Advertisment آماده باش شرکت پخش برای سوخت‌رسانی در سرما | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

آماده باش شرکت پخش برای سوخت‌رسانی در سرما

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با توجه به اطلاعیه شماره ۹۹ هواشناسی کشور، مبنی بر بارش باران ، برف و وزش باد شدید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آتی، به کلیه مدیران مناطق این شرکت در سراسر کشور، دستور آماده‌باش داد.
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با توجه به اطلاعیه شماره ۹۹ هواشناسی کشور، مبنی بر بارش باران ، برف و وزش باد شدید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آتی، به کلیه مدیران مناطق این شرکت در سراسر کشور، دستور آماده‌باش داد.   به گزارش انرژی امروز، متن اطلاعیه‌ای که سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، برای مدیران مناطق ۳۷ گانه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ارسال کرده، به شرح ذیل است :‏ بنابر اطلاعیه شماره ۹۹ هواشناسی کشوری مورخ ۹۶,۱۱.۲۱ برای روز دوشنبه وسه‌شنبه آتی، بارش باران، برف و وزش باد شدید در سطح استان تهران و کاهش دید و لغزندگی جاده‌های کوهستانی، به علت مه‌آلودگی، کولاک و برف، پیش بینی می‌شود، لذا مقتضی است جهت جلوگیری از خطرات و مشکلات احتمالی برای مردم عزیز کشورمان، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.تمهیدات مد نظر به صورت عام به شرح ذیل، می‌باشد:۱- کمیته‌هاى بحران تشکیل و تصمیمات مقتضى، اتخاذ گردد.۲-موجودى جایگاه‌ها کنترل و به صورت کامل، تامین گردد.۳- تعدادى ظروف ١٠ و ٢٠ لیترى حامل سوخت، در جایگاه‌هاى مسیرهاى سردسیر و برف‌گیر، براى امداد‌رسانى‌هاى احتمالى به هموطنانی که در راه مانده‌اند، تهیه و تامین شود.۴- دیزل ژنراتورها در تمام جایگاه‌های مورد نظر، کنترل و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.۵- کلیه مناطق ۳۷ گانه، می‌بایست آمادگى کامل برای خدمت‌رسانی و اسکان هموطنان در راه مانده را، داشته باشند و بدین منظور، کلیه تمهیدات لازم اندیشیده شود.۶- موارد فوق به تمام مجارى عرضه در مناطق مورد نظر، ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود.در پایان از کلیه مدیران مناطق، درخواست می‌شود، گزارش اقدامات احتیاطى را به ستاد ارسال فرمایند.

آماده باش شرکت پخش برای سوخت‌رسانی در سرما

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با توجه به اطلاعیه شماره ۹۹ هواشناسی کشور، مبنی بر بارش باران ، برف و وزش باد شدید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آتی، به کلیه مدیران مناطق این شرکت در سراسر کشور، دستور آماده‌باش داد.
اخبار سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با توجه به اطلاعیه شماره ۹۹ هواشناسی کشور، مبنی بر بارش باران ، برف و وزش باد شدید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آتی، به کلیه مدیران مناطق این شرکت در سراسر کشور، دستور آماده‌باش داد.   

به گزارش انرژی امروز، متن اطلاعیه‌ای که سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، برای مدیران مناطق ۳۷ گانه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ارسال کرده، به شرح ذیل است :

‏ بنابر اطلاعیه شماره ۹۹ هواشناسی کشوری مورخ ۹۶,۱۱.۲۱ برای روز دوشنبه وسه‌شنبه آتی، بارش باران، برف و وزش باد شدید در سطح استان تهران و کاهش دید و لغزندگی جاده‌های کوهستانی، به علت مه‌آلودگی، کولاک و برف، پیش بینی می‌شود، لذا مقتضی است جهت جلوگیری از خطرات و مشکلات احتمالی برای مردم عزیز کشورمان، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

تمهیدات مد نظر به صورت عام به شرح ذیل، می‌باشد:

۱- کمیته‌هاى بحران تشکیل و تصمیمات مقتضى، اتخاذ گردد.

۲-موجودى جایگاه‌ها کنترل و به صورت کامل، تامین گردد.

۳- تعدادى ظروف ١٠ و ٢٠ لیترى حامل سوخت، در جایگاه‌هاى مسیرهاى سردسیر و برف‌گیر، براى امداد‌رسانى‌هاى احتمالى به هموطنانی که در راه مانده‌اند، تهیه و تامین شود.

۴- دیزل ژنراتورها در تمام جایگاه‌های مورد نظر، کنترل و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.

۵- کلیه مناطق ۳۷ گانه، می‌بایست آمادگى کامل برای خدمت‌رسانی و اسکان هموطنان در راه مانده را، داشته باشند و بدین منظور، کلیه تمهیدات لازم اندیشیده شود.

۶- موارد فوق به تمام مجارى عرضه در مناطق مورد نظر، ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود.

در پایان از کلیه مدیران مناطق، درخواست می‌شود، گزارش اقدامات احتیاطى را به ستاد ارسال فرمایند.

کد خبر: 
۱۹۷۴۶

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹