رفتن به محتوای اصلی
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تقدیر بیطرف درباره نمایشگاه تجهیزات نفت خوزستان

معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت طی نامه از اهتمام‌،مساعدت و حمایت‌های ارزشمند رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در برپایی نمایشگاه ساخت تجهیزات نفت خوزستان تقدیر و تشکر کرد.
دبیر تحریریه
معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت طی نامه از اهتمام‌،مساعدت و حمایت‌های ارزشمند رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در برپایی نمایشگاه ساخت تجهیزات نفت خوزستان تقدیر و تشکر کرد.به گزارش انرژی امروز، در نامه حبیب الله بیطرف خطاب به مهندس رضا طاهری، رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، آمده است: «احتراما بدین وسیله از اهتمام‌، مساعدت و حمایت‌های ارزشمند جنابعالی و همکاران محترم روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در خصوص تخصیص فضا‌، طراحی و برپایی میز اختصاصی معاونت مهندسی‌، پژوهش و فناوری وزارت نفت‌، برگزاری پانل تخصصی و اقدامات پشتیبانی در محل نهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان صمیمانه تشکر و قدرانی می‌نماید.از درگاه ایزد متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی و سایر همکاران محترم مسئلت دارد».

تقدیر بیطرف درباره نمایشگاه تجهیزات نفت خوزستان

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
در نامه‌ای به روابط عمومی نفتخیز جنوب صورت گرفت؛

تقدیر بیطرف درباره نمایشگاه تجهیزات نفت خوزستان

معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت طی نامه از اهتمام‌،مساعدت و حمایت‌های ارزشمند رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در برپایی نمایشگاه ساخت تجهیزات نفت خوزستان تقدیر و تشکر کرد.
اخبار شرکتها

معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت طی نامه از اهتمام‌،مساعدت و حمایت‌های ارزشمند رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در برپایی نمایشگاه ساخت تجهیزات نفت خوزستان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش انرژی امروز، در نامه حبیب الله بیطرف خطاب به مهندس رضا طاهری، رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، آمده است: «احتراما بدین وسیله از اهتمام‌، مساعدت و حمایت‌های ارزشمند جنابعالی و همکاران محترم روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در خصوص تخصیص فضا‌، طراحی و برپایی میز اختصاصی معاونت مهندسی‌، پژوهش و فناوری وزارت نفت‌، برگزاری پانل تخصصی و اقدامات پشتیبانی در محل نهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان صمیمانه تشکر و قدرانی می‌نماید.از درگاه ایزد متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی و سایر همکاران محترم مسئلت دارد».

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹