Advertisment درخواست سوریه از شرکت‌های ایرانی برای برق‌رسانی | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

درخواست سوریه از شرکت‌های ایرانی برای برق‌رسانی

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق از حضور فعال شرکت های ایرانی در بازسازی صنعت برق سوریه خبر داد.
پانیسا حسن زاده
قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق از حضور فعال شرکت های ایرانی در بازسازی صنعت برق سوریه خبر داد.به گزارش انرژی امروز، علیرضا دائمی، در دیدار با محمد زهیر خربوطلی، وزیر برق سوریه و مدیران سندیکای صنعت برق ایران و نمایندگان شرکت های ایرانی فعال در سوریه در محل وزارت نیرو، ضمن تبریک پیروزی های اخیر دولت سوریه در مقابله با گروه های تروریستی، گفت: شرکت های ایرانی کاملا آمادگی دارند تا در بازسازی صنعت برق کشور سوریه حضور داشته باشند.محمد زهیر خربوطلی، وزیر برق سوریه نیز ضمن تشکر از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد امنیت در منطقه اظهار داشت: در سال‌های اخیر بخش زیادی از صنعت برق سوریه و بسیاری از نیروگاه ها و خطوط انتقال برق این کشور آسیب جدی دیده و یا به کلی منهدم شده است که برای بازسازی آن نیاز مبرمی به حضور شرکت های ایرانی در این کشور است.دکتر عدنان محمود، سفیر سوریه در تهران نیز با اشاره به روابط خوب دو کشور و حضور موفق شرکت‌های ایرانی در بخش برق سوریه اظهار امیدواری کرد، شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه حضوری فعال داشته باشند.

درخواست سوریه از شرکت‌های ایرانی برای برق‌رسانی

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق از حضور فعال شرکت های ایرانی در بازسازی صنعت برق سوریه خبر داد.
اخبار صنعت برق

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق از حضور فعال شرکت های ایرانی در بازسازی صنعت برق سوریه خبر داد.

به گزارش انرژی امروز، علیرضا دائمی، در دیدار با محمد زهیر خربوطلی، وزیر برق سوریه و مدیران سندیکای صنعت برق ایران و نمایندگان شرکت های ایرانی فعال در سوریه در محل وزارت نیرو، ضمن تبریک پیروزی های اخیر دولت سوریه در مقابله با گروه های تروریستی، گفت: شرکت های ایرانی کاملا آمادگی دارند تا در بازسازی صنعت برق کشور سوریه حضور داشته باشند.

محمد زهیر خربوطلی، وزیر برق سوریه نیز ضمن تشکر از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد امنیت در منطقه اظهار داشت: در سال‌های اخیر بخش زیادی از صنعت برق سوریه و بسیاری از نیروگاه ها و خطوط انتقال برق این کشور آسیب جدی دیده و یا به کلی منهدم شده است که برای بازسازی آن نیاز مبرمی به حضور شرکت های ایرانی در این کشور است.

دکتر عدنان محمود، سفیر سوریه در تهران نیز با اشاره به روابط خوب دو کشور و حضور موفق شرکت‌های ایرانی در بخش برق سوریه اظهار امیدواری کرد، شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه حضوری فعال داشته باشند.

کد خبر: 
۱۳۱۱۹

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹