Advertisment وضعیت سوخت کوزران پس از زلزله کاملا مطلوب است | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

وضعیت سوخت کوزران پس از زلزله کاملا مطلوب است

بخشدار کوزران از روند مطلوب ارسال نفت سفید، کپسول گاز مایع و بنزین جهت مجاری عرضه فرآورده های نفتی پس از وقوع زلزله در این بخش خبر داد.
پانیسا حسن زاده
بخشدار کوزران از روند مطلوب ارسال نفت سفید، کپسول گاز مایع و بنزین جهت مجاری عرضه فرآورده های نفتی پس از وقوع زلزله در این بخش خبر داد.به گزارش انرژی امروز، رئیس ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه پس از بازدید از بخش کوزران و دیدار با بخشدار بر ادامه روند سوخترسانی مطلوب یه این بخش تاکید کرد.رضا فروردین همچنین پس از حضور در شهر ثلاث باباجانی و نظارت بر توزیع کانترهای سیار سوخترسان، در دیدار با بخشدار مرکزی این شهرستان در خصوص ادامه روند توزیع نفت سفید گفت و گو کردوی سپس به همراه بخشدار ازگله از تاسیسات سیلندر پرکنی این شهر که بصورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد، بازدید کرد.

وضعیت سوخت کوزران پس از زلزله کاملا مطلوب است

بخشدار کوزران از روند مطلوب ارسال نفت سفید، کپسول گاز مایع و بنزین جهت مجاری عرضه فرآورده های نفتی پس از وقوع زلزله در این بخش خبر داد.
اخبار سوخت

بخشدار کوزران از روند مطلوب ارسال نفت سفید، کپسول گاز مایع و بنزین جهت مجاری عرضه فرآورده های نفتی پس از وقوع زلزله در این بخش خبر داد.

به گزارش انرژی امروز، رئیس ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه پس از بازدید از بخش کوزران و دیدار با بخشدار بر ادامه روند سوخترسانی مطلوب یه این بخش تاکید کرد.

رضا فروردین همچنین پس از حضور در شهر ثلاث باباجانی و نظارت بر توزیع کانترهای سیار سوخترسان، در دیدار با بخشدار مرکزی این شهرستان در خصوص ادامه روند توزیع نفت سفید گفت و گو کرد

وی سپس به همراه بخشدار ازگله از تاسیسات سیلندر پرکنی این شهر که بصورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد، بازدید کرد.

کد خبر: 
۱۶۸۶۶

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹