Advertisment بودجه تجدیدپذیر و محیط زیست را بدهید! | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

بودجه تجدیدپذیر و محیط زیست را بدهید!

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده می‌تواند نقش پررنگی در سبد انرژی کشور داشته باشند.
سمیه متقی
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: آقای نوبخت و تیم کاری آن بسیار ضعیف عمل کردند. انرژی های تجدیدپذیر در آینده می تواند نقش پررنگی در سبد انرژی کشور داشته باشند و قطعا ساتبا در تامین آن کمک بسزایی می کند. بنابراین باید در تخصیص بودجه آن توجه ویژه شود.محسن بیگلری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره  عدم تخصیص بودجه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره برداری از آن که روز گذشته محمد صادق ابادی رییس این سازمان مطرح کرده بود، گفت: از دولت انتظار می رفت هم در بخش تدوین بودجه و هم تخصیص آن دقت  لازم را داشته باشد اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است.انرژی های تجدیدپذیر در آینده سهم بزرگی در سبد انرژی خواهند داشتوی در ادامه افزود: من هم به نحوه تنظیم بودجه سازمان برنامه  و بودجه معترض هستم. آقای نوبخت و تیم کاری آن بسیار ضعیف عمل می کنند. کار آن ها تا به امروز بسیار غیرکارشناسی بوده، چنانچه نیاز سنجی و اولویت بندی نمی کنند. سازمانی مانند انرژی های نو و تجدیدپذیر در آینده می تواند نقش پررنگی در سبد انرژی کشور داشته باشند و ساتبا می تواند در تامین آن کمک بسزایی انجام دهد. بنابراین باید سهمش را از بودجه بگیرد.نماینده مردم سقز و بانه با اشاره به تفاوت رقمی که رییس ساتبا درباره بودجه در نظر گرفته شده و بودجه تخصیص داده شده گفته است، تصریح کرد: اینکه پس از ۷ ماه از سال از بودجه تعریفی برابر ۱۱۰۰ میلیارد تنها ۲۹ میلیارد دریافت شده، تنها برداشتی که می توانیم بنابر شرایط کشور داشته باشیم، سوء مدیریت است.وقتی بر حفظت محیط زیست تاکید می کنید بودجه اش را هم تامین کنیدوی در ادامه افزود: وقتی دولت و آقای رییس جمهور در سخنانشان تاکید بسیار بر حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلاینده های آن دارند، چنین سازمانی حتی باید بودجه ای بیش از این موارد باشد.بنابراین ما از دولت انتظار داریم در راستای اهدافی که خود بارها بر آن تاکید کرده است گام بردارد و در تخصیص و تقسیم بودجه توجه لازم را داشته باشد.دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این سازمان تنها نهادی نیست که از تخصیص نا مطلوب بودجه گله مند است، تاکید کرد: اکثر برنامه ریزی های این سازمان به همین شکل با نتایجی غیر مطلوب بوده است. برهمین اساس به نظر من باید فرمول های واحدی تنظیم شود که حق هیچ نهادی ضایع نشود.وی درباره علل کسری بودجه دولت گفت: برنامه ریزی ما برای بودجه بندی درست نیست. موضوعی مانند قیمت نفت (که آثار آن بر بودجه بندی کشورما و تخصیص آن مشخص است) بنابر شرایطی که از سال پیش وجود داشت، قابل پیش بینی بود که در نوسان باشد  بنابراین باید در بودجه نویسی به این موضوع توجه می شد.یک ریال هم به کردستان تخصیص داده نشده استبیگلری با تاکید دوباره بر اینکه سازمان برنامه و بودجه کار کارشناسی انجام نمی دهد، گفت: امروز که من با شما گفتگو می کنم ۷ ماه از سال گذشته و حوزه انتخابیه من و استان کردستان حتی یک ریال هم بودجه تزریق نشده است و از سویی با سرد شدن هوا با توجه به اینکه منطقه سردسیری است کارها تقریبا  می خوابد و این سو مدیریت بسیار مشکل ساز خواهد شد.وی در پایان گفت: من در این زمینه تذکری به دولت دادم، حال کمی صبر می کنیم تا ببینیم چه برنامه ای در نظرگرفته خواهدشد.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «انرژی امروز» مطرح کرد:

بودجه تجدیدپذیر و محیط زیست را بدهید!

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده می‌تواند نقش پررنگی در سبد انرژی کشور داشته باشند.

سمیه متقی

سمیه متقی
سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

اخبار دولت مجلس

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: آقای نوبخت و تیم کاری آن بسیار ضعیف عمل کردند. انرژی های تجدیدپذیر در آینده می تواند نقش پررنگی در سبد انرژی کشور داشته باشند و قطعا ساتبا در تامین آن کمک بسزایی می کند. بنابراین باید در تخصیص بودجه آن توجه ویژه شود.

محسن بیگلری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره  عدم تخصیص بودجه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره برداری از آن که روز گذشته محمد صادق ابادی رییس این سازمان مطرح کرده بود، گفت: از دولت انتظار می رفت هم در بخش تدوین بودجه و هم تخصیص آن دقت  لازم را داشته باشد اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است.

انرژی های تجدیدپذیر در آینده سهم بزرگی در سبد انرژی خواهند داشت

وی در ادامه افزود: من هم به نحوه تنظیم بودجه سازمان برنامه  و بودجه معترض هستم. آقای نوبخت و تیم کاری آن بسیار ضعیف عمل می کنند. کار آن ها تا به امروز بسیار غیرکارشناسی بوده، چنانچه نیاز سنجی و اولویت بندی نمی کنند. سازمانی مانند انرژی های نو و تجدیدپذیر در آینده می تواند نقش پررنگی در سبد انرژی کشور داشته باشند و ساتبا می تواند در تامین آن کمک بسزایی انجام دهد. بنابراین باید سهمش را از بودجه بگیرد.

نماینده مردم سقز و بانه با اشاره به تفاوت رقمی که رییس ساتبا درباره بودجه در نظر گرفته شده و بودجه تخصیص داده شده گفته است، تصریح کرد: اینکه پس از ۷ ماه از سال از بودجه تعریفی برابر ۱۱۰۰ میلیارد تنها ۲۹ میلیارد دریافت شده، تنها برداشتی که می توانیم بنابر شرایط کشور داشته باشیم، سوء مدیریت است.

وقتی بر حفظت محیط زیست تاکید می کنید بودجه اش را هم تامین کنید

وی در ادامه افزود: وقتی دولت و آقای رییس جمهور در سخنانشان تاکید بسیار بر حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلاینده های آن دارند، چنین سازمانی حتی باید بودجه ای بیش از این موارد باشد.بنابراین ما از دولت انتظار داریم در راستای اهدافی که خود بارها بر آن تاکید کرده است گام بردارد و در تخصیص و تقسیم بودجه توجه لازم را داشته باشد.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این سازمان تنها نهادی نیست که از تخصیص نا مطلوب بودجه گله مند است، تاکید کرد: اکثر برنامه ریزی های این سازمان به همین شکل با نتایجی غیر مطلوب بوده است. برهمین اساس به نظر من باید فرمول های واحدی تنظیم شود که حق هیچ نهادی ضایع نشود.

وی درباره علل کسری بودجه دولت گفت: برنامه ریزی ما برای بودجه بندی درست نیست. موضوعی مانند قیمت نفت (که آثار آن بر بودجه بندی کشورما و تخصیص آن مشخص است) بنابر شرایطی که از سال پیش وجود داشت، قابل پیش بینی بود که در نوسان باشد  بنابراین باید در بودجه نویسی به این موضوع توجه می شد.

یک ریال هم به کردستان تخصیص داده نشده است

بیگلری با تاکید دوباره بر اینکه سازمان برنامه و بودجه کار کارشناسی انجام نمی دهد، گفت: امروز که من با شما گفتگو می کنم ۷ ماه از سال گذشته و حوزه انتخابیه من و استان کردستان حتی یک ریال هم بودجه تزریق نشده است و از سویی با سرد شدن هوا با توجه به اینکه منطقه سردسیری است کارها تقریبا  می خوابد و این سو مدیریت بسیار مشکل ساز خواهد شد.

وی در پایان گفت: من در این زمینه تذکری به دولت دادم، حال کمی صبر می کنیم تا ببینیم چه برنامه ای در نظرگرفته خواهدشد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹