Advertisment گشایش دفتر اتحادیه اروپا عامل جذب سرمایه خارجی بویژه در نفت است | تازه‌های انرژی ایران
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

گشایش دفتر اتحادیه اروپا عامل جذب سرمایه خارجی بویژه در نفت است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حضور شرکتهای خارجی در قراردادهای ما به ویژه در حوزه نفتی همانند قرارداد با توتال قطعا می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. ما امیدواریم با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران، شاهد جذب سرمایه گذاران خارجی شویم
سمیه متقی
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حضور شرکتهای خارجی در قراردادهای ما به ویژه در حوزه نفتی همانند قرارداد با توتال قطعا می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. ما امیدواریم با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران، شاهد جذب سرمایه گذاران خارجی شویممحمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروزدرباره گشایش دفتر اتحادیه اروپادر ایران  تصریح کرد: تاسیس دفتر در صورتی که برنامه ها و موضوعات آنها در راستای منافع ملی کشور ما باشد، می تواند نقش موثری در ارتقا و بهبود روابط ما با این کشورها داشته باشد.تاسیس دفتر اتحادیه اروپا اگر منافع دو طرف در آن لحاظ  شود، مورد استقبال قرار میگیردوی در ادامه افزود:اما اگر خدایی ناکرده دفتری تشکیل شودکه نحوه تعاملش با کشور ما  و وزارت امور خارجه مابه نحوی غیر متعارف باشد، قطعا برپایی آن به صلاح نیست.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعاتی که در این زمینه در اختیارش قرار دارد، گفت:  بر اساس این اخبار، وزارت امور خارجه و مسئولان ما از این تعامل مشترک استقبال کردند؛ ما هم در مجلس اگر این برپایی در چارچوب منافع ملی دو طرف یعنی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر باشد؛ قطعا از آن استقبال می کنیم.وی در ادامه افزود: اینکه فعالیتی انجام گیرد که ما بتوانیم هماهنگی بیشتری برای پیگیری مطالباتمان در حوزه های بین المللی و جهانی داشته باشیم؛ طبیعی است که مورد قبول ما باشد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: شرط ما برای حضور نمایندگی این کشورها در ایران این است که  با ادبیات ما همخوانی داشته باشد وفعالیتهایش در راستای منافع ملی  دو طرف باشد.گشایش دفتر موجب بهبود مراودات بانکی می شودوی با اشاره به اینکه افتتاح این دفتر حتما بر مراودات بانکی ما اثرگذار است، تصریح کرد: قطعا این موضوع می تواند در تعاملات ما با کشورهای دیگر اثر گذار باشد. طبیعی در صورت بهبود و رفع مشکلات بانکی تمایل شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران بیشتر می شود.پور ابراهیمی با اشاره به قراردادهای اخیر کشورمان با شرکتهای خارجی از جمله توتال گفت: حضور شرکتهای خارجی در قراردادهای ما به ویژه در حوزه نفتی قطعا می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.وی در پایان گفت: بنابراین ما امیدواریم با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران، شاهد جذب سرمایه گذاران خارجی شویم و قراردادهای اقتصادی در هر حوزه‌ای از جمله، نفت، معادن، کشاورزی و سایر موارد  با طرف‌های خارجی بسته شود.پیشتر هیاتی ۷۰ نفره از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا که ۲۵ نفر از آنها عالی‌رتبه بودند، به تهران آمدند و درجلسه ای این هیات خواستار تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران شد و مقرر شد تا نماینده بلغارستان موضوع مطرح شده را پیگیری کند و از این سو کمیسیون کشاورزی از سوی وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوبا «انرژی امروز»:

گشایش دفتر اتحادیه اروپا عامل جذب سرمایه خارجی بویژه در نفت است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حضور شرکتهای خارجی در قراردادهای ما به ویژه در حوزه نفتی همانند قرارداد با توتال قطعا می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. ما امیدواریم با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران، شاهد جذب سرمایه گذاران خارجی شویم

سمیه متقی

سمیه متقی
سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

اخبار دولت مجلس

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حضور شرکتهای خارجی در قراردادهای ما به ویژه در حوزه نفتی همانند قرارداد با توتال قطعا می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. ما امیدواریم با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران، شاهد جذب سرمایه گذاران خارجی شویم

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروزدرباره گشایش دفتر اتحادیه اروپادر ایران  تصریح کرد: تاسیس دفتر در صورتی که برنامه ها و موضوعات آنها در راستای منافع ملی کشور ما باشد، می تواند نقش موثری در ارتقا و بهبود روابط ما با این کشورها داشته باشد.

تاسیس دفتر اتحادیه اروپا اگر منافع دو طرف در آن لحاظ  شود، مورد استقبال قرار میگیرد

وی در ادامه افزود:اما اگر خدایی ناکرده دفتری تشکیل شودکه نحوه تعاملش با کشور ما  و وزارت امور خارجه مابه نحوی غیر متعارف باشد، قطعا برپایی آن به صلاح نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعاتی که در این زمینه در اختیارش قرار دارد، گفت:  بر اساس این اخبار، وزارت امور خارجه و مسئولان ما از این تعامل مشترک استقبال کردند؛ ما هم در مجلس اگر این برپایی در چارچوب منافع ملی دو طرف یعنی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر باشد؛ قطعا از آن استقبال می کنیم.

وی در ادامه افزود: اینکه فعالیتی انجام گیرد که ما بتوانیم هماهنگی بیشتری برای پیگیری مطالباتمان در حوزه های بین المللی و جهانی داشته باشیم؛ طبیعی است که مورد قبول ما باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: شرط ما برای حضور نمایندگی این کشورها در ایران این است که  با ادبیات ما همخوانی داشته باشد وفعالیتهایش در راستای منافع ملی  دو طرف باشد.

گشایش دفتر موجب بهبود مراودات بانکی می شود

وی با اشاره به اینکه افتتاح این دفتر حتما بر مراودات بانکی ما اثرگذار است، تصریح کرد: قطعا این موضوع می تواند در تعاملات ما با کشورهای دیگر اثر گذار باشد. طبیعی در صورت بهبود و رفع مشکلات بانکی تمایل شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران بیشتر می شود.

پور ابراهیمی با اشاره به قراردادهای اخیر کشورمان با شرکتهای خارجی از جمله توتال گفت: حضور شرکتهای خارجی در قراردادهای ما به ویژه در حوزه نفتی قطعا می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.

وی در پایان گفت: بنابراین ما امیدواریم با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران، شاهد جذب سرمایه گذاران خارجی شویم و قراردادهای اقتصادی در هر حوزه‌ای از جمله، نفت، معادن، کشاورزی و سایر موارد  با طرف‌های خارجی بسته شود.

پیشتر هیاتی ۷۰ نفره از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا که ۲۵ نفر از آنها عالی‌رتبه بودند، به تهران آمدند و درجلسه ای این هیات خواستار تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران شد و مقرر شد تا نماینده بلغارستان موضوع مطرح شده را پیگیری کند و از این سو کمیسیون کشاورزی از سوی وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹