Advertisment عراق 500 میلیون دلار از بدهی برقی را پرداخت | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

عراق ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی برقی را پرداخت

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: عراق در چهار ماه گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی های خود بابت خرید برق را پرداخت کرد.
دبیر تحریریه
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: عراق در چهار ماه گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی های خود بابت خرید برق را پرداخت کرد.هوشنگ فلاحتیان افزود: پرداخت بدهی ها توسط طرف عراقی نسبت به گذشته بهتر شده است. وی ادامه داد: آنها در آخرین مذاکرات متعهد شدند تا ۲ هفته دیگر مبالغی دیگر از مطالبات ایران را پرداخت کنند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با وجود اینکه عراق در چهارماه گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از مطالبات ایران را پرداخت، هنوز ۸۰۰ میلیون دلار باقی مانده است. به گفته وی, صادرات برق به عراق تداوم دارد. جمهوری اسلامی ایران با هفت کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق و همچنین جمهوری خودمختار نخجوان مبادله برق دارد که در این میان به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان فقط برق صادر می کند. فلاحتیان البته پیش از این تاکید کرده بود در تامین انرژی برق، اولویت با تامین نیاز داخل است و اگر لازم باشد در ساعت های اوج مصرف داخلی, صادرات را به صفر می رسانیم. وی از کاهش ۴۰۰ مگاواتی صادرات برق در زمان اوج مصرف برق خبر داده و گفته بود: در ساعت های اوج مصرف، میزان صادرات برق را از یک هزار و ۳۰۰ مگاوات به ۹۰۰ مگاوات کاهش دادیم.
معاون وزیر نیرو:

عراق ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی برقی را پرداخت

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: عراق در چهار ماه گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی های خود بابت خرید برق را پرداخت کرد.
اخبار صنعت برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: عراق در چهار ماه گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی های خود بابت خرید برق را پرداخت کرد.
هوشنگ فلاحتیان افزود: پرداخت بدهی ها توسط طرف عراقی نسبت به گذشته بهتر شده است.
وی ادامه داد: آنها در آخرین مذاکرات متعهد شدند تا ۲ هفته دیگر مبالغی دیگر از مطالبات ایران را پرداخت کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با وجود اینکه عراق در چهارماه گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از مطالبات ایران را پرداخت، هنوز ۸۰۰ میلیون دلار باقی مانده است.
به گفته وی, صادرات برق به عراق تداوم دارد.
جمهوری اسلامی ایران با هفت کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق و همچنین جمهوری خودمختار نخجوان مبادله برق دارد که در این میان به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان فقط برق صادر می کند.
فلاحتیان البته پیش از این تاکید کرده بود در تامین انرژی برق، اولویت با تامین نیاز داخل است و اگر لازم باشد در ساعت های اوج مصرف داخلی, صادرات را به صفر می رسانیم.
وی از کاهش ۴۰۰ مگاواتی صادرات برق در زمان اوج مصرف برق خبر داده و گفته بود: در ساعت های اوج مصرف، میزان صادرات برق را از یک هزار و ۳۰۰ مگاوات به ۹۰۰ مگاوات کاهش دادیم.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹