Advertisment تولید محصولاتی با ارزش افزوده در پارس جنوبی | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تولید محصولاتی با ارزش افزوده در پارس جنوبی

هم‌اکنون،روازنه ۱۵۰ تن گاز غنی از پالایشگاه ایلام دریافت و در پالایشگاه چهارم مجتمع گازپارس جنوبی محصولات با ارزش افزوده آن جداسازی می‌شود.
فاطمه سادات نجفیان
هم‌اکنون،روازنه ۱۵۰ تن گاز غنی از پالایشگاه ایلام دریافت و در پالایشگاه چهارم مجتمع گازپارس جنوبی محصولات با ارزش افزوده آن جداسازی می‌شود. به گزارش انرژی امروز؛ بهزادسالاری، سرپرست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پالایشگاه گازایلام روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن برش هیدروکربوری شامل پروپان، بوتان،میعانات گازی و اتان تولید می‌کند.به گفته وی؛ مطابق طراحیپیش‌بینی شده بود که این گاز به پتروشیمی ایلام ارسال و مواد با ارزش آن ازگاز جداسازی و ارزش افزوده ایجاد شود.وی افزود: عدم تکمیل پتروشیمی ایلام در سال‌های اخیر باعث شد، این محصولات با ارزش در سال‌های گذشته فلر شود.سالاریبا بیان اینکه سوزاندن این گاز علاوه بر از بین رفتن محصولات با ارزش باعثآلودگی محیط زیست می‌شد، گفت: در سال گذشته با پیشنهاد مدیر هماهنگی ونظارت بر تولید گاز و با توجه به ظرفیت موجود در پالایشگاه چهارم مقرر شداین گاز به پالایشگاه چهارم ارسال شود و در اینجا محصولات با ارزش از گازجدا شود.وی گفت: تنها برای طراحی این طرح، مشاور ۶ ماه زمان به اضافه مبلغ سنگینی درخواست کرده بود.به گفته سالاری؛ با توجه به این پیشنهاد و بر مبنای برآورد مشاور اجرای این پروژه چندین میلیارد هزینه داشت.سرپرستپالایشگاه چهارم پارس جنوبی با ذکر این توضیحات، گفت: با توجه به هزینهبالای درخواست شده توسط مشاور، تیم مهندسی خود پالایشگاه این کار را برعهده گرفت و در مدت ۴ ماه این پروژه را طراحی، اجرا و راه‌اندازی کرد.وی با بیان اینکه این پروژه با هزینه بسیار کمی انجام شد، افزود: برای اینپروژه ۳۵ هزار نفر ساعت صرف فعالیت‌های مهندسی، ایمنی، خدماتی، تعمیرات وراه‌اندازی شد.به گفته وی، در حال حاضر پالایشگاه چهارم این قابلیت را دارد، که روزانه ۱۵۰ تن برش هیدروکربوری از پالایشگاه گاز ایلام دریافت کند.وی اظهار امیدواری کرد: در فاز دوم تا پایان آذر، روزانه ۳۰۰ تن از این گاز غنی در این پالایشگاه استحصال شود.گفتنی است؛ ترکیبات این گاز ۵۰ درصد LPG، حدود ۳۵ درصد مایعات گازی و حدود ۱۵ درصد گاز سبک است.سالاریدر مورد احجام کارهای اجرا شده توضیح داد: در این پروژه یک‌هزار و ۵۵۰ مترپایپینگ، یک‌هزار و ۸۸۰ اینچ دیا جوشکاری، ۳۸۰ متر مکعب حفاری وخاکبرداری، ۵۰ متر مکعب بتن ریزی، ۲۵۰ متر ساخت کانال زیرزمینی برایکابل‌کشی، یک‌هزار و ۸۹۰ متر رنگ‌کاری، یک‌هزار و ۲۰۰ متر عایق‌کاری، ۲هزار و ۳۲۰ متر مکعب داربست و ۲ هزار و ۵۰۰ متر کابل کشی انجام شده است. 
سرپرست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی :

تولید محصولاتی با ارزش افزوده در پارس جنوبی

هم‌اکنون،روازنه ۱۵۰ تن گاز غنی از پالایشگاه ایلام دریافت و در پالایشگاه چهارم مجتمع گازپارس جنوبی محصولات با ارزش افزوده آن جداسازی می‌شود.
اخبار شرکتها

هم‌اکنون،روازنه ۱۵۰ تن گاز غنی از پالایشگاه ایلام دریافت و در پالایشگاه چهارم مجتمع گازپارس جنوبی محصولات با ارزش افزوده آن جداسازی می‌شود. 

به گزارش انرژی امروز؛ بهزادسالاری، سرپرست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پالایشگاه گازایلام روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن برش هیدروکربوری شامل پروپان، بوتان،میعانات گازی و اتان تولید می‌کند.

به گفته وی؛ مطابق طراحیپیش‌بینی شده بود که این گاز به پتروشیمی ایلام ارسال و مواد با ارزش آن ازگاز جداسازی و ارزش افزوده ایجاد شود.

وی افزود: عدم تکمیل پتروشیمی ایلام در سال‌های اخیر باعث شد، این محصولات با ارزش در سال‌های گذشته فلر شود.

سالاریبا بیان اینکه سوزاندن این گاز علاوه بر از بین رفتن محصولات با ارزش باعثآلودگی محیط زیست می‌شد، گفت: در سال گذشته با پیشنهاد مدیر هماهنگی ونظارت بر تولید گاز و با توجه به ظرفیت موجود در پالایشگاه چهارم مقرر شداین گاز به پالایشگاه چهارم ارسال شود و در اینجا محصولات با ارزش از گازجدا شود.

وی گفت: تنها برای طراحی این طرح، مشاور ۶ ماه زمان به اضافه مبلغ سنگینی درخواست کرده بود.

به گفته سالاری؛ با توجه به این پیشنهاد و بر مبنای برآورد مشاور اجرای این پروژه چندین میلیارد هزینه داشت.

سرپرستپالایشگاه چهارم پارس جنوبی با ذکر این توضیحات، گفت: با توجه به هزینهبالای درخواست شده توسط مشاور، تیم مهندسی خود پالایشگاه این کار را برعهده گرفت و در مدت ۴ ماه این پروژه را طراحی، اجرا و راه‌اندازی کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه با هزینه بسیار کمی انجام شد، افزود: برای اینپروژه ۳۵ هزار نفر ساعت صرف فعالیت‌های مهندسی، ایمنی، خدماتی، تعمیرات وراه‌اندازی شد.

به گفته وی، در حال حاضر پالایشگاه چهارم این قابلیت را دارد، که روزانه ۱۵۰ تن برش هیدروکربوری از پالایشگاه گاز ایلام دریافت کند.

وی اظهار امیدواری کرد: در فاز دوم تا پایان آذر، روزانه ۳۰۰ تن از این گاز غنی در این پالایشگاه استحصال شود.

گفتنی است؛ ترکیبات این گاز ۵۰ درصد LPG، حدود ۳۵ درصد مایعات گازی و حدود ۱۵ درصد گاز سبک است.

سالاریدر مورد احجام کارهای اجرا شده توضیح داد: در این پروژه یک‌هزار و ۵۵۰ مترپایپینگ، یک‌هزار و ۸۸۰ اینچ دیا جوشکاری، ۳۸۰ متر مکعب حفاری وخاکبرداری، ۵۰ متر مکعب بتن ریزی، ۲۵۰ متر ساخت کانال زیرزمینی برایکابل‌کشی، یک‌هزار و ۸۹۰ متر رنگ‌کاری، یک‌هزار و ۲۰۰ متر عایق‌کاری، ۲هزار و ۳۲۰ متر مکعب داربست و ۲ هزار و ۵۰۰ متر کابل کشی انجام شده است.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹