Advertisment 25 برند سوخت فعال شدند؛ 66 برند در نوبت | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

۲۵ برند سوخت فعال شدند؛ ۶۶ برند در نوبت

معاون وزیر نفت گفت: ۸۶ شرکت برای برندینگ جایگاه‌های سوخت ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۵ شرکت در حال حاضر فعال هستند.
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۸۶ شرکت برای برندینگ جایگاه‌های سوخت ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۵ شرکت در حال حاضر فعال هستند.علیرضا صادق آبادی، با اشاره به حضورش در نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ الزامی مبنی بر حضور جایگاه‌داران در طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت وجود ندارد اما نباید افراد در کسب و کار یکدیگر دخالت کنند لذا فردی که در قالب طرح برندینگ فعالیت می‌کند نباید برای افرادی که خارج از این طرح فعالیت می‌کنند و بالعکس مشکلی ایجاد کنند.مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه زمانی که اجباری وجود ندارد بین برندی که هزار جایگاه را تحت پوشش قرار داده و شخصی که یک جایگاه دارد تفاوتی قائل نیستیم، افزود: اگر جایگاه‌داری صرفه و صلاح خود را در این دید که در زیرمجموعه برند قرار گیرد می‌تواند اقدام به این کار کند در غیر این صورت هیچ اجباری وجود ندارد.وی ادامه داد: اگر اجباری در این طرح قرار داده شده بود و اظهار می شد که اگر جایگاه‌داران عضو برند نشوند به آنها سوخت و پول داده نمی شود و یا با آنها کار نمی‌شد باید نگرانی ایجاد می شد اما در حال حاضر جای نگرانی وجود ندارد البته گفته نمی‌شود طرحی که تدوین شده مشکل ندارد اما این طرح باید بازخوردهای خود را در مرحله اجرا اخذ کند.معاون وزیر نفت با بیان اینکه صبح امروز با جایگاه دارانی که در قالب برند فعالیت می‌کردند و جایگاه‌دارانی که خارج از برند فعالیت می‌کردند جلسه‌ای تشکیل شد ادامه داد: همین که این آزادی وجود دارد که جایگاه‌داران می‌توانند در قالب طرح برندینگ باشند یا نباشند یعنی اینکه منافع‌شان به خطر نمی‌افتد و تمامی خدمات به آنها داده می‌شود.صادق آبادی افزود: اگر آیین‌نامه‌ای وجود داشته که بین شرکت‌های صاحب برند و زنجیره‌ای و جایگاه‌های شخصی تفاوتی قائل شده اصلاح می‌شود.وی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه تدوین شده افرادی که توانایی مالی و اجرایی داشتند مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ادامه داد: افرادی که شرکت‌های برند را تشکیل داده‌اند همه جایگاه‌دار بوده‌اند و شخصی از صنف رستوران‌داری برای اخذ برند اقدام نکرده است اما تصمیم گرفته‌اند که کسب و کار خود را توسعه دهند و از فرصت برندسازی برای توسعه کسب و کار خود استفاده کرده اند.مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ شرکت در طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت فعال هستند، تصریح کرد: ۸۶ شرکت در طرح برندسازی سوخت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تاکنون ۲۵ شرکت فعال شده‌اند.
صادق آبادی خبر داد:

۲۵ برند سوخت فعال شدند؛ ۶۶ برند در نوبت

معاون وزیر نفت گفت: ۸۶ شرکت برای برندینگ جایگاه‌های سوخت ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۵ شرکت در حال حاضر فعال هستند.
اخبار سوخت

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۸۶ شرکت برای برندینگ جایگاه‌های سوخت ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۵ شرکت در حال حاضر فعال هستند.

علیرضا صادق آبادی، با اشاره به حضورش در نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ الزامی مبنی بر حضور جایگاه‌داران در طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت وجود ندارد اما نباید افراد در کسب و کار یکدیگر دخالت کنند لذا فردی که در قالب طرح برندینگ فعالیت می‌کند نباید برای افرادی که خارج از این طرح فعالیت می‌کنند و بالعکس مشکلی ایجاد کنند.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه زمانی که اجباری وجود ندارد بین برندی که هزار جایگاه را تحت پوشش قرار داده و شخصی که یک جایگاه دارد تفاوتی قائل نیستیم، افزود: اگر جایگاه‌داری صرفه و صلاح خود را در این دید که در زیرمجموعه برند قرار گیرد می‌تواند اقدام به این کار کند در غیر این صورت هیچ اجباری وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر اجباری در این طرح قرار داده شده بود و اظهار می شد که اگر جایگاه‌داران عضو برند نشوند به آنها سوخت و پول داده نمی شود و یا با آنها کار نمی‌شد باید نگرانی ایجاد می شد اما در حال حاضر جای نگرانی وجود ندارد البته گفته نمی‌شود طرحی که تدوین شده مشکل ندارد اما این طرح باید بازخوردهای خود را در مرحله اجرا اخذ کند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه صبح امروز با جایگاه دارانی که در قالب برند فعالیت می‌کردند و جایگاه‌دارانی که خارج از برند فعالیت می‌کردند جلسه‌ای تشکیل شد ادامه داد: همین که این آزادی وجود دارد که جایگاه‌داران می‌توانند در قالب طرح برندینگ باشند یا نباشند یعنی اینکه منافع‌شان به خطر نمی‌افتد و تمامی خدمات به آنها داده می‌شود.

صادق آبادی افزود: اگر آیین‌نامه‌ای وجود داشته که بین شرکت‌های صاحب برند و زنجیره‌ای و جایگاه‌های شخصی تفاوتی قائل شده اصلاح می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه تدوین شده افرادی که توانایی مالی و اجرایی داشتند مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ادامه داد: افرادی که شرکت‌های برند را تشکیل داده‌اند همه جایگاه‌دار بوده‌اند و شخصی از صنف رستوران‌داری برای اخذ برند اقدام نکرده است اما تصمیم گرفته‌اند که کسب و کار خود را توسعه دهند و از فرصت برندسازی برای توسعه کسب و کار خود استفاده کرده اند.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ شرکت در طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت فعال هستند، تصریح کرد: ۸۶ شرکت در طرح برندسازی سوخت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تاکنون ۲۵ شرکت فعال شده‌اند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹