Advertisment کاهش مصرف خوب است اما فشار روی قشر ضعیف جامعه است | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کاهش مصرف خوب است اما فشار روی قشر ضعیف جامعه است

عضو کمیسیون انرژی معتقد است اینکه انرژی بی رویه مصرف می شود باید متعادل تر شود حرف خوب و بجایی است، اگر عملی شود.
فاطمه سادات نجفیان
عضو کمیسیون انرژی معتقد است اینکه انرژی بی رویه مصرف می شود باید متعادل تر شود حرف خوب و بجایی است، اگر عملی شود.سکینه الماسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز « انرژی امروز» در خصوص سخنان رئیس جمهور در روز ۲۲ بهمن و صرفه جویی در حامل های انرژی گفت:  اینکه گفته می شود مردم صرفه جویی کنند حرف خوبی است و اسلام هم بر این موضوع تاکید دارد ومی گوید نه افراط نه تفریط. اما موضوع اساسی این است که فشار در صرفه جویی بر روی قشر ضعف جامعه است.وی با بیان اینکه شخصی که چند ماشین دارد، برایش فرقی نمی کند پول را کجا و چگونه هزینه کند گفت: فشار روی آن فردی است که دار و ندار زندگی اش فقط یک پراید است و می خواهد مسافرکشی کند و امرار معاش کند.الماسی در پایان خاطر نشان کرد، اینکه انرژی بی رویه مصرف می شود باید متعادل تر شود حرف خوب و بجایی است، اگر عملی شود.
سکینه الماسی در گفتگو با انرژی امروز مطرح کرد/

کاهش مصرف خوب است اما فشار روی قشر ضعیف جامعه است

عضو کمیسیون انرژی معتقد است اینکه انرژی بی رویه مصرف می شود باید متعادل تر شود حرف خوب و بجایی است، اگر عملی شود.
اخبار دولت مجلس

عضو کمیسیون انرژی معتقد است اینکه انرژی بی رویه مصرف می شود باید متعادل تر شود حرف خوب و بجایی است، اگر عملی شود.

سکینه الماسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز « انرژی امروز» در خصوص سخنان رئیس جمهور در روز ۲۲ بهمن و صرفه جویی در حامل های انرژی گفت:  اینکه گفته می شود مردم صرفه جویی کنند حرف خوبی است و اسلام هم بر این موضوع تاکید دارد ومی گوید نه افراط نه تفریط. اما موضوع اساسی این است که فشار در صرفه جویی بر روی قشر ضعف جامعه است.

وی با بیان اینکه شخصی که چند ماشین دارد، برایش فرقی نمی کند پول را کجا و چگونه هزینه کند گفت: فشار روی آن فردی است که دار و ندار زندگی اش فقط یک پراید است و می خواهد مسافرکشی کند و امرار معاش کند.

الماسی در پایان خاطر نشان کرد، اینکه انرژی بی رویه مصرف می شود باید متعادل تر شود حرف خوب و بجایی است، اگر عملی شود.

کد خبر: 
۱۹۸۰۱
منبع خبر: 

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹