Advertisment مهار آتش براساس برنامه پیش می‌رود | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

مهار آتش براساس برنامه پیش می‌رود

رییس کمیسیون انرژی مجلس، آخرین جزییات مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید را تشریح کرد.
دبیر تحریریه
رییس کمیسیون انرژی مجلس، آخرین جزییات مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید را تشریح کرد.فریدون حسنوند در تشریح آخرین وضعیت اطفاء حریق چاه نفتی ۱۴۷ رگ سفید، گفت: از ساعات ابتدایی وقوع آتش سوزی در رگ سفید کمیسیون انرژی پیگیر چگونگی وقوع آتش سوزی در این میدان نفتی و نحوه اطفاء حریق شد و پس از چند روز از مسئولان وزارت نفت دعوت شد تا با حضور در کمیسیون توضیحاتی به اعضای ارائه دهند و بر این اساس مقرر شد ظرف مدت چند روز وزارت نفت یک گزارش اولیه بنویسد و به کمیسیون اعلام کند.رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: گزارش اولیه این آتش سوزی تهیه شده و کمیسیون انرژی از دستگاه های ذیربط نظارتی پیگیری کرده تا مدارک و نتایج بررسی های خود را به کمیسیون ارائه دهند، تادلایل و عوامل اصلی این اتفاق روشن شود.اگر تقصیر و قصوری در وقوع این حادثه باشد باید پیگیری قانونی شودوی ادامه داد: امروز با توجه به اینکه اولویت نخست اطفاء حریق و جلوگیری از هدررفت سرمایه های کشور است سعی شده یک محیط آرام برای مجموعه دخیل و درگیر در اطفاء حریق چاه رگ سفید فراهم شود.نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: براساس آخرین پیگیری ها وزارت نفت براساس جدول زمان بندی پیش بینی شده پیش رفته و انتظار می رود در موعد مقرر چاه نفتی رگ سفید اطفاء شود.رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس وظیفه ذاتی مجلس کمیسیون متبوعش به دنبال کشف عوامل اصلی بروز این حادثه است، تصریح کرد:اگر تقصیر و قصوری در وقوع این حادثه باشد باید پیگیری قانونی شود، اما هم اکنون باید تمامی افکار به این سمت برده شود که مجموعه ای که سرمایه کشور را می سوزاند مهار شود و پس از آن باید به سایر مسائل در کمیسیون و دستگاه های ذیربط رسیدگی شود.
حسنوند آخرین جزییات مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید را اعلام کرد:

مهار آتش براساس برنامه پیش می‌رود

رییس کمیسیون انرژی مجلس، آخرین جزییات مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید را تشریح کرد.
اخبار دولت مجلس

رییس کمیسیون انرژی مجلس، آخرین جزییات مهار آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید را تشریح کرد.

فریدون حسنوند در تشریح آخرین وضعیت اطفاء حریق چاه نفتی ۱۴۷ رگ سفید، گفت: از ساعات ابتدایی وقوع آتش سوزی در رگ سفید کمیسیون انرژی پیگیر چگونگی وقوع آتش سوزی در این میدان نفتی و نحوه اطفاء حریق شد و پس از چند روز از مسئولان وزارت نفت دعوت شد تا با حضور در کمیسیون توضیحاتی به اعضای ارائه دهند و بر این اساس مقرر شد ظرف مدت چند روز وزارت نفت یک گزارش اولیه بنویسد و به کمیسیون اعلام کند.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: گزارش اولیه این آتش سوزی تهیه شده و کمیسیون انرژی از دستگاه های ذیربط نظارتی پیگیری کرده تا مدارک و نتایج بررسی های خود را به کمیسیون ارائه دهند، تادلایل و عوامل اصلی این اتفاق روشن شود.
اگر تقصیر و قصوری در وقوع این حادثه باشد باید پیگیری قانونی شودوی ادامه داد: امروز با توجه به اینکه اولویت نخست اطفاء حریق و جلوگیری از هدررفت سرمایه های کشور است سعی شده یک محیط آرام برای مجموعه دخیل و درگیر در اطفاء حریق چاه رگ سفید فراهم شود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: براساس آخرین پیگیری ها وزارت نفت براساس جدول زمان بندی پیش بینی شده پیش رفته و انتظار می رود در موعد مقرر چاه نفتی رگ سفید اطفاء شود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس وظیفه ذاتی مجلس کمیسیون متبوعش به دنبال کشف عوامل اصلی بروز این حادثه است، تصریح کرد:اگر تقصیر و قصوری در وقوع این حادثه باشد باید پیگیری قانونی شود، اما هم اکنون باید تمامی افکار به این سمت برده شود که مجموعه ای که سرمایه کشور را می سوزاند مهار شود و پس از آن باید به سایر مسائل در کمیسیون و دستگاه های ذیربط رسیدگی شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹