Advertisment حاجی دلیگانی: پول گازرسانی را دادن، مالکیت نمی‌آورد/ طیب‌نیا: کاش پیش از طرح سئوال از خودم می‌پرسیدید | تازه‌های انرژی ایران
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

حاجی دلیگانی: پول گازرسانی را دادن، مالکیت نمی‌آورد/ طیب‌نیا: کاش پیش از طرح سئوال از خودم می‌پرسیدید

نماینده مردم شاهین‌شهر انتقال اختصاصی گاز به ویلای وزیر سابق اقتصاد را که احمد توکلی خبر داده‌بود، به عنوان طرح سئوال از وزیر نفت به مجلس آورد.حال امروز با انتشار توضیحات این سئوال از سوی این نماینده علی طیب‌نیا،وزیر اقتصادسابق نیز به آن واکنش نشان داد.
سمیه متقی
 چندی پیش احمد توکلی در مطلبی به تبعیض شرکت ملی گاز در دادن انشعاب به متقاضیان و رساندن گاز به ویلای علی طیب نیا اشاره کرد و به انتقاد گسترده ای به آنچه در وزارت نفت در حال وقوع است، پرداخت.به گونه ای که با رسانه‌ای شدن این خبر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر این موضوع را به عنوان طرح سئوال از وزیر نفت به مجلس آورد.حال امروز با انتشار توضیحات این سئوال از سوی این نماینده وزیر اقتصادسابق نیز به آن واکنش نشان داد.به گزارش انرژی امروز، حاجی دلیگانی در توضیح این سئوال در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز گفت: ما در اینجا بحثمان این است اگر خدمتی انجام می‌شود و وجود دارد برای همه مردم انجام شود و در اختیار همه قرار گیرد و اگر خدمتی نیست برای هیچ کسی نباید باشد.وی در ادامه افزود: درباره سئوال من از آقای زنگنه، براساس گزارشی که ما داریم اگر گاز رسانی امکانش ایجاد شده و محقق شده است، چرا فقط برای یک ویلا شده است و چرا برای بقیه مردم نشده است و چرا به بقیه انشعاب نداده‌اند.پول انتقال گاز را دادن مالکیت نمی‌آوردنماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه به هر حال اگر خط اختصاصی گرفته اند و اگر این خط اختصاصی را پولش را داده‌اند به معنای مالکیت بر آن نیست، تصریح کرد: وقتی هزینه ایجاد خط را پرداخت کرده‌اند این خط شخصی آنها نمی‌شود بلکه خط برای شرکت ملی گاز است. درست است که امکان پرداخت پول از سوی فرد وجود دارد اما این حقی برای او ایجاد نمی‌کند و کاری به لوله انتقال نمی‌تواند داشته باشد. مانند شبکه برق‌رسانی و شبکه آب‌رسانی که اگر شما خانه‌ای را داشته باشید که با فاصله است و نهادهای مربوطه نتوانند تامین اعتبار کنند ممکن است به شما بگویند خودتان تامین اعتبار کنید.وی در ادامه افزود: در این موارد هم ممکن است شما قبول کنید و پول انتقال آن را بدهید اما به معنی این نیست که آن خط یا آن شبکه برای شما می‌شود بلکه برای همان شرکت خدماتی است. در چنین شرایطی به سایر افراد هم باید خدمات از این شبکه، خط یا لوله بدهند بدون آنکه پول انتقال را از این افراد بگیرند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه انتقاد ما همین عدم خدمات دهی به مردم است، تاکید کرد: ما سئوالمان این است مسئول شرکت گاز شما چطور به آقای طیب‌نیا و ویلای او گاز داده ای اما چرا این انشعاب را در اختیار بقیه مردم نمی‌گذارید.۱۵۰۰ متر لوله انتقال گاز برای ویلای آقای وزیروی در ادامه افزود: برای گازرسانی به ویلای آقای طیب‌نیا ۱۵۰۰ متر لوله انتقال گاز نصب شده است اما سایر افرادی که در این ۱۵۰۰ متر بوده‌اند از این گاز بی‌بهره‌اند و به آنها انشعابی داده نمی‌شود.حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه شرکت ملی گاز برای ویلای وزیر سابق خط اختصاصی کشیده است، تاکید کرد: اما در همین مسیر آن خانه‌هایی که ساکنین دائم دارد، گار ندارند. تبعیض بر خلاف اصل سوم قانون اساسی است و با آن مغایرت دارد این نوعی تبعیض است و من هم بر همان اساس از آقای وزیر سئوال پرسیدم.وی در ادامه افزود: همه جای کشور قاعده بر این است هر جایی که خط اختصاصی گاز ، شبکه برق و شبکه آب حتی اگر همه پول را خودیاری پرداخت کرده باشند، آن خط برای آب و فاضلاب، شرکت برق است. علتش هم این است که هر چه قبل از کنتور است و انشعاب آب یا برق یا گاز است برای شرکت است و مالکیت پذیر نیست.تکذیب اظهارات توکلی و حاجی دلیگانیپس از این سخنان و توضیحاتی که درباره پرسش از وزیر نفت مطرح شد،  طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد با تکذیب این خبر گفت: تصویب طرح گاز کشی به سولقان و روستای این منطقه مصوبه دولت هشتم بوده که در انتهای دولت دهم اجرایی شد و تکمیل بخشی از آن در دولت یازدهم صورت گرفت به گونه ای که همه واحدهای دارای مجوز منطقه از این امکان برخوردار شدند برای نمونه از ۵ ملک موجود در کوچه‌ای که باغچه بنده نیز در آن قرار دارد ۳ واحد دارای گاز هستند و دو واحد دیگر هم بخاطر نداشتن مجوز از این امکان برخوردار نشده است.وی در ادامه افزود: در واقع دادستانی ابلاغ کرده که واحدهای بدون پروانه ساخت نمیتوانند و نباید از امکانات بهره ببرند. باید تاکید کنم که،از ابتدا و طبق طرح مصوب شده، قرار بوده که خط لوله تا سه راهی سنگان کشیده شود و لوله اختصاصی نیست و هر کس مجوز داشته باشد بهره مند می شود، در واقع، دهیاری حسب درخواست ساکنین ادامه مسیر تا پیچ سنگان را دنبال کرد.فقط ۲۵۰ متر گازرسانی از سوی من تامین اعتبار شدوزیر اقتصاد دولت یازدهم در ادامه افزود: اتفاقا این طرح را شرکت گاز کامل نکرد و تا ۲۵۰ متری باغچه ما جلوتر نیامدند که پیگیری های دهیاری هم نتیجه نداد و بنده خودم ۲۵۰ متر باقی مانده را انجام دادم. پس این ادعا که صرفا بخاطر بنده و آن هم با بی عدالتی و تبعیض این مسیر گاز کشی شده غیر واقعی و نادرست است.کاش از خودم هم سئوال می‌کردندوی تاکید کرد؛ انتظار می رفت حداقل قبل از رسانه ای شدن این ادعا از سوی آقای توکلی و یا طرح سوال یکی از نمایندگان حداقل هر دو این افراد که مرا به خوبی می شناسند برای اطمینان تماس می گرفتند .وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: زمین این باغچه را ۱۶ سال پیش خریداری و خودم احیا کرده ام و اتفاقا به طور شفاف و جز دارایی های خود آن را در آغاز دوره وزارتم به قوه قضائیه اعلام کرده ام . 
سئوالی که پیش از طرح در مجلس تکذیب شد:

حاجی دلیگانی: پول گازرسانی را دادن، مالکیت نمی‌آورد/ طیب‌نیا: کاش پیش از طرح سئوال از خودم می‌پرسیدید

نماینده مردم شاهین‌شهر انتقال اختصاصی گاز به ویلای وزیر سابق اقتصاد را که احمد توکلی خبر داده‌بود، به عنوان طرح سئوال از وزیر نفت به مجلس آورد.حال امروز با انتشار توضیحات این سئوال از سوی این نماینده علی طیب‌نیا،وزیر اقتصادسابق نیز به آن واکنش نشان داد.
اخبار دولت مجلس
 چندی پیش احمد توکلی در مطلبی به تبعیض شرکت ملی گاز در دادن انشعاب به متقاضیان و رساندن گاز به ویلای علی طیب نیا اشاره کرد و به انتقاد گسترده ای به آنچه در وزارت نفت در حال وقوع است، پرداخت.
به گونه ای که با رسانه‌ای شدن این خبر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر این موضوع را به عنوان طرح سئوال از وزیر نفت به مجلس آورد.حال امروز با انتشار توضیحات این سئوال از سوی این نماینده وزیر اقتصادسابق نیز به آن واکنش نشان داد.

به گزارش انرژی امروز، حاجی دلیگانی در توضیح این سئوال در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز گفت: ما در اینجا بحثمان این است اگر خدمتی انجام می‌شود و وجود دارد برای همه مردم انجام شود و در اختیار همه قرار گیرد و اگر خدمتی نیست برای هیچ کسی نباید باشد.

وی در ادامه افزود: درباره سئوال من از آقای زنگنه، براساس گزارشی که ما داریم اگر گاز رسانی امکانش ایجاد شده و محقق شده است، چرا فقط برای یک ویلا شده است و چرا برای بقیه مردم نشده است و چرا به بقیه انشعاب نداده‌اند.

پول انتقال گاز را دادن مالکیت نمی‌آورد

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه به هر حال اگر خط اختصاصی گرفته اند و اگر این خط اختصاصی را پولش را داده‌اند به معنای مالکیت بر آن نیست، تصریح کرد: وقتی هزینه ایجاد خط را پرداخت کرده‌اند این خط شخصی آنها نمی‌شود بلکه خط برای شرکت ملی گاز است. درست است که امکان پرداخت پول از سوی فرد وجود دارد اما این حقی برای او ایجاد نمی‌کند و کاری به لوله انتقال نمی‌تواند داشته باشد. مانند شبکه برق‌رسانی و شبکه آب‌رسانی که اگر شما خانه‌ای را داشته باشید که با فاصله است و نهادهای مربوطه نتوانند تامین اعتبار کنند ممکن است به شما بگویند خودتان تامین اعتبار کنید.

وی در ادامه افزود: در این موارد هم ممکن است شما قبول کنید و پول انتقال آن را بدهید اما به معنی این نیست که آن خط یا آن شبکه برای شما می‌شود بلکه برای همان شرکت خدماتی است. در چنین شرایطی به سایر افراد هم باید خدمات از این شبکه، خط یا لوله بدهند بدون آنکه پول انتقال را از این افراد بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه انتقاد ما همین عدم خدمات دهی به مردم است، تاکید کرد: ما سئوالمان این است مسئول شرکت گاز شما چطور به آقای طیب‌نیا و ویلای او گاز داده ای اما چرا این انشعاب را در اختیار بقیه مردم نمی‌گذارید.

۱۵۰۰ متر لوله انتقال گاز برای ویلای آقای وزیر

وی در ادامه افزود: برای گازرسانی به ویلای آقای طیب‌نیا ۱۵۰۰ متر لوله انتقال گاز نصب شده است اما سایر افرادی که در این ۱۵۰۰ متر بوده‌اند از این گاز بی‌بهره‌اند و به آنها انشعابی داده نمی‌شود.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه شرکت ملی گاز برای ویلای وزیر سابق خط اختصاصی کشیده است، تاکید کرد: اما در همین مسیر آن خانه‌هایی که ساکنین دائم دارد، گار ندارند. تبعیض بر خلاف اصل سوم قانون اساسی است و با آن مغایرت دارد این نوعی تبعیض است و من هم بر همان اساس از آقای وزیر سئوال پرسیدم.

وی در ادامه افزود: همه جای کشور قاعده بر این است هر جایی که خط اختصاصی گاز ، شبکه برق و شبکه آب حتی اگر همه پول را خودیاری پرداخت کرده باشند، آن خط برای آب و فاضلاب، شرکت برق است. علتش هم این است که هر چه قبل از کنتور است و انشعاب آب یا برق یا گاز است برای شرکت است و مالکیت پذیر نیست.

تکذیب اظهارات توکلی و حاجی دلیگانی

پس از این سخنان و توضیحاتی که درباره پرسش از وزیر نفت مطرح شد،  طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد با تکذیب این خبر گفت: تصویب طرح گاز کشی به سولقان و روستای این منطقه مصوبه دولت هشتم بوده که در انتهای دولت دهم اجرایی شد و تکمیل بخشی از آن در دولت یازدهم صورت گرفت به گونه ای که همه واحدهای دارای مجوز منطقه از این امکان برخوردار شدند برای نمونه از ۵ ملک موجود در کوچه‌ای که باغچه بنده نیز در آن قرار دارد ۳ واحد دارای گاز هستند و دو واحد دیگر هم بخاطر نداشتن مجوز از این امکان برخوردار نشده است.

وی در ادامه افزود: در واقع دادستانی ابلاغ کرده که واحدهای بدون پروانه ساخت نمیتوانند و نباید از امکانات بهره ببرند. باید تاکید کنم که،از ابتدا و طبق طرح مصوب شده، قرار بوده که خط لوله تا سه راهی سنگان کشیده شود و لوله اختصاصی نیست و هر کس مجوز داشته باشد بهره مند می شود، در واقع، دهیاری حسب درخواست ساکنین ادامه مسیر تا پیچ سنگان را دنبال کرد.

فقط ۲۵۰ متر گازرسانی از سوی من تامین اعتبار شد

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در ادامه افزود: اتفاقا این طرح را شرکت گاز کامل نکرد و تا ۲۵۰ متری باغچه ما جلوتر نیامدند که پیگیری های دهیاری هم نتیجه نداد و بنده خودم ۲۵۰ متر باقی مانده را انجام دادم. پس این ادعا که صرفا بخاطر بنده و آن هم با بی عدالتی و تبعیض این مسیر گاز کشی شده غیر واقعی و نادرست است.

کاش از خودم هم سئوال می‌کردند

وی تاکید کرد؛ انتظار می رفت حداقل قبل از رسانه ای شدن این ادعا از سوی آقای توکلی و یا طرح سوال یکی از نمایندگان حداقل هر دو این افراد که مرا به خوبی می شناسند برای اطمینان تماس می گرفتند .

وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: زمین این باغچه را ۱۶ سال پیش خریداری و خودم احیا کرده ام و اتفاقا به طور شفاف و جز دارایی های خود آن را در آغاز دوره وزارتم به قوه قضائیه اعلام کرده ام .

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹