رفتن به محتوای اصلی
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

حقوق کارکنان زغالسنگ پرداخت شد

حقوق کارکنان زغالسنگ پرداخت شد در طی پیگیری های نماینده مردم زرند و کوهبنان یک ماه از حقوق کارکنان دولتی شرکت زغالسنگ پرداخت شد.
دبیر تحریریه
در طی پیگیری های نماینده مردم زرند و کوهبنان یک ماه از حقوق کارکنان دولتی شرکت زغالسنگ پرداخت شد. حسین امیری خامکانی دراین باره گفت: در پی جلسات و تماس های متعددی که چند روز اخیر با مسوولان وزارتخانه های کار و صنعت و معدن، شرکت ذوب آهن و زغالسنگ داشتم حقوق کارکانان دولتی زغالسنگ واریز گردید و قول داده شد که بزوی حقوق نیروهای شرکتی، پیمانکاران و رانندگان نیز پرداخت شود.وی تصریح کرد: رکود جهانی فولاد باعث بروز مشکلاتی در تولید و پرداخت حقوق تلاشگران زغالسنگ گردیده که با تلاش ها و پیگیری ها به دنبال روش هایی برای خروج از این بحران هستیم.امیری در خصوص حقوق بازنشستگان فولاد نیز گفت: پیگیری های زیادی انجام شده و ابلاغ سازمان مدیریت دوشنبه به خزانه صورت گرفته است اما در خزانه مشکل دیگری دارد که مقرر شد از طریق دکتر پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی نامه ای به رئیس مجلس و از طریق رئیس مجلس مشکل در خزانه حل شود.وی تاکید کرد: امیدواریم حقوق این عزیزان نیز بزودی پرداخت شود.

حقوق کارکنان زغالسنگ پرداخت شد

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

حقوق کارکنان زغالسنگ پرداخت شد

حقوق کارکنان زغالسنگ پرداخت شد در طی پیگیری های نماینده مردم زرند و کوهبنان یک ماه از حقوق کارکنان دولتی شرکت زغالسنگ پرداخت شد.
اخبار دولت مجلس
در طی پیگیری های نماینده مردم زرند و کوهبنان یک ماه از حقوق کارکنان دولتی شرکت زغالسنگ پرداخت شد. 
حسین امیری خامکانی دراین باره گفت: در پی جلسات و تماس های متعددی که چند روز اخیر با مسوولان وزارتخانه های کار و صنعت و معدن، شرکت ذوب آهن و زغالسنگ داشتم حقوق کارکانان دولتی زغالسنگ واریز گردید و قول داده شد که بزوی حقوق نیروهای شرکتی، پیمانکاران و رانندگان نیز پرداخت شود.
وی تصریح کرد: رکود جهانی فولاد باعث بروز مشکلاتی در تولید و پرداخت حقوق تلاشگران زغالسنگ گردیده که با تلاش ها و پیگیری ها به دنبال روش هایی برای خروج از این بحران هستیم.
امیری در خصوص حقوق بازنشستگان فولاد نیز گفت: پیگیری های زیادی انجام شده و ابلاغ سازمان مدیریت دوشنبه به خزانه صورت گرفته است اما در خزانه مشکل دیگری دارد که مقرر شد از طریق دکتر پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی نامه ای به رئیس مجلس و از طریق رئیس مجلس مشکل در خزانه حل شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم حقوق این عزیزان نیز بزودی پرداخت شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹