Advertisment استراتژی انتقال آب سرنوشت اردکانیان را تعیین می‌کند | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

استراتژی انتقال آب سرنوشت اردکانیان را تعیین می‌کند

نماینده مردم اهواز گفت: تا زمانی که اردکانیان به طور شفاف درباره انتقال آب صحبت نکرده، نمی‌توانیم نظر قطعی درباره آینده او نظر دهیم.
سمیه متقی
نماینده مردم اهواز گفت: باید ببینیم آقای اردکانیان چه تصمیمی درباره انتقال آب می‌گیرد. تا زمانی که به طور شفاف درباره این موضوع صحبت نکرده است، نمی‌توانیم نظر قطعی درباره آینده و رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی نیرو داشته باشیم.علی ساری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره گزینه پیشنهادی وزیر نیرو که روز گذشته از سوی رییس جمهوری به مجلس اعلام شده بود، گفت: در ارتباط با موضوع وزارت نیرو با توجه به مساله آب و ضرورت مدیرت منابع آب، سکانداری این وزارتخانه به عنوان یکی از وزارتخانه های راهبردی بسیار حائز اهمیت است.وی در ادامه افزود: آب نه در بعضی از استانهای کشور بلکه در اکثر آنها آن چنان چالشی شده است که این موضوع بر همه موضوعات غلبه می‌کند. چنانچه همه ما می‌دانیم وزارت نیرو تنها حوزه مدیریتش آب نیست بلکه مدیریت برق و موارد دیگر هم در آن مطرح است اما موضوع آب چنان پراهمیت و البته نگران‌کننده است که برای تعیین وزیر نیرو، استراتژی و برنامه‌های وزیر نیروی پیشنهادی برای آب نقش اساسی ایفا می‌کند.تعیین وزیر نیرو ارتباطی با جریان اصولگرایی و اصلاحطلبی نداردنماینده مردم اهواز با تاکید بر اینکه همین موضوع نگاه استانی را بر همه موارد غلبه می‌دهد، گفت: بر همین اساس است که وزارت نیرو و تعیین وزیر نیرو ارتباطی با جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ندارد.وی در ادامه افزود: بر همین اساس تصمیم نمایندگان به خود آقای اردکانیان و برنامه‌های او باز می‌گردد. چنانچه طی جلساتی که در کمیسیو‌ن‌‌ها، فراکسیو‌ن‌ها و مجمع نمایندگان با حضور ایشان برگزار می‌شود، ارزیابی‌های صورت می‌گیرد که بر اساس آن تصمیم‌گیری نهایی از سوی نمایندگان صورت می‌گیرد.باید استراتژی اردکانیان را در قبال ترکیه و افغانستان هم در نظر  بگیریمعضو کمیسیون اجتماعی درباره کیفیت این جلسات گفت: در این جلسات قطعا از آقای اردکانیان درباره استراتژی آب سئوال می‌پرسند. این سئوال فقط مربوط به داخل کشور نیست بلکه مساله اقلیم و بین‌المللی است که ایشان وقتی پاسخ می‌دهند باید برنامه‌هایشان در قبال کشور‌های افغانستان، ترکیه و سایر کشورها مانند عراق و سوریه را مشخص کنند.وی در ادامه افزود:در صورتی که استراتژی ایشان مشخص شود ما می‌توانیم درباره سکاندارییش در وزارت نیرو تصمیم نهایی را بگیریم.بیطرف حاضر بود آب را از منطقه ای ببرد و آب دریا را به آن بیاوردنماینده اهواز با اشاره به شناخت کلی که از اردکانیان دارد، گفت: آقای اردکانیان یکی از گزینه‌هایی است که شاخصه‌های علمی و فنی را دارد البته آقای بیطرف هم که برای این وزارتخانه پیشتر معرفی شده بود این شاخصه‌ها را داشته است و تجربه وزیری این وزارتخانه و بسیاری محاسن دیگر را داشته است اما مشکلی که با آقای بیطرف داشتیم این بود که درباره استراتژی آب موکدا از زبان ایشان شنیدیم که اشکالی ندارد آب را از یک منطقه برداریم و به مناطق دیگر ببریم و برای کم‌آبی که در منطقه اول ایجاد می‌شود آب دریا را برای آنها ببریم.وی در ادامه افزود: مهندس بیطرف حاضر نبود که آب دریا را مستقیم به مناطقی که دچار کم‌آبی هستند ببرند و همین موجب شد که ایشان رای اعتماد را کسب نکند. حال این موضوع به آقای اردکانیان باز می‌گردد که ببینیم چه تصمیمی درباره انتقال آب می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که ایشان به طور شفاف درباره این موضوع صحبت نکرده است، نمی‌توانیم نظر قطعی درباره آینده داشته باشیم.
نماینده مردم اهواز در گفتگو با «انرژی امروز»:

استراتژی انتقال آب سرنوشت اردکانیان را تعیین می‌کند

نماینده مردم اهواز گفت: تا زمانی که اردکانیان به طور شفاف درباره انتقال آب صحبت نکرده، نمی‌توانیم نظر قطعی درباره آینده او نظر دهیم.

سمیه متقی

سمیه متقی
سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

اخبار دولت مجلس

نماینده مردم اهواز گفت: باید ببینیم آقای اردکانیان چه تصمیمی درباره انتقال آب می‌گیرد. تا زمانی که به طور شفاف درباره این موضوع صحبت نکرده است، نمی‌توانیم نظر قطعی درباره آینده و رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی نیرو داشته باشیم.

علی ساری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره گزینه پیشنهادی وزیر نیرو که روز گذشته از سوی رییس جمهوری به مجلس اعلام شده بود، گفت: در ارتباط با موضوع وزارت نیرو با توجه به مساله آب و ضرورت مدیرت منابع آب، سکانداری این وزارتخانه به عنوان یکی از وزارتخانه های راهبردی بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه افزود: آب نه در بعضی از استانهای کشور بلکه در اکثر آنها آن چنان چالشی شده است که این موضوع بر همه موضوعات غلبه می‌کند. چنانچه همه ما می‌دانیم وزارت نیرو تنها حوزه مدیریتش آب نیست بلکه مدیریت برق و موارد دیگر هم در آن مطرح است اما موضوع آب چنان پراهمیت و البته نگران‌کننده است که برای تعیین وزیر نیرو، استراتژی و برنامه‌های وزیر نیروی پیشنهادی برای آب نقش اساسی ایفا می‌کند.

تعیین وزیر نیرو ارتباطی با جریان اصولگرایی و اصلاحطلبی ندارد

نماینده مردم اهواز با تاکید بر اینکه همین موضوع نگاه استانی را بر همه موارد غلبه می‌دهد، گفت: بر همین اساس است که وزارت نیرو و تعیین وزیر نیرو ارتباطی با جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ندارد.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس تصمیم نمایندگان به خود آقای اردکانیان و برنامه‌های او باز می‌گردد. چنانچه طی جلساتی که در کمیسیو‌ن‌‌ها، فراکسیو‌ن‌ها و مجمع نمایندگان با حضور ایشان برگزار می‌شود، ارزیابی‌های صورت می‌گیرد که بر اساس آن تصمیم‌گیری نهایی از سوی نمایندگان صورت می‌گیرد.

باید استراتژی اردکانیان را در قبال ترکیه و افغانستان هم در نظر  بگیریم

عضو کمیسیون اجتماعی درباره کیفیت این جلسات گفت: در این جلسات قطعا از آقای اردکانیان درباره استراتژی آب سئوال می‌پرسند. این سئوال فقط مربوط به داخل کشور نیست بلکه مساله اقلیم و بین‌المللی است که ایشان وقتی پاسخ می‌دهند باید برنامه‌هایشان در قبال کشور‌های افغانستان، ترکیه و سایر کشورها مانند عراق و سوریه را مشخص کنند.

وی در ادامه افزود:در صورتی که استراتژی ایشان مشخص شود ما می‌توانیم درباره سکاندارییش در وزارت نیرو تصمیم نهایی را بگیریم.

بیطرف حاضر بود آب را از منطقه ای ببرد و آب دریا را به آن بیاورد

نماینده اهواز با اشاره به شناخت کلی که از اردکانیان دارد، گفت: آقای اردکانیان یکی از گزینه‌هایی است که شاخصه‌های علمی و فنی را دارد البته آقای بیطرف هم که برای این وزارتخانه پیشتر معرفی شده بود این شاخصه‌ها را داشته است و تجربه وزیری این وزارتخانه و بسیاری محاسن دیگر را داشته است اما مشکلی که با آقای بیطرف داشتیم این بود که درباره استراتژی آب موکدا از زبان ایشان شنیدیم که اشکالی ندارد آب را از یک منطقه برداریم و به مناطق دیگر ببریم و برای کم‌آبی که در منطقه اول ایجاد می‌شود آب دریا را برای آنها ببریم.

وی در ادامه افزود: مهندس بیطرف حاضر نبود که آب دریا را مستقیم به مناطقی که دچار کم‌آبی هستند ببرند و همین موجب شد که ایشان رای اعتماد را کسب نکند. حال این موضوع به آقای اردکانیان باز می‌گردد که ببینیم چه تصمیمی درباره انتقال آب می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که ایشان به طور شفاف درباره این موضوع صحبت نکرده است، نمی‌توانیم نظر قطعی درباره آینده داشته باشیم.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹