Advertisment کرسنت به تعهداتش عمل کند | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کرسنت به تعهداتش عمل کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکسال از اعلام آمادگی ایران برای ارسال گاز به امارات می گذرد و در شرایط فعلی ما امیدواریم که طرف اماراتی هر چه زودتر مذاکراتش را انجام داده و با اجرای تعهداتش این قضیه حل و فصل شود.
سمیه متقی
 عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکسال از اعلام آمادگی ایران برای ارسال گاز به امارات می گذرد و در شرایط فعلی ما امیدواریم که طرف اماراتی هر چه زودتر مذاکراتش را انجام داده و با اجرای تعهداتش این قضیه حل و فصل شود.جلال میرزایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز ضمن حمایت از موضع وزیر نفت درباره آمادگی ایران برای اجرای تعهداتش در قبال صادرات گاز به امارات گفت: اینکه آقای زنگنه اعلام می کند از این به بعد نوبت کرسنت که اقدام کند و اگر اقدام نکند و گاز را تحویل نگیرد آنها هستند که تخلف کرده اند؛ نشانگر آن است که طرف اماراتی نیز طی این سال‌ها زیرساخت‌های لازم برای اجرای قرارداد و واردات گاز از ایران را فراهم نکرده است.وی در ادامه افزود: یکسال از اعلام آمادگی ایران می گذرد و آنچه تحت عنوان قرارداد کرسنت مطرح می‌شود هنوز اجرایی نشده است. این موضوع بیانگر آن است که طرف اماراتی هم به تعهداتش عمل نکرده است.موضع وزیر نفت کاملا منطقی و درست استنماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه موضع آقای زنگنه کاملا منطقی و درست است، تاکید کرد: در شرایط فعلی ما امیدواریم که طرف اماراتی هر چه زودتر مذاکراتش را انجام داده و با اجرای تعهداتش این قضیه حل و فصل شود.پیگیری در دادگاه‌های بین المللی بعید است مشکل کرسنت را حل کندوی با اشاره به اینکه کرسنت به محاکمی در قبال ایران مراجعه کرده است و می‌خواهد از ایران خسارت بگیرد، گفت: فعلا دادگاه حکمی درباره این پرونده نداده است و بعید است پیگیری های این چنین مشکل موجود را حل کند.عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید کرد: موضع و تصمیم گیری آقای زنگنه می‌تواند بر روند عملکرد شرکت اماراتی اثرگذار باشد چنانچه در راستای منافع کشور هم است.وی در ادامه افزود: کرسنت با روندی که در پیش گرفته است و با توجه به شواهد موجود مبنی بر عدم فراهم سازی زیرساخت‌ها و اجرای تعهدات طی سال‌های پیش از دولت احمدی نژاد نشان می‌دهد که آنها نیز پایبندی به تعهداتشان نداشتند.دادگاه موضع گیری رسمی مسئولان را مبنای قضاوت قرار دهندمیرزایی با اشاره به موضع گیری‌ها در داخل کشور در قبال پرونده کرسنت گفت: متاسفانه موضع گیری‌های صورت گرفته درباره کرسنت معمولا از سوی افرادی است که مسئولیتی در کشور ندارند و نظرات شخصی خاصی است از سوی طرف اماراتی به دادگاه منعکس می‌شود تا دادگاه را تحت تاثیر قراردهد.وی در پایان گفت: مسئولان کشور ما و وزارت نفت موضع مشخصی در قبال کرسنت دارند. نمونه اش هم سخنان جدید آقای زنگنه است. بنابراین امیدواریم مبنای قضاوت در دادگاه‌ها همین موضع‌گیری های رسمی باشد نه سخنان افراد غیر مسئول.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با «انرژی امروز» عنوان کرد:

کرسنت به تعهداتش عمل کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکسال از اعلام آمادگی ایران برای ارسال گاز به امارات می گذرد و در شرایط فعلی ما امیدواریم که طرف اماراتی هر چه زودتر مذاکراتش را انجام داده و با اجرای تعهداتش این قضیه حل و فصل شود.

سمیه متقی

سمیه متقی
سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

اخبار دولت مجلس

 عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکسال از اعلام آمادگی ایران برای ارسال گاز به امارات می گذرد و در شرایط فعلی ما امیدواریم که طرف اماراتی هر چه زودتر مذاکراتش را انجام داده و با اجرای تعهداتش این قضیه حل و فصل شود.

جلال میرزایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز ضمن حمایت از موضع وزیر نفت درباره آمادگی ایران برای اجرای تعهداتش در قبال صادرات گاز به امارات گفت: اینکه آقای زنگنه اعلام می کند از این به بعد نوبت کرسنت که اقدام کند و اگر اقدام نکند و گاز را تحویل نگیرد آنها هستند که تخلف کرده اند؛ نشانگر آن است که طرف اماراتی نیز طی این سال‌ها زیرساخت‌های لازم برای اجرای قرارداد و واردات گاز از ایران را فراهم نکرده است.

وی در ادامه افزود: یکسال از اعلام آمادگی ایران می گذرد و آنچه تحت عنوان قرارداد کرسنت مطرح می‌شود هنوز اجرایی نشده است. این موضوع بیانگر آن است که طرف اماراتی هم به تعهداتش عمل نکرده است.

موضع وزیر نفت کاملا منطقی و درست است

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه موضع آقای زنگنه کاملا منطقی و درست است، تاکید کرد: در شرایط فعلی ما امیدواریم که طرف اماراتی هر چه زودتر مذاکراتش را انجام داده و با اجرای تعهداتش این قضیه حل و فصل شود.

پیگیری در دادگاه‌های بین المللی بعید است مشکل کرسنت را حل کند

وی با اشاره به اینکه کرسنت به محاکمی در قبال ایران مراجعه کرده است و می‌خواهد از ایران خسارت بگیرد، گفت: فعلا دادگاه حکمی درباره این پرونده نداده است و بعید است پیگیری های این چنین مشکل موجود را حل کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید کرد: موضع و تصمیم گیری آقای زنگنه می‌تواند بر روند عملکرد شرکت اماراتی اثرگذار باشد چنانچه در راستای منافع کشور هم است.

وی در ادامه افزود: کرسنت با روندی که در پیش گرفته است و با توجه به شواهد موجود مبنی بر عدم فراهم سازی زیرساخت‌ها و اجرای تعهدات طی سال‌های پیش از دولت احمدی نژاد نشان می‌دهد که آنها نیز پایبندی به تعهداتشان نداشتند.

دادگاه موضع گیری رسمی مسئولان را مبنای قضاوت قرار دهند

میرزایی با اشاره به موضع گیری‌ها در داخل کشور در قبال پرونده کرسنت گفت: متاسفانه موضع گیری‌های صورت گرفته درباره کرسنت معمولا از سوی افرادی است که مسئولیتی در کشور ندارند و نظرات شخصی خاصی است از سوی طرف اماراتی به دادگاه منعکس می‌شود تا دادگاه را تحت تاثیر قراردهد.

وی در پایان گفت: مسئولان کشور ما و وزارت نفت موضع مشخصی در قبال کرسنت دارند. نمونه اش هم سخنان جدید آقای زنگنه است. بنابراین امیدواریم مبنای قضاوت در دادگاه‌ها همین موضع‌گیری های رسمی باشد نه سخنان افراد غیر مسئول.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹