رفتن به محتوای اصلی
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ظریف از تعیین خطوط قرمز در هیات عالی نظارت بر برجام خبر داد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای ظریف در جلسه غیر علنی امروز تاکید کرد که برجام غیر قابل مذاکره است و در هیات عالی نظارت بر برجام خطوط قرمز و اقدامات متقابل تعیین شده است.
سمیه متقی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای ظریف در جلسه غیر علنی امروز تاکید کرد که برجام غیر قابل مذاکره است و در هیات عالی نظارت بر برجام خطوط قرمز و اقدامات متقابل تعیین شده است.علیرضا رحیمی در توضیح جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزیر امور خارجه گفت: بیشتر وقت این جلسه به موضوع آخرین اتفاقات پیرامون برجام اختصاص داشت که آقای ظریف تاکید کرد برجام غیر قابل مذاکره است. این موضع جمهوری اسلامی است و بر آن اصرار دارد.وی افزود: همچنین آقای ظریف به موضوع تعیین خطوط قرمز درباره برجام در هیات عالی نظارت اشاره کرد و این که در این جلسه اقدامات متقابل به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.رحیمی توضیح داد: خطوط قرمز تعیین شده مواردی همچون عقب نشینی نکردن ایران است و این که جمهوری اسلامی درباره برجام مجددا مذاکره نمی‌کند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: براساس توضیحات وزیر امور خارجه قرار دادن نیروی رسمی نظامی ایران جزء گروه‌های تروریستی باعث می‌شود که ما نیز اقدام متقابل انجام داده و نیروی رسمی نظامی کشور مقابل نیز با چنین اقدامی مواجه شود.رحیمی درباره طرح موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق در جلسه غیر علنی نیز گفت: آقای ظریف تاکید داشت که موضع جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق است.رحیمی در پایان گفت: آقای ظریف به این موضوع اشاره کرد که برای سفر به عراق ممنوعیت پرواز بین المللی را رعایت کرده و به جای عبور از سلیمانیه، مستقیم به بغداد رفته است.

ظریف از تعیین خطوط قرمز در هیات عالی نظارت بر برجام خبر داد

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
روایت رحیمی از جلسه غیرعلی مجلس با ظریف:

ظریف از تعیین خطوط قرمز در هیات عالی نظارت بر برجام خبر داد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای ظریف در جلسه غیر علنی امروز تاکید کرد که برجام غیر قابل مذاکره است و در هیات عالی نظارت بر برجام خطوط قرمز و اقدامات متقابل تعیین شده است.
اخبار دولت مجلس

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای ظریف در جلسه غیر علنی امروز تاکید کرد که برجام غیر قابل مذاکره است و در هیات عالی نظارت بر برجام خطوط قرمز و اقدامات متقابل تعیین شده است.

علیرضا رحیمی در توضیح جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزیر امور خارجه گفت: بیشتر وقت این جلسه به موضوع آخرین اتفاقات پیرامون برجام اختصاص داشت که آقای ظریف تاکید کرد برجام غیر قابل مذاکره است. این موضع جمهوری اسلامی است و بر آن اصرار دارد.

وی افزود: همچنین آقای ظریف به موضوع تعیین خطوط قرمز درباره برجام در هیات عالی نظارت اشاره کرد و این که در این جلسه اقدامات متقابل به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

رحیمی توضیح داد: خطوط قرمز تعیین شده مواردی همچون عقب نشینی نکردن ایران است و این که جمهوری اسلامی درباره برجام مجددا مذاکره نمی‌کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: براساس توضیحات وزیر امور خارجه قرار دادن نیروی رسمی نظامی ایران جزء گروه‌های تروریستی باعث می‌شود که ما نیز اقدام متقابل انجام داده و نیروی رسمی نظامی کشور مقابل نیز با چنین اقدامی مواجه شود.

رحیمی درباره طرح موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق در جلسه غیر علنی نیز گفت: آقای ظریف تاکید داشت که موضع جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق است.

رحیمی در پایان گفت: آقای ظریف به این موضوع اشاره کرد که برای سفر به عراق ممنوعیت پرواز بین المللی را رعایت کرده و به جای عبور از سلیمانیه، مستقیم به بغداد رفته است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹