Advertisment کمیته ویژه برای بررسی رانت در برندینگ بنزین | تازه‌های انرژی ایران
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کمیته ویژه برای بررسی رانت در برندینگ بنزین

دبیرکمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه کمیته برای بررسی برندسازی بنزین تشکیل شده است، گفت: در این کمیته موضوع رانت در برندینگ که نماینده تبریز اشاره کرده است، هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. برندسازی در کشور ما رقابت برای بهبود کیفیت است.
سمیه متقی
دبیرکمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه کمیته برای بررسی برندسازی بنزین تشکیل شده است، گفت: در این کمیته موضوع  رانت در برندینگ که نماینده تبریز اشاره کرده است، هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. برندسازی در کشور ما رقابت برای بهبود کیفیت است.کوروش کرم‌پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز در واکنش به انتقادات احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز درباره برندینگ گفت: وزیر نفت چندی پیش برای پاسخ به سئوالات نمایندگان درباره برندینگ به کمیسیون انرژی آمد. توضیحات ایشان در چارچوب بود. از طرفی پیشتر نمایندگانی از جمله آقای حاجی دلیگانی و آقای علیرضابیگی مسائلی را مطرح کردند که  آقای وزیر درباره آن توضیحاتی را ارائه داده است که به نظر قانع کننده می‌آمد.وی در ادامه افزود: البته در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نفت برنامه هایی هم در این زمینه مطرح شد و قرار بر این شد که فعلا نسبت به موارد مذکور، کمیته ای تشکیل شود تا اثرگذاری‌های این کار و آنچه به عنوان سئوال مطرح شده است، مورد بررسی قرار گیرد.کمیته تشکیل شده در کمیسیون انرژی پیگیر موضوع رانت هم می‌شوددبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه کمیته مذکور به آنچه علیرضابیگی درباره رانت در برندینگ مطرح کرده است، می‌پردازد تصریح کرد: آنچه مطرح شده است، با تشکیل این کمیته قرار بر پیگیری است و اگر نیاز به اصلاحات است آن را مطرح می کند و آقای وزیر هم اعلام کرده است که من پیشنهادات کارشناسی شده و بررسی شده برای ارائه کار بهتر را می‌پذیرم و فعلا در بازه زمانی یک ماهه مطرح شده در جلسه هستیم.وی در ادامه افزود: در این جلسه پس از طرح سئوالات درباره واگذاری جایگاه‌های بنزین در قالب برندینگ، مقرر شد تا پذیرش بیشتر شرکت‌های برندینگ تا زمان تعیین تکلیف متوقف شود بنابراین درباره سخنان آقای علیرضابیگی باید منتظر بررسی ها و پاسخ وزارت نفت باشیم.نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین درباره روند برندسازی در ایران گفت: آنچه وزارت نفت دنبال می کند، اگر با نظارت و دقت کافی انجام بگیرد از وضع موجود بهتر خواهد بود اما باید تعریف درستی از این کار صورت گیرد و شائبه های مطرح شده درباره رانت نیز پاسخ داده شود.برندسازی در کشور ما کیفیت را بالا می‌بردوی در ادامه افزود: اینکه ما برندسازی را بر اساس قیمت گذاری متفاوت بر بنزین در نظر بگیریم، اشتباه است ما اگر موضوع رقابت را ایجاد می کنیم درباره کیفیت و مسئولیت پذیری است که دربازه زمانی بلند مدت بر سر جذب مشتری و میزان خدمات رسانی رقابت ایجاد می‌کند.کرم پور با اشاره به اینکه در اینجا با برندسازی مسئولیت پذیری برای جایگاه داران ایجاد می کنیم، تاکید کرد: پاسخگو بودن  هدف دیگر این فعالیت است. در حال حاضر فقط وزارت نفت باید پاسخگو باشد و از صفر تا صد کار در دست اوست همین موجب آسیب‌پذیری فعالیت می شود.وی در ادامه افزود: با این برنامه، از زمانی که فرآورده های نفتی در اختیار جایگاه داران قرار می گیرد و پس از آن به دست مصرف کنندگان می رسد؛ مسئولیت به عهده شرکت ها و نهادهای دیگر قرار می‌گیرد. در حال حاضر از تولید تا توزیع و تا لحظه دسترسی مردم همه ابعاد آن متوجه وزارت نفت است.برندینگ بنزین نظارت و پاسخگویی را آسان می‌کنددبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه برندسازی به نوعی برون سپاری در وزارت نفت است، تاکید کرد: علاوه بر آن ما می توانیم به ارتقای کیفیت هم کمک کنیم. وقتی پالایشگاه بنزین تولید می کند و برای دسترسی جایگاه داران حمل می شود و به محل مورد نظر می رسد. تمام پروسه کار بر عهده وزارت نفت است و همین موجب سخت شدن بعد نظارتی می شود.وی در ادامه افزود: در سیستم بزرگ اگر بخشی به دنبال سودجویی خود باشد، نظارت و پیگیری آن دشوار است اما وقتی سیستمی بخش های مختلف آن واگذار شود هم دست سودجویان بسته می شود و هم پاسخگویی در قبال آن آسانتر می شود.کرم‌پور با اشاره به اینکه از این طریق برندسازی بنزین به نفع ماست، تصریح کرد: اگر به این موضوع توجه کنید که اگر در بنزین، نفت سفید، گازوئیل و یا هر ماده دیگری اضافه کنند و یا در بین راه بخشی از آن کم شود در حال حاضر پیدا کردن عامل آن دشوار است اما در صورت برندینگ، این موضوع از جایگاهدار تا بقیه بخش ها قابل پیگیری است. 
دبیر کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با «انرژی امروز» خبر داد:

کمیته ویژه برای بررسی رانت در برندینگ بنزین

دبیرکمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه کمیته برای بررسی برندسازی بنزین تشکیل شده است، گفت: در این کمیته موضوع رانت در برندینگ که نماینده تبریز اشاره کرده است، هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. برندسازی در کشور ما رقابت برای بهبود کیفیت است.
اخبار دولت مجلس

دبیرکمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه کمیته برای بررسی برندسازی بنزین تشکیل شده است، گفت: در این کمیته موضوع  رانت در برندینگ که نماینده تبریز اشاره کرده است، هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. برندسازی در کشور ما رقابت برای بهبود کیفیت است.

کوروش کرم‌پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز در واکنش به انتقادات احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز درباره برندینگ گفت: وزیر نفت چندی پیش برای پاسخ به سئوالات نمایندگان درباره برندینگ به کمیسیون انرژی آمد. توضیحات ایشان در چارچوب بود. از طرفی پیشتر نمایندگانی از جمله آقای حاجی دلیگانی و آقای علیرضابیگی مسائلی را مطرح کردند که  آقای وزیر درباره آن توضیحاتی را ارائه داده است که به نظر قانع کننده می‌آمد.

وی در ادامه افزود: البته در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نفت برنامه هایی هم در این زمینه مطرح شد و قرار بر این شد که فعلا نسبت به موارد مذکور، کمیته ای تشکیل شود تا اثرگذاری‌های این کار و آنچه به عنوان سئوال مطرح شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

کمیته تشکیل شده در کمیسیون انرژی پیگیر موضوع رانت هم می‌شود

دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه کمیته مذکور به آنچه علیرضابیگی درباره رانت در برندینگ مطرح کرده است، می‌پردازد تصریح کرد: آنچه مطرح شده است، با تشکیل این کمیته قرار بر پیگیری است و اگر نیاز به اصلاحات است آن را مطرح می کند و آقای وزیر هم اعلام کرده است که من پیشنهادات کارشناسی شده و بررسی شده برای ارائه کار بهتر را می‌پذیرم و فعلا در بازه زمانی یک ماهه مطرح شده در جلسه هستیم.

وی در ادامه افزود: در این جلسه پس از طرح سئوالات درباره واگذاری جایگاه‌های بنزین در قالب برندینگ، مقرر شد تا پذیرش بیشتر شرکت‌های برندینگ تا زمان تعیین تکلیف متوقف شود بنابراین درباره سخنان آقای علیرضابیگی باید منتظر بررسی ها و پاسخ وزارت نفت باشیم.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین درباره روند برندسازی در ایران گفت: آنچه وزارت نفت دنبال می کند، اگر با نظارت و دقت کافی انجام بگیرد از وضع موجود بهتر خواهد بود اما باید تعریف درستی از این کار صورت گیرد و شائبه های مطرح شده درباره رانت نیز پاسخ داده شود.

برندسازی در کشور ما کیفیت را بالا می‌برد

وی در ادامه افزود: اینکه ما برندسازی را بر اساس قیمت گذاری متفاوت بر بنزین در نظر بگیریم، اشتباه است ما اگر موضوع رقابت را ایجاد می کنیم درباره کیفیت و مسئولیت پذیری است که دربازه زمانی بلند مدت بر سر جذب مشتری و میزان خدمات رسانی رقابت ایجاد می‌کند.

کرم پور با اشاره به اینکه در اینجا با برندسازی مسئولیت پذیری برای جایگاه داران ایجاد می کنیم، تاکید کرد: پاسخگو بودن  هدف دیگر این فعالیت است. در حال حاضر فقط وزارت نفت باید پاسخگو باشد و از صفر تا صد کار در دست اوست همین موجب آسیب‌پذیری فعالیت می شود.

وی در ادامه افزود: با این برنامه، از زمانی که فرآورده های نفتی در اختیار جایگاه داران قرار می گیرد و پس از آن به دست مصرف کنندگان می رسد؛ مسئولیت به عهده شرکت ها و نهادهای دیگر قرار می‌گیرد. در حال حاضر از تولید تا توزیع و تا لحظه دسترسی مردم همه ابعاد آن متوجه وزارت نفت است.

برندینگ بنزین نظارت و پاسخگویی را آسان می‌کند

دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه برندسازی به نوعی برون سپاری در وزارت نفت است، تاکید کرد: علاوه بر آن ما می توانیم به ارتقای کیفیت هم کمک کنیم. وقتی پالایشگاه بنزین تولید می کند و برای دسترسی جایگاه داران حمل می شود و به محل مورد نظر می رسد. تمام پروسه کار بر عهده وزارت نفت است و همین موجب سخت شدن بعد نظارتی می شود.

وی در ادامه افزود: در سیستم بزرگ اگر بخشی به دنبال سودجویی خود باشد، نظارت و پیگیری آن دشوار است اما وقتی سیستمی بخش های مختلف آن واگذار شود هم دست سودجویان بسته می شود و هم پاسخگویی در قبال آن آسانتر می شود.

کرم‌پور با اشاره به اینکه از این طریق برندسازی بنزین به نفع ماست، تصریح کرد: اگر به این موضوع توجه کنید که اگر در بنزین، نفت سفید، گازوئیل و یا هر ماده دیگری اضافه کنند و یا در بین راه بخشی از آن کم شود در حال حاضر پیدا کردن عامل آن دشوار است اما در صورت برندینگ، این موضوع از جایگاهدار تا بقیه بخش ها قابل پیگیری است.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹