Advertisment انتظار داریم بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

انتظار داریم بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: برجام به معنای بازکردن درهای کشور به روی تولید خارجی نیست.
دبیر تحریریه
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: برجام به معنای بازکردن درهای کشور به روی تولید خارجی نیست و این سیاست تاکنون دنبال نشده است.منصور معظمی روز دوشنبه در حاشیه مراسم نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمانن توسعه و گسترس صنایع ایران در جمع خبرنگاران افزود: برجام یک فرصت و زمینه ساز فراهم شدن امکانات بیرون در داخل کشور با حفظ توانمندی داخلی است.وی اظهارداشت: برجام در واقع کمکی برای افزایش توانمندی داخلی است برای مثال در صنعت خودرو، هم‌اکنون ۱۹ میلیون خودرو در کشور است و تقریبا هر خانوار یک خودرو دارد و این در زندگی روزمره بی‌تاثیر نیست؛ این در حالی است که مردم رضایتمندی مورد نظر خود را ندارند و ما باید تلاش کنیم تا رضایت مردم را فراهم کنیم.معظمی گفت: پس از برجام شش قرارداد در صنعت خودرو منعقد شده که دو تای آن اجرایی شده و محصول آن در بازار وجود دارد و در قراردادهای خودرویی بحث واردات نیست و بحث سرمایه‌گذاری است و بعد از مسیر فروش مجددا سرمایه‌گذاری شد که این شرکت‌ها پول‌های خود را واریز و اشتغال ایجاد کردند.وی بیان کرد: در بحث برجام براساس قراردادهای منعقد شده هشت میلیارد دلار قرارداد امضا شده که ۵.۵ میلیارد دلار قرارداد اجرایی شده و این فرصتی است و برای کشور ما که نیاز به حل مشکل اشتغال است هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری نیست و سرمایه‌گذاری نیز با استفاده از منابع داخلی و خارجی باشد.رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: به نظر من صنعت خودرو بیشترین استفاده را از برجام کرده و اخیرا نیز قرارداد توتال منعقد شده و این هم فرصت خوبی بوده که وزارت نفت انجام داده و ما باید تلاش کنیم بخش خصوصی به سمت مشارکت هر چه بیشتر حرکت کند.وی در ادامه گفت: در بحث مبادلات بانکی نیز ما هم‌اکنون مبادلات بانکی انجام می دهیم آن چیزی که ما انتظار داریم بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند؛ هنوز اتفاق نیفتاده است. بانک‌های بزرگ به دلیل شرارت‌های آمریکایی‌ها و محدودیت‌هایی که برایشان وجود دارند بیش از حد محافظه کار هستند که البته وزارت خارجه پیگیری‌های لازم را انجام می دهدمعظمی گفت: ما از اروپایی‌ها و بانک‌ها خارجی انتظار داریم که فعال تر باشند و متناسب با مواردات سیاسی مواردات اقتصادی هم داشه باشیم.وی درباره سرمایه‌گذاری خودرو در عراق گفت: در گذشته سرمایه‌گذاری کردیم و محدودیت‌هایی مواجه شده و با صحبت‌هایی که با وزیر صنایع عراق داشتیم که این محدودیت‌ها برطرف شود.رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: ما به دنبال رانت نیستیم و می گوییم که در عراق دارای مزیت هستیم و باید از آن استفاده کنیم که وزیر صنعت عراق نیز قول دادند که محرومیت‌های برطرف شود تا بتوانیم محصولات خود را صادر کنیم.معظمی اظهارداشت: خودروسازان ما هم اکنون در کشورهای الجزایر و مراکش سرمای گذاری کرده و فعال هستند و آورده داشته اند چرا که این بنگاه‌ها اقتصادی هستند و براساس توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند.
رییس ایدرو:

انتظار داریم بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: برجام به معنای بازکردن درهای کشور به روی تولید خارجی نیست.
اخبار شرکتها

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: برجام به معنای بازکردن درهای کشور به روی تولید خارجی نیست و این سیاست تاکنون دنبال نشده است.

منصور معظمی روز دوشنبه در حاشیه مراسم نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمانن توسعه و گسترس صنایع ایران در جمع خبرنگاران افزود: برجام یک فرصت و زمینه ساز فراهم شدن امکانات بیرون در داخل کشور با حفظ توانمندی داخلی است.

وی اظهارداشت: برجام در واقع کمکی برای افزایش توانمندی داخلی است برای مثال در صنعت خودرو، هم‌اکنون ۱۹ میلیون خودرو در کشور است و تقریبا هر خانوار یک خودرو دارد و این در زندگی روزمره بی‌تاثیر نیست؛ این در حالی است که مردم رضایتمندی مورد نظر خود را ندارند و ما باید تلاش کنیم تا رضایت مردم را فراهم کنیم.

معظمی گفت: پس از برجام شش قرارداد در صنعت خودرو منعقد شده که دو تای آن اجرایی شده و محصول آن در بازار وجود دارد و در قراردادهای خودرویی بحث واردات نیست و بحث سرمایه‌گذاری است و بعد از مسیر فروش مجددا سرمایه‌گذاری شد که این شرکت‌ها پول‌های خود را واریز و اشتغال ایجاد کردند.

وی بیان کرد: در بحث برجام براساس قراردادهای منعقد شده هشت میلیارد دلار قرارداد امضا شده که ۵.۵ میلیارد دلار قرارداد اجرایی شده و این فرصتی است و برای کشور ما که نیاز به حل مشکل اشتغال است هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری نیست و سرمایه‌گذاری نیز با استفاده از منابع داخلی و خارجی باشد.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: به نظر من صنعت خودرو بیشترین استفاده را از برجام کرده و اخیرا نیز قرارداد توتال منعقد شده و این هم فرصت خوبی بوده که وزارت نفت انجام داده و ما باید تلاش کنیم بخش خصوصی به سمت مشارکت هر چه بیشتر حرکت کند.

وی در ادامه گفت: در بحث مبادلات بانکی نیز ما هم‌اکنون مبادلات بانکی انجام می دهیم آن چیزی که ما انتظار داریم بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند؛ هنوز اتفاق نیفتاده است. بانک‌های بزرگ به دلیل شرارت‌های آمریکایی‌ها و محدودیت‌هایی که برایشان وجود دارند بیش از حد محافظه کار هستند که البته وزارت خارجه پیگیری‌های لازم را انجام می دهد

معظمی گفت: ما از اروپایی‌ها و بانک‌ها خارجی انتظار داریم که فعال تر باشند و متناسب با مواردات سیاسی مواردات اقتصادی هم داشه باشیم.

وی درباره سرمایه‌گذاری خودرو در عراق گفت: در گذشته سرمایه‌گذاری کردیم و محدودیت‌هایی مواجه شده و با صحبت‌هایی که با وزیر صنایع عراق داشتیم که این محدودیت‌ها برطرف شود.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: ما به دنبال رانت نیستیم و می گوییم که در عراق دارای مزیت هستیم و باید از آن استفاده کنیم که وزیر صنعت عراق نیز قول دادند که محرومیت‌های برطرف شود تا بتوانیم محصولات خود را صادر کنیم.

معظمی اظهارداشت: خودروسازان ما هم اکنون در کشورهای الجزایر و مراکش سرمای گذاری کرده و فعال هستند و آورده داشته اند چرا که این بنگاه‌ها اقتصادی هستند و براساس توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹