Advertisment محدودیتی برای شرکت‌های آمریکایی نداریم | تازه‌های انرژی ایران
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

محدودیتی برای شرکت‌های آمریکایی نداریم

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما در کشور هیچ محدودیتی برای حضور شرکت‌های امریکایی قائل نیستیم.
سمیه متقی
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما در کشور هیچ محدودیتی برای حضور شرکتهای امریکایی قائل نیستیم بنابراین اگر این شرکت ها بیایند و بنابر قواعد و قوانین ما سرمایه گذاری انجام دهند، همانند سایر کشورها چه اروپایی، چه آسیایی با آنها رفتارمی شود.محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره آثار سخنان ترامپ بر قراردادهای نفتی میان ایران و کشورهای اروپایی گفت: این کشورها تصمیم خود را گرفته اند و این سخنان در حال حاضر اثرگذاری بر روابط و قراردادهای ما ندارد ضمن اینکه اروپایی ها هم منتقد عملکرد و سخنان ترامپ بوده است.وی با اشاره به گله گذاری اخیر ترامپ درباره  ورود شرکتهای اروپایی و پاسخ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، تاکید کرد: ما در حال حاضر هم مراودات بسیار اندکی با امریکا و شرکتهای امریکایی داریم اما اینکه شرکتهای امریکایی همچون شرکت فرانسوی توتال به ایران بیاید و سرمایه گذاری  کند؛ فعلا اتفاق نیفتاده است.سخنان زنگنه به طعنه بودنماینده مردم فسا با اشاره به لحن سخنان زنگنه، تصریح کرد: این صحبت آقای زنگنه بیشتر بیانگر آن است که ما برای هیچ کشوری (به جز رژیم صهیونیستی) محدودیتی برای مذاکره و سرمایه گذاری قائل نیستیم به عبارتی این پاسخ بیشتر طعن آمیز بود. چنانچه می بینیم شرایط فعلی به گونه ای نیست که شرکت های آمریکایی بتوانند به ایران برای سرمایه گذاری بیایند.وی در ادامه افزود: بنابر قوانین داخلی کنونی امریکا شرکتهای امریکایی در صورت ورود به ایران و سرمایه گذاری در کشورما با محدودیتهای بسیاری مواجه می شوند. این محدودیت ممکن است از جریمه گرفته باشد تا بسیاری سخت گیری های دیگر.دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  در پایان تاکید کرد: ما در کشور هیچ محدودیتی برای حضور شرکتهای امریکایی قائل نیستیم بنابراین اگر این شرکت ها بیایند و بنابر قواعد و قوانین ما سرمایه گذاری انجام دهند، همانند سایر کشورها چه اروپایی، چه آسیایی با آنها رفتار می شود.چندی پیش، زنگنه درجمع خبرنگاران با اشاره به سخنان رییس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه اروپایی ها بروند و از پول ایرانی ها استفاده کنند، گفت: ترامپ چرا از اینکه اروپایی ها از ایران پول می گیرند، ناراحت است؟ چرا نمی گذارد شرکت های آمریکایی بیایند و در ایران منفعتی کسب کنند.وی افزود: خود ترامپ مانع ورود شرکت های آمریکایی به ایران شده است، ما که راه را نبسته ایم.زنگنه خاطرنشان کرد، اگر بخواهند، ما حاضریم با شرکت های آمریکایی درباره توسعه منابع نفت و گاز مذاکره کنیم و لازم نیست آقای ترامپ از این بابت اینقدر اظهار ناراحتی کند. 
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با «انرژی امروز»:

محدودیتی برای شرکت‌های آمریکایی نداریم

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما در کشور هیچ محدودیتی برای حضور شرکت‌های امریکایی قائل نیستیم.

سمیه متقی

سمیه متقی
سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

اخبار دولت مجلس

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما در کشور هیچ محدودیتی برای حضور شرکتهای امریکایی قائل نیستیم بنابراین اگر این شرکت ها بیایند و بنابر قواعد و قوانین ما سرمایه گذاری انجام دهند، همانند سایر کشورها چه اروپایی، چه آسیایی با آنها رفتارمی شود.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره آثار سخنان ترامپ بر قراردادهای نفتی میان ایران و کشورهای اروپایی گفت: این کشورها تصمیم خود را گرفته اند و این سخنان در حال حاضر اثرگذاری بر روابط و قراردادهای ما ندارد ضمن اینکه اروپایی ها هم منتقد عملکرد و سخنان ترامپ بوده است.

وی با اشاره به گله گذاری اخیر ترامپ درباره  ورود شرکتهای اروپایی و پاسخ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، تاکید کرد: ما در حال حاضر هم مراودات بسیار اندکی با امریکا و شرکتهای امریکایی داریم اما اینکه شرکتهای امریکایی همچون شرکت فرانسوی توتال به ایران بیاید و سرمایه گذاری  کند؛ فعلا اتفاق نیفتاده است.

سخنان زنگنه به طعنه بود

نماینده مردم فسا با اشاره به لحن سخنان زنگنه، تصریح کرد: این صحبت آقای زنگنه بیشتر بیانگر آن است که ما برای هیچ کشوری (به جز رژیم صهیونیستی) محدودیتی برای مذاکره و سرمایه گذاری قائل نیستیم به عبارتی این پاسخ بیشتر طعن آمیز بود. چنانچه می بینیم شرایط فعلی به گونه ای نیست که شرکت های آمریکایی بتوانند به ایران برای سرمایه گذاری بیایند.

وی در ادامه افزود: بنابر قوانین داخلی کنونی امریکا شرکتهای امریکایی در صورت ورود به ایران و سرمایه گذاری در کشورما با محدودیتهای بسیاری مواجه می شوند. این محدودیت ممکن است از جریمه گرفته باشد تا بسیاری سخت گیری های دیگر.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  در پایان تاکید کرد: ما در کشور هیچ محدودیتی برای حضور شرکتهای امریکایی قائل نیستیم بنابراین اگر این شرکت ها بیایند و بنابر قواعد و قوانین ما سرمایه گذاری انجام دهند، همانند سایر کشورها چه اروپایی، چه آسیایی با آنها رفتار می شود.

چندی پیش، زنگنه درجمع خبرنگاران با اشاره به سخنان رییس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه اروپایی ها بروند و از پول ایرانی ها استفاده کنند، گفت: ترامپ چرا از اینکه اروپایی ها از ایران پول می گیرند، ناراحت است؟ چرا نمی گذارد شرکت های آمریکایی بیایند و در ایران منفعتی کسب کنند.وی افزود: خود ترامپ مانع ورود شرکت های آمریکایی به ایران شده است، ما که راه را نبسته ایم.زنگنه خاطرنشان کرد، اگر بخواهند، ما حاضریم با شرکت های آمریکایی درباره توسعه منابع نفت و گاز مذاکره کنیم و لازم نیست آقای ترامپ از این بابت اینقدر اظهار ناراحتی کند.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹