Advertisment ادعای دخالت ایران در انفجار خط لوله نفت، برای خشنودی عربستان | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ادعای دخالت ایران در انفجار خط لوله نفت، برای خشنودی عربستان

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحرین برای خشنودی عربستان ادعای دخالت ایران در انفجار خط لوله نفت را مطرح کرده است.
سمیه متقی
عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اتهامی که بحرین به ایران در زمینه دخالت در انفجار خط لوله نفت زد، گفت: به نظر می رسد بحرین در راستای منافع عربستان چنین ادعایی کرده است.حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پالمانی «انرژی امروز» درباره آثار تحولات در عربستان در سطح بین‌الملل گفت: این کشور به دلیل ناکامی در سیاست خارجی طی سال های اخیر چه در بحث حمایتش از تروریست‌ها در عراق و سوریه که نتیجه ای برایش در بر نداشت و چه در درگیری با یمن که نتیجه سیاسی مورد نظرش حاصل نشد؛ با مشکلاتی مواجه است که موجب تحولات اخیر در آن شده است.وی در ادامه افزود: از سوی دیگر عربستان به دلیل ارتباطی که با امریکا و اسرائیل دارد و بنابر حمایت‌هایی که این کشورها از ولیعهد جدید کرده‌اند؛ قرار بر این شده که سیاست‌های امریکا و اسرائیل در منطقه اجرا شود.عربستان به دنبال نقش‌آفرینی جدید در منطقه استعضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه «عربستان می خواهد نقش آفرینی جدیدی در منطقه داشته باشد»، تصریح کرد: اقدامی که در رابطه با لبنان شاهد بودیم به همین دلیل است. آنچه درباره سعد حریری اتفاق افتاده و استعفای آن در این کشور و حضور تحت‌الحفظ آن بیانگر چیزی غیر از دخالت عربستان در امور لبنان است.وی در ادامه افزود: حال کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که عربستان در امور لبنان دخالت نمی‌کند و این ایران است که چنین رفتاری دارد؟ ما ارتباط اعتقادی با حزب‌الله داریم و همه دنیا می دانند که اگر همکاری ایران و حزب‌الله نبود فتنه داعش همچنان گسترش پیدا می کرد.فولادگر با اشاره به آثاری که این اتفاقات می‌تواند در بازارهای جهانی ایجاد کند، تصریح کرد: بالاخره عربستان در ابعاد گوناگون اقتصادی از جمله نفت اثرگذار است. طبیعی است تحولات و رفتار آن می‌تواند اثرات متفاوتی در این بازار داشته باشد.اغلب کشورهای عضو اوپک متاثر از عربستان هستندوی در ادامه افزود: این کشور زمانی پیشنهاد کاهش تولید نفت را در اوپک مطرح می‌کند و مورد پذیرش قرار می گیرد، که بسیاری آن را کمک به تولیدکنندگان غیراوپکی میدانستند. پذیرش این پیشنهاد چیزی غیر از آن است که بسیاری از کشورهای منطقه نظراتشان را به نظرات او گره زده‌اند.رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی به اتهامی که بحرین به ایران در زمینه دخالت در انفجار خط لوله زد، گفت: بحرین در راستای منافع عربستان چنین ادعایی کرده است. بحرین دیگر کشور مستقلی نیست که اگر بود این چنین سیاست خارجه‌اش را به تصمیمات عربستان گره نمیزد.بحرین به دنبال خشنودی عربستان استوی در پایان گفت: حرکت بحرین در راستای خواسته‌های عربستان را با یک مثال ساده می توان توضیح داد، در یکی از دوره‌های اخیر جام جهانی فوتبال ایران در برابر بحرین شکست خورد و همین موجب صعود عربستان به مرحله بعدی شد. وقتی این اتفاق افتاد تیم ملی بحرین با پرچم عربستان دور افتخار زد. پس چرا نباید در اینجا در اختلاف میان ایران و عربستان با چنین ادعایی به دنبال جلب رضایت عربستان باشد؟ 
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با «انرژی امروز» مطرح کرد:

ادعای دخالت ایران در انفجار خط لوله نفت، برای خشنودی عربستان

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحرین برای خشنودی عربستان ادعای دخالت ایران در انفجار خط لوله نفت را مطرح کرده است.
اخبار دولت مجلس

عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اتهامی که بحرین به ایران در زمینه دخالت در انفجار خط لوله نفت زد، گفت: به نظر می رسد بحرین در راستای منافع عربستان چنین ادعایی کرده است.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پالمانی «انرژی امروز» درباره آثار تحولات در عربستان در سطح بین‌الملل گفت: این کشور به دلیل ناکامی در سیاست خارجی طی سال های اخیر چه در بحث حمایتش از تروریست‌ها در عراق و سوریه که نتیجه ای برایش در بر نداشت و چه در درگیری با یمن که نتیجه سیاسی مورد نظرش حاصل نشد؛ با مشکلاتی مواجه است که موجب تحولات اخیر در آن شده است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر عربستان به دلیل ارتباطی که با امریکا و اسرائیل دارد و بنابر حمایت‌هایی که این کشورها از ولیعهد جدید کرده‌اند؛ قرار بر این شده که سیاست‌های امریکا و اسرائیل در منطقه اجرا شود.

عربستان به دنبال نقش‌آفرینی جدید در منطقه است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه «عربستان می خواهد نقش آفرینی جدیدی در منطقه داشته باشد»، تصریح کرد: اقدامی که در رابطه با لبنان شاهد بودیم به همین دلیل است. آنچه درباره سعد حریری اتفاق افتاده و استعفای آن در این کشور و حضور تحت‌الحفظ آن بیانگر چیزی غیر از دخالت عربستان در امور لبنان است.

وی در ادامه افزود: حال کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که عربستان در امور لبنان دخالت نمی‌کند و این ایران است که چنین رفتاری دارد؟ ما ارتباط اعتقادی با حزب‌الله داریم و همه دنیا می دانند که اگر همکاری ایران و حزب‌الله نبود فتنه داعش همچنان گسترش پیدا می کرد.

فولادگر با اشاره به آثاری که این اتفاقات می‌تواند در بازارهای جهانی ایجاد کند، تصریح کرد: بالاخره عربستان در ابعاد گوناگون اقتصادی از جمله نفت اثرگذار است. طبیعی است تحولات و رفتار آن می‌تواند اثرات متفاوتی در این بازار داشته باشد.

اغلب کشورهای عضو اوپک متاثر از عربستان هستند

وی در ادامه افزود: این کشور زمانی پیشنهاد کاهش تولید نفت را در اوپک مطرح می‌کند و مورد پذیرش قرار می گیرد، که بسیاری آن را کمک به تولیدکنندگان غیراوپکی میدانستند. پذیرش این پیشنهاد چیزی غیر از آن است که بسیاری از کشورهای منطقه نظراتشان را به نظرات او گره زده‌اند.

رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی به اتهامی که بحرین به ایران در زمینه دخالت در انفجار خط لوله زد، گفت: بحرین در راستای منافع عربستان چنین ادعایی کرده است. بحرین دیگر کشور مستقلی نیست که اگر بود این چنین سیاست خارجه‌اش را به تصمیمات عربستان گره نمیزد.

بحرین به دنبال خشنودی عربستان است

وی در پایان گفت: حرکت بحرین در راستای خواسته‌های عربستان را با یک مثال ساده می توان توضیح داد، در یکی از دوره‌های اخیر جام جهانی فوتبال ایران در برابر بحرین شکست خورد و همین موجب صعود عربستان به مرحله بعدی شد. وقتی این اتفاق افتاد تیم ملی بحرین با پرچم عربستان دور افتخار زد. پس چرا نباید در اینجا در اختلاف میان ایران و عربستان با چنین ادعایی به دنبال جلب رضایت عربستان باشد؟ 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹