Advertisment تغییر پیمانکار عامل تاخیر ستاره خلیج فارس | تازه‌های انرژی ایران
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تغییر پیمانکار عامل تاخیر ستاره خلیج فارس

عضو کمیسیون انرژی مجلس، از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت:تغییر پیمانکار عامل تاخیر در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده که پیمانکار جدید ایرانی است.
سمیه متقی
عضو کمیسیون انرژی مجلس، از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت:تغییر پیمانکار عامل تاخیر در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده که پیمانکار جدید ایرانی است.علی گلمرادی در خصوص روند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اظهار داشت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به ظرفیت بالایی که در زمینه تولید بنزین داشته به‌عنوان یک ضرورت برای کشور مورد توجه قرار دارد که خوشبختانه با پیگیری‌های کمیسیون انرژی، تذکر به تعطیل بودن این پروژه و همچنین تغییر پیمانکار در حال تکمیل شدن است و روند قابل قبولی دارد.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گزارشی که بعد از بازدید میدانی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه شد اجرای پروژه روند مناسبی دارد، گفت: این قول داده شده که تا پایان سال جاری این پروژه با توجه به سرعتی که دارد کامل شود، که این پروژه به خوبی در دستور کار قرار گرفته و روند آن نیز قابل قبول است.نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورتی که ساخت این پروژه به مرحله نهایی برسد بسیاری از دغدغه‌های کشور در زمینه تولید بنزین برطرف می‌شود، ادامه داد: می‌توانیم در آینده بخشی از تولیدات این پالایشگاه را با توجه به کیفیت بالایی که دارد صادر کنیم.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: پیمانکار فعلی این پالایشگاه ایرانی است و با بهره‌گیری از دانش فنی نیروهای متخصص کشور تکمیل می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:

تغییر پیمانکار عامل تاخیر ستاره خلیج فارس

عضو کمیسیون انرژی مجلس، از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت:تغییر پیمانکار عامل تاخیر در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده که پیمانکار جدید ایرانی است.
اخبار دولت مجلس

عضو کمیسیون انرژی مجلس، از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت:تغییر پیمانکار عامل تاخیر در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده که پیمانکار جدید ایرانی است.

علی گلمرادی در خصوص روند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اظهار داشت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به ظرفیت بالایی که در زمینه تولید بنزین داشته به‌عنوان یک ضرورت برای کشور مورد توجه قرار دارد که خوشبختانه با پیگیری‌های کمیسیون انرژی، تذکر به تعطیل بودن این پروژه و همچنین تغییر پیمانکار در حال تکمیل شدن است و روند قابل قبولی دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گزارشی که بعد از بازدید میدانی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه شد اجرای پروژه روند مناسبی دارد، گفت: این قول داده شده که تا پایان سال جاری این پروژه با توجه به سرعتی که دارد کامل شود، که این پروژه به خوبی در دستور کار قرار گرفته و روند آن نیز قابل قبول است.

نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورتی که ساخت این پروژه به مرحله نهایی برسد بسیاری از دغدغه‌های کشور در زمینه تولید بنزین برطرف می‌شود، ادامه داد: می‌توانیم در آینده بخشی از تولیدات این پالایشگاه را با توجه به کیفیت بالایی که دارد صادر کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: پیمانکار فعلی این پالایشگاه ایرانی است و با بهره‌گیری از دانش فنی نیروهای متخصص کشور تکمیل می‌شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹