رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
تا سال ۲۰۳۵؛

سهم عمده سرمایه‌گذاری انرژی از آن برق می‌شود

مدیرعامل شرکت بورس انرژی گفت: از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۳۵ انتظار می‌رود برق سهم عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی را داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بورس انرژی گفت: از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۳۵ انتظار می‌رود برق سهم عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، علی حسینی امروز در پنل تخصصی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با اشاره به انواع ابزارهای تامین مالی که در سال ۱۳۸۴ تصویب و در این سال‌ها اجرا شده است، گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ نفت و برق سپس زغال سنگ و سپس سوخت‌های پاک در اولویت بودند.

به گفته این مسئول بازار سرمایه، از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۳۵ انتظار می‌رود برق سهم عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی را داشته باشد.

وی افزود: در ۱۰ سال آینده در ایران مصرف برق دو برابر می‌شود و نیاز به ایجاد ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید است.  همچنین ۶۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش نفت است.

کد خبر: 
۱۴۵۱۱
منبع خبر: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

سهم عمده سرمایه‌گذاری انرژی از آن برق می‌شود

مدیرعامل شرکت بورس انرژی گفت: از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۳۵ انتظار می‌رود برق سهم عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی را داشته باشد.
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل شرکت بورس انرژی گفت: از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۳۵ انتظار می‌رود برق سهم عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی را داشته باشد.به گزارش خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، علی حسینی امروز در پنل تخصصی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با اشاره به انواع ابزارهای تامین مالی که در سال ۱۳۸۴ تصویب و در این سال‌ها اجرا شده است، گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ نفت و برق سپس زغال سنگ و سپس سوخت‌های پاک در اولویت بودند.به گفته این مسئول بازار سرمایه، از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۳۵ انتظار می‌رود برق سهم عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی را داشته باشد.وی افزود: در ۱۰ سال آینده در ایران مصرف برق دو برابر می‌شود و نیاز به ایجاد ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید است.  همچنین ۶۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش نفت است.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹