Advertisment تعطیلی دفتر تهران ستاره خلیج‌فارس قابل تحسین است | تازه‌های انرژی ایران
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تعطیلی دفتر تهران ستاره خلیج‌فارس قابل تحسین است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:عمدتا افراد ترجیح می دهند به بخش ستادی وارد شوند که جلوی این امر در ستاره خلیج فارس گرفته شد.
سمیه متقی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تعطیلی دفتر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تهران توسط مدیرعامل جدید آن، قابل تحسین است،گفت:عمدتا افراد ترجیح می دهند به بخش ستادی وارد شوند بااین اتفاق جلوی چنین اتفاقی گرفته شده است.اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره برکناری مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: در قالب کلی، ما از روند پیشرفت ستاره خلیج فارس رضایت کافی نداشتیم؛ چنانچه قرار بود در پایان سال ۹۵ تمام فازها به بهره برداری برسد. قاعدتا در نطق ها، سخنرانی ها و گفتگوها بارها اعلام کرده اند که این پالایشگاه در پایان سال ۹۵به طورکامل به بهره برداری می رسد و ۳۴ میلیون لیتر بنزین با اکتان بالا به پالایش و پخش تحویل داده می شود.اعتراضات و نرسیدن به برنامه ها علت تغییر مدیرعامل سابقوی در ادامه افزود: تنها یک فاز آن، تازه به طور کامل هم نه به بهره برداری رسده است، به عبارتی به مقدار ۱۲ میلیون لیتر تولید بنزین از این پالایشگاه وجود دارد. بنابر این نارضایتی در کنار اعتراضات و انتقادات کارکنان که نمونه آن درباره استخدام و آموزش  آنها بود و  پیشتر این افراد در جلوی مجلس تجمع کردند؛ علل اصلی این تصمیم بود.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تعطیلی دفتر پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط مدیرعامل جدید آن در تهران قابل تحسین است، تصریح کرد:عمدتا افرادی که به فعالیت در این پالایشگاه می پردازند، به دلیل آب و هوا و شرایط سخت محیطی ترجیح می دهند به بخش ستادی وارد شوند و بر این اساس ستاد روز به روز فربه تر می شود.تعداد افرادش بیشتر میشود و نیروهای کیفی انتقال پیدا میکنند.وضعیت پرونده کارکنان دفتر تهران بررسی میشودوی در ادامه افزود: با توجه به شرایط پیشین اگر فعالیت ادامه پیدا می کرد شاهد کندی کار می شدیم. البته باید توجه داشته باشیم دادور، مدیرعامل جدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس درباره کارکنان دفتر تهران هم به سرعت اعلام کرد که وضعیت پرونده این افراد بررسی شود و بر اساس قانون کار محاسبات را انجام دهند تا حق بیمه آنها پرداخت شود. با این رویکرد که  پذیرش نیرو نفر یک نظم و نسقی بگیرد و افراد بدانند که در چه سمت و چه جایگاهی قرار می گیرند؛ مزایای آن چیست، حقوق و مزایای افراد مشخص شود تا از این پس سلیقهای عمل نشود.امیدواریم در مدیریت جدید سلیقه ای عمل نشودنماینده مردم علی آباد کتول با بیان اینکه امیدواریم در مدیریت جدید، عملکرد سلیقهای حاکم نباشد، تصریح کرد: هم پستها، هم مناصب و هم گرفتن نیرو و افرادی که  با قابلیتهای مختلف وارد کار می شوند، نباید سلیقه ای انتخاب شوند. مدیرعامل جدید چنین برنامه ای را در دستور کار دارد.وی با بیان اینکه این تغییر و تحولات قانونی است، تاکید کرد: مجری کار یا همان کارفرما در این بین و بر اساس تصمیم گیری مشخص شده است و وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش هم موقعیتش مشخص است. البته بخشی از کار در اختیار قرارگاه خاتم است. باید توجه داشته باشیم وقتی مدیرعامل انتخاب می شود، دارای اختیاراتی است که تعریف شده است و این مورد هم که درباره دفتر تهران اتفاق افتاد از همین حیث است و کاری خلاف قانون انجام نگرفته  است.قره خانی در پایان تاکید کرد: ما با این اتفاق موافق هستیم و آن را مثبت ارزیابی می کنیم؛ ضمن اینکه کمیسیون انرژی در آینده نزدیک قرار است برای بازدید از فعالیت این پالایشگاه سفری انجام دهد.محمدعلی دادور با حکم صادق آبادی به عنوان مدیرعامل جدید مجموعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس منصوب و جایگزین مرتضی امامی شد. خبر این تغییر و همچنین بسته شدن دفتر تهران این پالایشگاه در روزهای اخیر با انتقاداتی از سوی رسانه ها و برخی فعالان حوزه نفت مواجه شد. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با «انرژی امروز»:

تعطیلی دفتر تهران ستاره خلیج‌فارس قابل تحسین است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:عمدتا افراد ترجیح می دهند به بخش ستادی وارد شوند که جلوی این امر در ستاره خلیج فارس گرفته شد.
اخبار دولت مجلس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تعطیلی دفتر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تهران توسط مدیرعامل جدید آن، قابل تحسین است،گفت:عمدتا افراد ترجیح می دهند به بخش ستادی وارد شوند بااین اتفاق جلوی چنین اتفاقی گرفته شده است.

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره برکناری مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: در قالب کلی، ما از روند پیشرفت ستاره خلیج فارس رضایت کافی نداشتیم؛ چنانچه قرار بود در پایان سال ۹۵ تمام فازها به بهره برداری برسد. قاعدتا در نطق ها، سخنرانی ها و گفتگوها بارها اعلام کرده اند که این پالایشگاه در پایان سال ۹۵به طورکامل به بهره برداری می رسد و ۳۴ میلیون لیتر بنزین با اکتان بالا به پالایش و پخش تحویل داده می شود.

اعتراضات و نرسیدن به برنامه ها علت تغییر مدیرعامل سابق

وی در ادامه افزود: تنها یک فاز آن، تازه به طور کامل هم نه به بهره برداری رسده است، به عبارتی به مقدار ۱۲ میلیون لیتر تولید بنزین از این پالایشگاه وجود دارد. بنابر این نارضایتی در کنار اعتراضات و انتقادات کارکنان که نمونه آن درباره استخدام و آموزش  آنها بود و  پیشتر این افراد در جلوی مجلس تجمع کردند؛ علل اصلی این تصمیم بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تعطیلی دفتر پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط مدیرعامل جدید آن در تهران قابل تحسین است، تصریح کرد:عمدتا افرادی که به فعالیت در این پالایشگاه می پردازند، به دلیل آب و هوا و شرایط سخت محیطی ترجیح می دهند به بخش ستادی وارد شوند و بر این اساس ستاد روز به روز فربه تر می شود.تعداد افرادش بیشتر میشود و نیروهای کیفی انتقال پیدا میکنند.

وضعیت پرونده کارکنان دفتر تهران بررسی میشود

وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط پیشین اگر فعالیت ادامه پیدا می کرد شاهد کندی کار می شدیم. البته باید توجه داشته باشیم دادور، مدیرعامل جدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس درباره کارکنان دفتر تهران هم به سرعت اعلام کرد که وضعیت پرونده این افراد بررسی شود و بر اساس قانون کار محاسبات را انجام دهند تا حق بیمه آنها پرداخت شود. با این رویکرد که  پذیرش نیرو نفر یک نظم و نسقی بگیرد و افراد بدانند که در چه سمت و چه جایگاهی قرار می گیرند؛ مزایای آن چیست، حقوق و مزایای افراد مشخص شود تا از این پس سلیقهای عمل نشود.

امیدواریم در مدیریت جدید سلیقه ای عمل نشود

نماینده مردم علی آباد کتول با بیان اینکه امیدواریم در مدیریت جدید، عملکرد سلیقهای حاکم نباشد، تصریح کرد: هم پستها، هم مناصب و هم گرفتن نیرو و افرادی که  با قابلیتهای مختلف وارد کار می شوند، نباید سلیقه ای انتخاب شوند. مدیرعامل جدید چنین برنامه ای را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه این تغییر و تحولات قانونی است، تاکید کرد: مجری کار یا همان کارفرما در این بین و بر اساس تصمیم گیری مشخص شده است و وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش هم موقعیتش مشخص است. البته بخشی از کار در اختیار قرارگاه خاتم است. باید توجه داشته باشیم وقتی مدیرعامل انتخاب می شود، دارای اختیاراتی است که تعریف شده است و این مورد هم که درباره دفتر تهران اتفاق افتاد از همین حیث است و کاری خلاف قانون انجام نگرفته  است.

قره خانی در پایان تاکید کرد: ما با این اتفاق موافق هستیم و آن را مثبت ارزیابی می کنیم؛ ضمن اینکه کمیسیون انرژی در آینده نزدیک قرار است برای بازدید از فعالیت این پالایشگاه سفری انجام دهد.

محمدعلی دادور با حکم صادق آبادی به عنوان مدیرعامل جدید مجموعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس منصوب و جایگزین مرتضی امامی شد. خبر این تغییر و همچنین بسته شدن دفتر تهران این پالایشگاه در روزهای اخیر با انتقاداتی از سوی رسانه ها و برخی فعالان حوزه نفت مواجه شد.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹