Advertisment ادغام بخش ریلی شرکت‌های زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ادغام بخش ریلی شرکت‌های زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه

مهم‌ترین دلیل ادغام بخش ریلی زیمنس و آلستوم، نگرانی از ورود شرکت CRRC چین به بازار اروپا است که به تنهایی دو برابر مجموع بخش ریلی زیمنس و آلستوم قدرت دارد.
فاطمه لطفی
ادغام بخش ریلی شرکت‌های زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه در اتحادیه اروپا شک و تردید زیادی را به وجود آورده است. دلیل اصلی این نگرانی‌ها امکان رقابت شرکت‌های کوچک‌تر با این اتحاد بوده است.مذاکرات اولیه برای ادغام بخش ریلی دو شرکت‌ زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه در اتحادیه اروپا سوالات زیادی را در مورد دلیل این اقدام به وجود آورده است. اما دلیل اصلی این نگرانی‌ها امکان رقابت شرکت‌های کوچک‌تر با این اتحاد بوده است.این دو شرکت بخش بزرگی از قراردادهای ریلی اروپا را به خود اختصاص می‌دهند و رقبای کمی در بازار اروپا دارند که اکثرا در بخش قطارهای سریع‌السیر و مترو فعال‌اند. با ادغام این دو شرکت رقبای اروپایی نخواهند توانست در میدان مقاومت کنند و این موضوع، بخش اقتصادی اتحادیه اروپا را دچار نگرانی کرده است.مهم‌ترین دلیل تصمیم دو شرکت بزرگ ریلی اروپا به اتحاد را نگرانی از ورود شرکت CRRC چین به بازار اروپا است. این شرکت بزرگ چینی که به تنهایی دو برابر مجموع بخش ریلی دو شرکت زیمنس و آلستوم قدرت دارد، فقط ۸ درصد بازارش خارج از چین است. اما این شرکت در سال‌های اخیر قراردادهایی را با چند کشور اروپایی منعقد کرده است.در سال ۲۰۱۶ شرکت CRRC قرارداد تحویل ۳ قطار الکتریکی را با جمهوری چک امضاء کرد. دوسال قبل از این قرارداد، این شرکت قرارداد مشابهی را با مقدونیه به امضاء رسانده بود. در سال جاری میلادی نیز این شرکت برای تامین لکوموتیوهای الکتریکی پیشنهادی را به صربستان ارائه کرده است.همچنین طبق گزارش چاینا دیلی، شرکت CRRC در راستای گسترش بازار خود، قصد دارد بخش ریلی شرکت «آشکودا» کشور چک را تصاحب کند.مسلما با توسعه CRRC در اروپا رقابت برای شرکت‌های آلستوم و زیمنس به شدت سخت خواهد شد. این موضوع باعث شده تا این دو شرکت برای متحد شدن تلاش کنند. مذاکرات اتحاد زیمنس و آلستوم در ماه سپتامبر آغاز شده و ممکن است تا ۱۲ ماه آینده به طول انجامد. 
به دلیل نگران از گسترش نفوذ چین به اتحادیه اروپا انجام می‌شود:

ادغام بخش ریلی شرکت‌های زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه

مهم‌ترین دلیل ادغام بخش ریلی زیمنس و آلستوم، نگرانی از ورود شرکت CRRC چین به بازار اروپا است که به تنهایی دو برابر مجموع بخش ریلی زیمنس و آلستوم قدرت دارد.
اخبار شرکتها

ادغام بخش ریلی شرکت‌های زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه در اتحادیه اروپا شک و تردید زیادی را به وجود آورده است. دلیل اصلی این نگرانی‌ها امکان رقابت شرکت‌های کوچک‌تر با این اتحاد بوده است.

مذاکرات اولیه برای ادغام بخش ریلی دو شرکت‌ زیمنس آلمان و آلستوم فرانسه در اتحادیه اروپا سوالات زیادی را در مورد دلیل این اقدام به وجود آورده است. اما دلیل اصلی این نگرانی‌ها امکان رقابت شرکت‌های کوچک‌تر با این اتحاد بوده است.این دو شرکت بخش بزرگی از قراردادهای ریلی اروپا را به خود اختصاص می‌دهند و رقبای کمی در بازار اروپا دارند که اکثرا در بخش قطارهای سریع‌السیر و مترو فعال‌اند. با ادغام این دو شرکت رقبای اروپایی نخواهند توانست در میدان مقاومت کنند و این موضوع، بخش اقتصادی اتحادیه اروپا را دچار نگرانی کرده است.

مهم‌ترین دلیل تصمیم دو شرکت بزرگ ریلی اروپا به اتحاد را نگرانی از ورود شرکت CRRC چین به بازار اروپا است. این شرکت بزرگ چینی که به تنهایی دو برابر مجموع بخش ریلی دو شرکت زیمنس و آلستوم قدرت دارد، فقط ۸ درصد بازارش خارج از چین است. اما این شرکت در سال‌های اخیر قراردادهایی را با چند کشور اروپایی منعقد کرده است.

در سال ۲۰۱۶ شرکت CRRC قرارداد تحویل ۳ قطار الکتریکی را با جمهوری چک امضاء کرد. دوسال قبل از این قرارداد، این شرکت قرارداد مشابهی را با مقدونیه به امضاء رسانده بود. در سال جاری میلادی نیز این شرکت برای تامین لکوموتیوهای الکتریکی پیشنهادی را به صربستان ارائه کرده است.

همچنین طبق گزارش چاینا دیلی، شرکت CRRC در راستای گسترش بازار خود، قصد دارد بخش ریلی شرکت «آشکودا» کشور چک را تصاحب کند.

مسلما با توسعه CRRC در اروپا رقابت برای شرکت‌های آلستوم و زیمنس به شدت سخت خواهد شد. این موضوع باعث شده تا این دو شرکت برای متحد شدن تلاش کنند. مذاکرات اتحاد زیمنس و آلستوم در ماه سپتامبر آغاز شده و ممکن است تا ۱۲ ماه آینده به طول انجامد.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹