Advertisment افزایش قیمت بنزین در صحن مجلس هم رای نمی‌آورد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

افزایش قیمت بنزین در صحن مجلس هم رای نمی‌آورد

عضو کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که افزایش قیمت بنزین در صحن علنی، همانند کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه رای نمی‌آورد.
دبیر تحریریه
عضو کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که افزایش قیمت بنزین در صحن علنی، همانند کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه رای نمی‌آورد.حسن بهرام نیا با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهای دولت در بودجه سال ۹۷، گفت: کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی‌ها با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالفت کردند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: حدود ۸۰ درصد از نمایندگان معتقدند که هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی با گفتمان حمایت از مردم مغایرت دارد و مخالف افزایش قیمت هستند.وی با بیان اینکه «مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی حرکتی در راستای حمایت از مردم و نظام و انقلاب است»، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه سوخت ارتباط مستقیم با گرانی، بیکاری و رکود دارد، لذا دلسوزان نظام و انقلاب نباید احساسی تصمیم گرفته و باید براساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرند. نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: یکی از واقعیت‌های امروز جامعه ما این است که با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت شود، لذا در صحن علنی مجلس نیز با تغییر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت می شود.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح برخی مسائل درباره بنزین دونرخی و سهمیه‌بندی بنزین، تصریح کرد: دونرخی شدن بنزین در مقام مقایسه با افزایش قیمت به عدالت نزدیک‌تر است، اما در این زمینه نیز مخالفت‌هایی در مجلس وجود دارد
پیش‌بینی بهرام نیا از سرنوشت گرانی بنزین؛

افزایش قیمت بنزین در صحن مجلس هم رای نمی‌آورد

عضو کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که افزایش قیمت بنزین در صحن علنی، همانند کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه رای نمی‌آورد.
اخبار دولت مجلس

عضو کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که افزایش قیمت بنزین در صحن علنی، همانند کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه رای نمی‌آورد.

حسن بهرام نیا با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهای دولت در بودجه سال ۹۷، گفت: کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی‌ها با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالفت کردند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: حدود ۸۰ درصد از نمایندگان معتقدند که هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی با گفتمان حمایت از مردم مغایرت دارد و مخالف افزایش قیمت هستند.

وی با بیان اینکه «مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی حرکتی در راستای حمایت از مردم و نظام و انقلاب است»، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه سوخت ارتباط مستقیم با گرانی، بیکاری و رکود دارد، لذا دلسوزان نظام و انقلاب نباید احساسی تصمیم گرفته و باید براساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرند.

 نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: یکی از واقعیت‌های امروز جامعه ما این است که با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت شود، لذا در صحن علنی مجلس نیز با تغییر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح برخی مسائل درباره بنزین دونرخی و سهمیه‌بندی بنزین، تصریح کرد: دونرخی شدن بنزین در مقام مقایسه با افزایش قیمت به عدالت نزدیک‌تر است، اما در این زمینه نیز مخالفت‌هایی در مجلس وجود دارد

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹