌ یکی از وظایف جدی این شرکت تعیین استراتژی خطوط مربوط به مدیریت انرژی کشور است و با توجه به قانون اصلاح الگوی مصرف، بسیار مهم است که این شرکت بتواند اهداف خود را با کمک وزارت‌خانه های مرتبط از جمله نفت، نیرو،‌ کشور،‌ اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه محقق کند.این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد: مسایل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با حضور مسئولان این اتحادیه، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی های اتحادیه مذکور در این جلسه ارائه شد.نماینده مردم قائم شهر در مجلس در ادامه گفت: در این خصوص مساله عرضه قیر، خارج از بورس هم مطرح شد و همان طور که می‌دانیم ایران ۴۰ تا  ۵۰ دلار کمتر از بحرین قیر صادر می کند و این اقدامی غیر اقتصادی است،‌ لذا کمیسیون انرژی و دستگاه‌های ذیربط تاکید داشتند تا راهکارهای خوبی برای توزیع صحیح و نیز صادرات در چارچوب منافع ملی ارائه شود.ادیانی در پایان اظهار داشت: طرح الحاقی به بند ی تبصره ۲ قانون بودجه که از سوی کمیسیون برنامه به کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود بررسی و رد شد. در واقع این طرح نیز مربوط به توزیع قیر رایگان بود که با توجه به بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسید که به دنبال آن رانت‌خواری به وجود می‌آید و متن الحاقی با احکام پنجگانه ای که در تبصره قانون بودجه وجود داشت،‌ سازگاری نداشت و به نظر می‌رسد که با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹