Advertisment جزییات جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مدیرعامل شرکت ملی نفت/ گزارش حادثه رگ سفید ارایه شد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

جزییات جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مدیرعامل شرکت ملی نفت/ گزارش حادثه رگ سفید ارایه شد

دبیر کمیسیون انرژی مجلس از قرائت گزارش شرکت ملی نفت درباره روند مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مدیرعامل شرکت ملی نفت خبرداد.
سمیه متقی
دبیر کمیسیون انرژی مجلس از قرائت گزارشی درباره روند مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مدیرعامل شرکت ملی نفت و برخی مدیران ارشد نفت خبرداد.کوروش کرم پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره جلسه کمیسیون انرژی با علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: در این جلسه از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت، گزارشی درباره قضیه آتش سوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید قرائت شد.وی در ادامه افزود: در این گزارش برنامه هایی که در دست اقدام است و آنچه که تاکنون اجرا شده شرح داده شد. بررسی های صورت گرفته نشان داد که کار بسیار خوبی در این زمینه انجام گرفته است.دبیر کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیشرفت ها در این زمینه امیدوار کننده بود، تاکید کرد: روند اطفای آتش بر اساس برنامه در حال انجام است و وظایف به درستی تقسیم شده بود و همه نیروهایی که می‌توانستند نقشی برای پیشرفت روند کار ایفا کنند، بسیج شده بودند.کمیسیون انرژی نظارت و حمایت می‌کندوی در ادامه افزود: کمیسیون هم بر اساس وظیفه ای که به عهده دارد، هم نظارت می‌کند و هم حمایت لازم را از روند کار خواهد داشت.کرم‌پور با بیان اینکه دو موضوع برای کمیسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، گفت: اولین موضوع علت آتش سوزی و دومین موضوع این بود که در کمترین زمان آتش مهار شود.در شرایط مساعد تا ۴۵ روز دیگر آتش مهار می‌شودوی در ادامه افزود: در گفتگویی که انجام گرفت از سوی این مسئولان دو روش مطرح شد، اولین روش به گونه ای است که اگر اجرایی شود ۴۰ تا ۴۵ روز دیگر آتش مهار می‌شود. دومین روش هم در صورت انجام تا ۷۰ روز دیگر این نتیجه را به ما می‌دهد.نماینده مردم فیروزآباد در مجلس با بیان اینکه تمام این زمانبندی‌ها در صورتی است که مشکل جدیدی پیش نیاید، تصریح کرد: کار بسیار سخت و پیچیده در یک منطقه صعب العبور است. با پیکور باید مسیر را باز کنند. الان هم چندین پیکور در این منطقه فعال است.وی در ادامه افزود:  آب بسیار زیادی نیاز است که باید به منطقه انتقال دهند. توجه داشته باشید مسئولان تلاش می‌کنند که هر چه زودتر آتش خاموش شود.بنابر اطلاعات فعلی، عمدی در کار نبوده استکرمپور درباره علت حادثه گفت: علت هنوز در دست بررسی است و فعلا مشخص نشده است اما تا الان اعتقاد بر این است که عمدی در کار نبوده  و حادثه رخ داده است.نقدی از عملکرد شرکت ملی نفت نداشتیمکرم‌پور با  بیان اینکه انتقادی در این جلسه بر عملکرد شرکت ملی نفت انجام نگرفت، تاکید کرد: گزارشات ارائه شده خوب و مستند بود و ما نقدی بر کار آنها نداشتیم.وی در پایان گفت: کمیسیون همچنان پیگیر قضیه خواهد بود و نظارت بر عملکرد و بازدید از مناطق را در برنامه‌هایش دارد.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با «انرژی امروز» تشریح کرد:

جزییات جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مدیرعامل شرکت ملی نفت/ گزارش حادثه رگ سفید ارایه شد

دبیر کمیسیون انرژی مجلس از قرائت گزارش شرکت ملی نفت درباره روند مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مدیرعامل شرکت ملی نفت خبرداد.
اخبار دولت مجلس

دبیر کمیسیون انرژی مجلس از قرائت گزارشی درباره روند مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مدیرعامل شرکت ملی نفت و برخی مدیران ارشد نفت خبرداد.

کوروش کرم پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره جلسه کمیسیون انرژی با علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: در این جلسه از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت، گزارشی درباره قضیه آتش سوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید قرائت شد.

وی در ادامه افزود: در این گزارش برنامه هایی که در دست اقدام است و آنچه که تاکنون اجرا شده شرح داده شد. بررسی های صورت گرفته نشان داد که کار بسیار خوبی در این زمینه انجام گرفته است.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیشرفت ها در این زمینه امیدوار کننده بود، تاکید کرد: روند اطفای آتش بر اساس برنامه در حال انجام است و وظایف به درستی تقسیم شده بود و همه نیروهایی که می‌توانستند نقشی برای پیشرفت روند کار ایفا کنند، بسیج شده بودند.

کمیسیون انرژی نظارت و حمایت می‌کند

وی در ادامه افزود: کمیسیون هم بر اساس وظیفه ای که به عهده دارد، هم نظارت می‌کند و هم حمایت لازم را از روند کار خواهد داشت.

کرم‌پور با بیان اینکه دو موضوع برای کمیسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، گفت: اولین موضوع علت آتش سوزی و دومین موضوع این بود که در کمترین زمان آتش مهار شود.

در شرایط مساعد تا ۴۵ روز دیگر آتش مهار می‌شود

وی در ادامه افزود: در گفتگویی که انجام گرفت از سوی این مسئولان دو روش مطرح شد، اولین روش به گونه ای است که اگر اجرایی شود ۴۰ تا ۴۵ روز دیگر آتش مهار می‌شود. دومین روش هم در صورت انجام تا ۷۰ روز دیگر این نتیجه را به ما می‌دهد.

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس با بیان اینکه تمام این زمانبندی‌ها در صورتی است که مشکل جدیدی پیش نیاید، تصریح کرد: کار بسیار سخت و پیچیده در یک منطقه صعب العبور است. با پیکور باید مسیر را باز کنند. الان هم چندین پیکور در این منطقه فعال است.

وی در ادامه افزود:  آب بسیار زیادی نیاز است که باید به منطقه انتقال دهند. توجه داشته باشید مسئولان تلاش می‌کنند که هر چه زودتر آتش خاموش شود.

بنابر اطلاعات فعلی، عمدی در کار نبوده است

کرمپور درباره علت حادثه گفت: علت هنوز در دست بررسی است و فعلا مشخص نشده است اما تا الان اعتقاد بر این است که عمدی در کار نبوده  و حادثه رخ داده است.

نقدی از عملکرد شرکت ملی نفت نداشتیم

کرم‌پور با  بیان اینکه انتقادی در این جلسه بر عملکرد شرکت ملی نفت انجام نگرفت، تاکید کرد: گزارشات ارائه شده خوب و مستند بود و ما نقدی بر کار آنها نداشتیم.

وی در پایان گفت: کمیسیون همچنان پیگیر قضیه خواهد بود و نظارت بر عملکرد و بازدید از مناطق را در برنامه‌هایش دارد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹