Advertisment وزارت نفت در آزمون استخدامی به قانون بومی‌گزینی توجه کند | تازه‌های انرژی ایران
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

وزارت نفت در آزمون استخدامی به قانون بومی‌گزینی توجه کند

نماینده پیشین اهواز در مجلس تصریح کرد: استدلال‌های وزارت نفت برای جذب نخبگان همه دانشگاه‌ها ناصواب نیست؛ اما بومی گزینی نظر قانونگذار در موضوع استخدام‌ها است.
سمیه متقی
نماینده پیشین اهواز در مجلس با بیان اینکه مسئولان شیوه درستی برای پاسخگویی به دانشجویان در پیش نگرفته‌اند، تصریح کرد: استدلال‌های وزارت نفت برای جذب نخبگان همه دانشگاه‌ها ناصواب نیست اما بومی گزینی نظر قانونگذار در موضوع استخدام‌ها است.محمد کیانوش راد در گفتگو با خبرنگار سیاسی انرژی امروز درباره اختلافات دانشگاه صنعت نفت با وزارت نفت در رابطه با آزمون استخدامی این وزارتخانه گفت: وزارت نفت هنگاهی که دانشگاه صنعت نفت را در مناطق نفت خیز تاسیس کرد هدفش این بود که نیروهایی را تربیت کند که جذب بدنه وزارت نفت شود.توقعات دانشجویان صنعت نفت با حمایت مسئولان استان همراه استعضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه افزود: علی القاعده و ابتدای امر این انتظار وجود دارد که انجام امور استخدامی برای دانشجویانی که در این دانشگاه تحصیل کرده‌اند به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود. باید به این نکته هم توجه کنیم که کسانی که در دانشگاه نفت خوزستان تحصیل می‌کنند البته لزوما افراد بومی منطقه نیستند اما در مناطق نفت خیز جنوب تحصیل کرده اند در نتیجه توقعاتی که دانشجویان داشته‌اند و انعکاسی که در میان استان داشت؛ با حمایت مسئولان استان نیز مواجه شد.متاسفانه در آستانه روز دانشجو، مسئولان این دانشگاه با آنها برخورد بدی داشتندنماینده مردم اهواز در دوره ششم مجلس با بیان اینکه خواست این دانشجویان منطقی است، تصریح کرد: متاسفانه طی این اعتراضات، شاهد برخوردهای با عدم تحمل از سوی مسئولان این دانشگاه زیر مجموعه وزارت بودیم آن هم در آستانه روز دانشجو.وی در ادامه افزود: تصمیم برخورد با دانشجویان معترض در چنین روزهایی امری ناصواب  و دور از انتظار از مسئولان وزارت نفت بوده است؛ به نظر می رسد باید مسئولان حوصله بیشتر در شنیدن سخنان دانشجویان و تلاش برای اقناع مطلوب آنها داشته باشند. این رفتار امری ضروری است و در این روزها برخی مسئولان وزارت نفت نیز به خوزستان سفر کنند تا در راستای حل و فصل این اختلافات به درستی عمل کنند.مسئولان شیوه منطقی برای پاسخگویی به دانشجویان در پیش گیرندعضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: امیدواریم این مسئولان شیوه منطقی و درست برای پاسخگویی به دانشجویان و توجه به تقاضای آنها و مسئولان محلی در پیش گیرند.استدلال‌های وزارت نفت هم ناصواب نیستوی در واکنش به دلایل وزارت نفت مبنی بر برگزاری آزمون با قواعد مشخص در راستای گزینش بهترین‌ها از همه دانشگاه‌های کشور گفت: استدلال وزارت نفت مبنی بر اینکه دانشجویان ممتاز دانشگاهی مانند صنعتی شریف را نباید به دلیل بومی نبودن کنار گذاشت و صرف بومی بودن فارغ التحصیل دانشگاه نفت استخدام شود؛ ناصوابی نیست.کیانوش راد در ادامه افزود: اما باید توجه کرد که بیشترین فعالیت وزارت نفت در مناطق نفت خیز جنوب است و قاعدتا حضور نیروهایی که در درون استان و در بدنه وزارت نفت هستند، می‌تواند موثر باشد. توجه داشته باشید که در آتش سوزی های اخیر در چاه های نفت عمده افرادی که با فداکاری تمام در جهت اطفای حریق جانفشانی کردند؛ نیروهایی بودند که از مناطق نفت خیز جنوب بودند.بومی گزینی نظر قانونگذار در جذب نیرو استاین چهره شاخص اصلاح‌طلبان خوزستان با بیان اینکه وزارت نفت باید امکان استفاده از نخبگان حوزه خود را از دانشگاه های مختلف بنابر ضوابط خود فراهم کند، تصریح کرد: البته توجه به کسانی که در دانشگاه صنعت نفت در جنوب تحصیل کرده اند، خلاف ضوابط نیست و به هر حال در استخدام های گوناگون به نحوی بومی گزینی مورد توجه قانونگذار بوده است و الان هم انتظار دانشجویان همین توجه به قانون و جذب نیرو بر اساس این چارچوب‌های قانونی در وزارت نفت است.وزارت نفت باید امکان استفاده از نخبگان همه دانشگاه‌ها را داشته باشدنماینده ادوار مجلس با بیان اینکه بدون تردید به کارگیری دانشجویان نخبه و برتر دانشگاه های برتر برای وزارت نفت ضرورت جدی است، تصریح کرد: اما در این زمینه باید به گونه ای رفتار کرد که حداقل همه این دانشجویان در شرایطی مساوی برای ورود به بدنه وزارت نفت قرار گیرند. به عبارتی از دانشجویان صنعت نفت هم به درستی در حوزه صنعت نفت استفاده کنند.وی با اشاره به لغو این آزمون به حکم دیوان عدالت اداری گفت: بنابر ملاحظاتی فعلا این آزمون لغو شده است و فرصتی برای وزارت نفت خواهد بود که با یک بازنگری دقیق‌تر نسبت به برگزاری آزمون برنامه ریزی کند. البته باید ملاحظات علمی و نیازهای وزارت نفت را مورد توجه قرار دهد، و همچنین به این درخواست منطقی دانشجویان دانشگاه صنعت در حد مقدور توجه شود.برای دانشجویان ضریب بومی گزینی قرار دهیدکیانوش راد در پایان پیشنهاد داد: وزارت نفت برای این آزمون و در رابطه با درخواست این دانشجویان ضریب مشخصی برای ایجاد شرایط بومی گزینی در نظر گیرد تا این جذب نیرو در وزارت نفت به خوبی انجام گیرد و این دانشجویان هم به خواستشان برسند.
نماینده پیشین اهواز در گفتگو با «انرژی امروز»:

وزارت نفت در آزمون استخدامی به قانون بومی‌گزینی توجه کند

نماینده پیشین اهواز در مجلس تصریح کرد: استدلال‌های وزارت نفت برای جذب نخبگان همه دانشگاه‌ها ناصواب نیست؛ اما بومی گزینی نظر قانونگذار در موضوع استخدام‌ها است.

سمیه متقی

سمیه متقی
سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

اخبار دولت مجلس

نماینده پیشین اهواز در مجلس با بیان اینکه مسئولان شیوه درستی برای پاسخگویی به دانشجویان در پیش نگرفته‌اند، تصریح کرد: استدلال‌های وزارت نفت برای جذب نخبگان همه دانشگاه‌ها ناصواب نیست اما بومی گزینی نظر قانونگذار در موضوع استخدام‌ها است.

محمد کیانوش راد در گفتگو با خبرنگار سیاسی انرژی امروز درباره اختلافات دانشگاه صنعت نفت با وزارت نفت در رابطه با آزمون استخدامی این وزارتخانه گفت: وزارت نفت هنگاهی که دانشگاه صنعت نفت را در مناطق نفت خیز تاسیس کرد هدفش این بود که نیروهایی را تربیت کند که جذب بدنه وزارت نفت شود.

توقعات دانشجویان صنعت نفت با حمایت مسئولان استان همراه است

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه افزود: علی القاعده و ابتدای امر این انتظار وجود دارد که انجام امور استخدامی برای دانشجویانی که در این دانشگاه تحصیل کرده‌اند به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود. باید به این نکته هم توجه کنیم که کسانی که در دانشگاه نفت خوزستان تحصیل می‌کنند البته لزوما افراد بومی منطقه نیستند اما در مناطق نفت خیز جنوب تحصیل کرده اند در نتیجه توقعاتی که دانشجویان داشته‌اند و انعکاسی که در میان استان داشت؛ با حمایت مسئولان استان نیز مواجه شد.

متاسفانه در آستانه روز دانشجو، مسئولان این دانشگاه با آنها برخورد بدی داشتند

نماینده مردم اهواز در دوره ششم مجلس با بیان اینکه خواست این دانشجویان منطقی است، تصریح کرد: متاسفانه طی این اعتراضات، شاهد برخوردهای با عدم تحمل از سوی مسئولان این دانشگاه زیر مجموعه وزارت بودیم آن هم در آستانه روز دانشجو.

وی در ادامه افزود: تصمیم برخورد با دانشجویان معترض در چنین روزهایی امری ناصواب  و دور از انتظار از مسئولان وزارت نفت بوده است؛ به نظر می رسد باید مسئولان حوصله بیشتر در شنیدن سخنان دانشجویان و تلاش برای اقناع مطلوب آنها داشته باشند. این رفتار امری ضروری است و در این روزها برخی مسئولان وزارت نفت نیز به خوزستان سفر کنند تا در راستای حل و فصل این اختلافات به درستی عمل کنند.

مسئولان شیوه منطقی برای پاسخگویی به دانشجویان در پیش گیرند

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: امیدواریم این مسئولان شیوه منطقی و درست برای پاسخگویی به دانشجویان و توجه به تقاضای آنها و مسئولان محلی در پیش گیرند.

استدلال‌های وزارت نفت هم ناصواب نیست

وی در واکنش به دلایل وزارت نفت مبنی بر برگزاری آزمون با قواعد مشخص در راستای گزینش بهترین‌ها از همه دانشگاه‌های کشور گفت: استدلال وزارت نفت مبنی بر اینکه دانشجویان ممتاز دانشگاهی مانند صنعتی شریف را نباید به دلیل بومی نبودن کنار گذاشت و صرف بومی بودن فارغ التحصیل دانشگاه نفت استخدام شود؛ ناصوابی نیست.

کیانوش راد در ادامه افزود: اما باید توجه کرد که بیشترین فعالیت وزارت نفت در مناطق نفت خیز جنوب است و قاعدتا حضور نیروهایی که در درون استان و در بدنه وزارت نفت هستند، می‌تواند موثر باشد. توجه داشته باشید که در آتش سوزی های اخیر در چاه های نفت عمده افرادی که با فداکاری تمام در جهت اطفای حریق جانفشانی کردند؛ نیروهایی بودند که از مناطق نفت خیز جنوب بودند.

بومی گزینی نظر قانونگذار در جذب نیرو است

این چهره شاخص اصلاح‌طلبان خوزستان با بیان اینکه وزارت نفت باید امکان استفاده از نخبگان حوزه خود را از دانشگاه های مختلف بنابر ضوابط خود فراهم کند، تصریح کرد: البته توجه به کسانی که در دانشگاه صنعت نفت در جنوب تحصیل کرده اند، خلاف ضوابط نیست و به هر حال در استخدام های گوناگون به نحوی بومی گزینی مورد توجه قانونگذار بوده است و الان هم انتظار دانشجویان همین توجه به قانون و جذب نیرو بر اساس این چارچوب‌های قانونی در وزارت نفت است.

وزارت نفت باید امکان استفاده از نخبگان همه دانشگاه‌ها را داشته باشد

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه بدون تردید به کارگیری دانشجویان نخبه و برتر دانشگاه های برتر برای وزارت نفت ضرورت جدی است، تصریح کرد: اما در این زمینه باید به گونه ای رفتار کرد که حداقل همه این دانشجویان در شرایطی مساوی برای ورود به بدنه وزارت نفت قرار گیرند. به عبارتی از دانشجویان صنعت نفت هم به درستی در حوزه صنعت نفت استفاده کنند.

وی با اشاره به لغو این آزمون به حکم دیوان عدالت اداری گفت: بنابر ملاحظاتی فعلا این آزمون لغو شده است و فرصتی برای وزارت نفت خواهد بود که با یک بازنگری دقیق‌تر نسبت به برگزاری آزمون برنامه ریزی کند. البته باید ملاحظات علمی و نیازهای وزارت نفت را مورد توجه قرار دهد، و همچنین به این درخواست منطقی دانشجویان دانشگاه صنعت در حد مقدور توجه شود.

برای دانشجویان ضریب بومی گزینی قرار دهید

کیانوش راد در پایان پیشنهاد داد: وزارت نفت برای این آزمون و در رابطه با درخواست این دانشجویان ضریب مشخصی برای ایجاد شرایط بومی گزینی در نظر گیرد تا این جذب نیرو در وزارت نفت به خوبی انجام گیرد و این دانشجویان هم به خواستشان برسند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹